Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier."— Præsentationens transcript:

1 Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier

2 Forudsætninger Ingen. Kendskab til chat, MUDs, 3D verdener og online spil kan være en fordel. Kurset bygger bro til kurser som Interaktiv 3D-begynder, Internettets rum og geografi samt Computerspil I og II.

3 Målsætninger Den studerende skal være i stand til at analysere, problematisere og diskutere såvel teoretiske som praktiske og designmæssige aspekter af internetrum og virtuelle verdener.

4 Fagligt indhold Kurset starter med en gennemgang og diskussion af begreber som cyberspace, "virtual reality" og virtuelle verdener og siden gennemgås temaer som: arkitektur og rumlighed i cyberspace, tid og rum i online kommunikation, identitet og socialitet, interaktivitet og fortællinger i virtuelle verdener (MUDs, MOOs, 3D-worlds og Massive Multiplayer spil).

5 Fagligt indhold - arbejdsform De tematiske oplæg vil typisk gå på skift mellem de to kursusansvarlige og der vil, hvor det er relevant, blive inddraget gæsteforelæsere med specialistviden. De tematiske oplæg vil basere sig på teoretisk og empirisk litteratur og suppleres med besøg i og studier af specifikke virtuelle verdener og rum.

6 Gæsteforelæsere Maria Minard, Danmarks Designskole Gitte Stald, medieforsker, KU Stine Gotved, cybersociolog, KU, live fra Boston Frank Schaap, cybersociolog, MUD-ekspert fra Amsterdam Rune Nielsen, arkitekt og designer af Karlskrona2

7 Kursusform Ligelig vægtning af teori, analyse og design: - teori - - analyse - - design -

8 Kursusform Forelæsninger Studenteroplæg Analytisk gennemgang/”anmeldelser” af medier og designspørgsmål Løsning af designopgave gennem kursus-projekt eller opgave i projektperioden (L- eller 4- ugersprojekt).

9 Kursusform Arbejdsformen vil basere sig på: 1) Indledende forløb med forelæsning ved de kursusansvarlige og gæsteforelæsere, studenteroplæg og diskussion baseret på udvalgte, teoretiske værker, 2) gennemgang af eksemplariske verdener og rum samt en gennemgang af muligheder for design/konceptudvikling inden for f.eks. multi- user online verdener og spil.

10 Kursusform … samt til sidst 3) en opgavefase, hvor deltageren på baggrund af en problemformulering skaber en mindre egenproduktion med produktionsrapport, der skal danne udgangspunkt for analyse og evaluering ved eksamen (alternativt: skriftlig opgave).

11 Kursusform – NB! NB! Nogle gæsteforelæsninger vil foregå online og da nogle af disse inddrager folk i andre tidszoner, vil de blive lagt på det tidspunkt, hvor der typisk er "øvelsestimer” (typisk om eftermiddagen).

12 Litteratur En litteraturliste forefindes på kursets hjemmeside. Der vil blive udarbejdet et kompendium, der kan købes ved kursusstart.

13 Eksamensform Eksamen i produkt og rapport gennemført i kursusperioden, evt. også projektperioden som 16 ugers projet. Ekstern censur efter 13-skalaen Kurset lægger op til individuelt valg af eksamens- form: Den enkelte kan vælge den prøveform, der passer vedkommende bedst i forhold til speciale- forberedelsen og studiet som helhed. NB: opgaver gennemført i projekt-perioden skal i følge de generelle bestemmelser skal være gennemført i gruppe.

14 Eksamensform Der kan altså vælges mellem: Almindelig mundtlig eksamen i produkt med rapport afleveret ved kursusperiodens udløb (7½ ECTS) Almindelig mundtlig eksamen i "L-projekt" gennemført i kursus- og projektperioden, dvs. projekt baseret på produkt og skriftlig opgave inkl. produktionsrapport (15 ECTS)

15 Spørgsmål? Skriv en mail til os eller kig forbi på vore kontorer: Listbeth Klastrup (2.46) klastrup@it-c.dk http://www.it-c.dk/people/klastrup Troels Degn Johansson (1.14) tdj@it-c.dk http://www.it-c.dk/people/tdj


Download ppt "Virtuelle verdener og rum Lisbeth Klastrup og Troels Degn Johansson IT-højskolen I København F-2002, Design, Kommunikation & Medier."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google