Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rasmus Damsø Johansen og Søren Menzer

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rasmus Damsø Johansen og Søren Menzer"— Præsentationens transcript:

1 Rasmus Damsø Johansen og Søren Menzer
Teknologirapporten - målgruppe, kvantitativ undersøgelse samt beskrivelse af dens indhold Rasmus Damsø Johansen og Søren Menzer

2 Forarbejde Brainstorm Informationssøgning og kildekritik
Målgruppebeskrivelse Valg af medie Sepstrups Kampagnemodel Informations potentiale kort Relevans Ikke relevans Informationsbehov Stort potentiale Begrænset potentiale Ikke informationsbehov Lille potentiale

3 Spørgeskemaundersøgelse

4 Spørgeskemaundersøgelse

5 Spørgeskemaundersøgelse

6 Indhold Forside Titelblad samt resumé/summary Indholdsfortegnelse
Forord Indledning/Problemformulering og produktdokumentation Tekst/analyse og produktbeskrivelse Figurer og illustrationer Konklusion Noter Litteraturliste/kildeoversigt Bilag

7 Forside Blikfang Titel Forfatter(e) Fag Uddannelsesinstitut Semester
Smart Tydelig Simpel Titel Forfatter(e) Fag Uddannelsesinstitut Semester Årstal

8 Titelblad samt resumé Skolens navn Rapportens titel Tema Sideantal
Forfatter(e) Lære/vejleder År og afleveringsdato Start og sluttidspunkt for forløb En kort gennemgang af rapportens indhold

9 Indholdsfortegnelse Hvilke afsnit er med På hvilken side står de

10 Forord Hvorfor er rapporten lavet? Hvilket tema er valgt og hvorfor
Tidsramme Beløbsramme Forklaring af evt. noter og kildehenvisninger

11 Indledning/Problemformulering og produktdokumentation
Gør rapporten interessant Hav baggrundsviden Problemtræ Hypotese Afgrænsning (HUSK begrundelse) Problemformulering Spørgsmål til afgrænsning Dokumentation a problem Forklare det specifikke emne rapporten løser Skal hænge sammen med konklusionen Den røde tråd

12 Tekst/analyse og produktbeskrivelse
Analysere problemet Finde svar på problemformulering Flere afsnit Behandl dele af emnet i forskellige afsnit Delkonklusioner Perspektivering Produktets konsekvenser for samfundet Vurdering af produkt Er en ændring af lov/holdning nødvendig for produktets anvendelse? Andre problemer søm følge af produktet

13 Figurer og illustrationer
Giver overblik Beskriver og underbygger teksten Skal placeres således at det passer med teksten Alle figurer skal forklares med figurtekst og forsynes med figurnummer

14 Konklusion Samler op på arbejdet Svarer på problemformulering
Præciserer resultaterne Skal kunne læses uden man har læst resten af rapporten Skal være klar og entydig Kun relevant information Ingen nye informationer

15 Noter Henvisninger til litteratur der yderligere belyser emnet
Forklare begreber og fremmedord Kan være fodnote eller slutnote HUSK henvisning

16 Litteraturliste/kildeoversigt
Hvor kommer oplysninger fra (Figurer, tal og citater) Anvend indextal1 og skriv listen i løbende Forfatterens efternavn, fornavn, udgivelsesår, titel og forlag Angiv også internetaddresser SKAL stå før bilag Se evt. i SO-bogen

17 Bilag Tegninger Diagrammer Printlayout Komponentliste Materialeliste
Tidsplan Procesbeskrivelse Undersøgelsesmaterialer (interviews, data osv.) Nummereres så der kan henvises til dem


Download ppt "Rasmus Damsø Johansen og Søren Menzer"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google