Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Sporarbejder på Kystbanen og Køge Bugt banen sommer 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Sporarbejder på Kystbanen og Køge Bugt banen sommer 2007"— Præsentationens transcript:

1 Sporarbejder på Kystbanen og Køge Bugt banen sommer 2007
Pressemøde den 9. maj 2007

2 På vej mod en mere velfungerende jernbane
Til sommer ombygger vi Kystbanen og Køge Bugt banen Arbejdet er første led i en stor fornyelsesplan for jernbanen Vi prioriterer de baner højest, hvor det giver størst effekt Banerne er to af de mest trafikerede og passagertunge strækninger i Danmark

3 Hvad omfatter fornyelsesplanen 2007-2009?
Mere end 600 projekter bliver gennemført Mere end 350 km spor bliver fornyet Det er de mest trafikerede og passagertunge baner, og derfor også de mest komplicerede, der bliver fornyet Når de tre år er gået er det værste efterslæb på de røde strækninger indhentet Det varer 2-4 år før banen bliver markant bedre. Indtil da vil der fortsat være risiko for problemer på grund af efterslæbet – og dermed forsinkelser Fornyelsesplanen omfatter kun udskiftning af de allermest trængende signaler – særskilt strategi sikrer, at signalfejl stabiliseres

4 Derfor skal arbejderne på de to baner gennemføres
De to strækninger er nogle af de mest benyttede: 10 mio. rejser på Kystbanen og 18,5 mio. rejser på Køge Bugt banen årligt Sporene er fra og nedslidte Der er rustne duo-blok sveller på strækningen Der opstår hyppigt fejl på banerne, der giver driftsforstyrrelser og hastighedsnedsættelser – nogle steder er farten nede på 40 km/t Trafikken på de to baner påvirker den øvrige lands- og S-togstrafik samt trafikken over Øresund Gennemførelsen af arbejderne giver højere rettidighed, øget komfort og en robust bane til fremtiden

5 Hvis vi ikke bygger om – hvad så?
Hvis ikke arbejdet gennemføres, er der risiko for permanente hastighedsnedsættelser til gene for de mange passagerer Risiko for hastighedsnedsættelser ved varme temperaturer (solkurver) Risiko for omfattende forsinkelser, som forplanter sig til andre strækninger

6 De to arbejder er store og komplicerede
Der er tale om kæmpestore projekter for i alt ca. 460 mio. kr. Arbejdet er komprimeret over en kort periode Strækningerne går gennem tæt bebyggede områder Arbejdet foregår dag og nat Der skal køre tog imens

7 Hvor omfattende er arbejdet – sammenlignet med motorring 3?
Projekt Kystbanen og Køge Bugt Motorring 3 Længde 80 km Sporet udvides fra 4 til 6 spor over en strækning på 16,2 km Pris 460 mio. kr. Knap 2 mia. kr. Periode Maj-oktober 2007 Anlæg:

8 Flere tog til tiden

9 Case: Forsinkelser på Køge Bugt banen pga. slidte spor
Januar: På grund af hastighedsnedsættelser på S-banen påvirkes i alt 215 tog på S-banen Marts: Der kommer yderligere en hastighedsnedsættelse pga. banens tilstand på Køge Bugt banen, den er med til at vælte læsset, og i alt ca tog bliver påvirket på S-banen Når banen er ombygget, vil akutte hastighedsnedsættelser pga. banens tilstand kunne undgås og dermed også afledte forsinkelser på andre baner

10 En udfordrende sommer på banen
Arbejderne gennemføres om sommeren for at forstyrre færrest mulige passagerer, men vi ved, det giver gener! Der er udarbejdet særkøreplan, men tag af sted i god tid! Der er i forvejen risiko for hastighedsnedsættelser på jernbanen til sommer på grund af kombinationen af varme og gamle og slidte spor

11 Mere information til passagerer og naboer end nogensinde
Information på hjemmesiden Pjecer, der uddeles på perroner og i tog Pjecer til naboer Plakater før og under arbejdet på Kystbanen og Køge Bugt banen Daglig information på TV2 News Direkte kontakt til projektleder via telefon/mail

12 Bedre trafikinformation på Kystbanen
Nye skærme på alle stationer på Kystbanen – opsat i 2006 Banedanmark intensiverer brugen af højttalerinformation under sporombygningen, så passagererne får hurtig besked ved ændringer fra sær-køreplanen Banedanmarks hjemmeside vil være omdrejningspunkt for realtidsinformation om trafikken på Kystbanen under ombygningen I samarbejde med DSB er der udarbejdet en række retningslinier for afviklingen af trafikken og den tilhørende information, hvis der opstår forsinkelser og aflysninger I ombygningsperioden sikrer Banedanmark, at fejlretningen på informationsudstyret (højttalere og skærme) sker ekstra hurtigt (indenfor to timer)

