Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Projekt Rwanda - baggrund •Folkemordet i Rwanda i 1994 kostede ca. en million mennesker livet over en periode på kun 100 dage. •Den overlevende del af.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Projekt Rwanda - baggrund •Folkemordet i Rwanda i 1994 kostede ca. en million mennesker livet over en periode på kun 100 dage. •Den overlevende del af."— Præsentationens transcript:

1 Projekt Rwanda - baggrund •Folkemordet i Rwanda i 1994 kostede ca. en million mennesker livet over en periode på kun 100 dage. •Den overlevende del af befolkningen er ekstremt traumatiseret i alle henseender. •Det psykiatrisk / psykologiske tilbud i landet er forsvindende lille illustreret ved at der kun findes en psykiater (uddannet i Geneve) og godt 300 psykiatriske sengepladser i Rwanda, et land med godt 8 millioner indbyggere! •Uddannelsen af psykologer er relativt ny og aktuelt kommer der 40- 50 nye psykologer ud fra universitetet på årsbasis.

2 Projekt Rwanda - baggrund •I februar 2007 - dansk lægestuderende møder under et seminar i Rwanda en gruppe rwandiske lægestuderende som brænder for mental health. •De havde lige etableret Medical Students Mental Health Association (MMHA) ved National University of Butare. •De vil meget gerne have hjælp til at gennemføre et mental health projekt i den sydlige del af Rwanda. •Undertegnede gik som AI læge ind i en arbejdsgruppe under IMCC (International Medical Cooperation Commitee) bestående af tre lægestuderende og to psykologistuderende.

3 Projekt Rwanda – forberedelse •Forår - projektansøging til Dansk Ungdoms Fællesråd som i juni bevilgede penge til opstartfasen af projektet inklusiv et seminar mhp. at etablere en ”mental health task force” bestående af 30 rwandiske lægestuderende og 10 psykologistuderende. •September – AI-DK bevilgede penge til at jeg kunne deltage i dette seminar og til at vi kunne tage