13 Sporarbejder på Kystbanen og Køge Bugt banen sommer 2007
Pressemøde den 9. maj 2007

14 Vi ombygger to af de mest trafikerede, passagertunge og komplicerede baner

15 Vi ombygger to af de mest trafikerede, passagertunge og komplicerede baner
Kystbanen bygges om fra 7. maj til slutningen af oktober

16 Vi ombygger to af de mest trafikerede, passagertunge og komplicerede baner
Kystbanen bygges om fra 7. maj til slutningen af oktober Køge Bugt banen bygges om fra marts til slutningen af oktober

17 Kystbanen Vi ombygger 48 km spor mellem Hellerup og Helsingør
Udskifter 4 sporskifter Etablerer ca. 15 km nyt dræn Renoverer Strandmøllebroen Budgettet er på 215 mio. kr.

18 Køge Bugt banen Vi ombygger 32 km spor mellem Dybbølsbro og Hundige
Udskifter 20 sporskifter Budgettet er på 244 mio. kr.

19 Her foregår arbejdet på Kystbanen fra maj til oktober

20 Her foregår arbejdet på Køge Bugt banen fra marts til slutningen af oktober

21 Hvorfor skal sporene fornyes?

22 Typiske sporproblemer på de to baner
Gamle to-blok sveller, hvor mellemjernet ruster Slidte skinner Manglende afvanding, der får sporet til at ligge ustabilt

23 To blok-sveller

24 To blok-sveller

25 Skinneslid

26 Udskiftning af sporkasse og lægning af dræn

27 Det skal vi lave på banerne

28 Arbejdet består af: Udskiftning af skinner og sveller
Fornyelse af udvalgte sporskifter Nyt dræn på steder med dårlig afvanding Supplering eller udskiftning af ballastlaget Forlængelse af ballastlaget Øge afstanden mellem sporene Justering og efterspænding Renovering af Strandmøllebroen

29 Tværsnit i spor

30 Hvordan forbereder vi os?
Vi opstiller en række kritiske scenarier for, hvad der kan gå galt og udarbejder plan B

31 Hvordan forbereder vi os?
Vi opstiller en række kritiske scenarier for, hvad der kan gå galt og udarbejder plan B Vi prøver alle sporskifter igennem på forhånd, så vi ved, at de virker

32 Hvordan forbereder vi os?
Vi opstiller en række kritiske scenarier for, hvad der kan gå galt og udarbejder plan B Vi prøver alle sporskifter igennem på forhånd, så vi ved, at de virker Vi har ekstra beredskab

33 Hvordan forbereder vi os?
Vi opstiller en række kritiske scenarier for, hvad der kan gå galt og udarbejder plan B Vi prøver alle sporskifter igennem på forhånd, så vi ved, at de virker Vi har ekstra beredskab Vi har indkøbt ekstra reservedele

34 Hvordan forbereder vi os?
Vi opstiller en række kritiske scenarier for, hvad der kan gå galt og udarbejder plan B Vi prøver alle sporskifter igennem på forhånd, så vi ved, at de virker Vi har ekstra beredskab Vi har indkøbt ekstra reservedele Vi har testet sporombygningsmaskinen

35 Hvordan forbereder vi os?
Vi opstiller en række kritiske scenarier for, hvad der kan gå galt og udarbejder plan B Vi prøver alle sporskifter igennem på forhånd, så vi ved, at de virker Vi har ekstra beredskab Vi har indkøbt ekstra reservedele Vi har testet sporombygningsmaskinen Vi udarbejder model for arbejdet med renovering af Strandmøllebroen og tester arbejdsprocessen igennem

36 Så meget skal der til! Kystbanen:
96 km skinner (vejer i alt tons) sveller tons skærver og grus I alt 150 medarbejdere arbejder på projektet i toholdsskift døgnet rundt

37 Så meget skal der til! Køge Bugt banen:
64 km skinner (vejer i alt tons) sveller tons skærver I alt 100 medarbejdere arbejder på projektet i toholdsskift døgnet rundt

38 Arbejderne udføres af Kystbanen: Sporombygning: Banedanmark Entreprise
Sikringsarbejde: Bravida Danmark Strandmøllebroen: Jorton A/S Kystbanen blev udbudt i licitation, hvor x bød på opgaven

39 Arbejderne udføres af Kystbanen: Sporombygning: Banedanmark Entreprise
Sikringsarbejde: Bravida Danmark Strandmøllebroen: Jorton A/S Køge Bugt banen: Sporombygning: Banverket Sikring: Banedanmark Entreprise Kystbanen blev udbudt i licitation, hvor x bød på opgaven

40 Sporombygningsmaskine

41 Ballastrenser

42 ”Manuel” sporombygning

43 Brorenovering

44 Brorenovering


Download ppt "Sporarbejder på Kystbanen og Køge Bugt banen sommer 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google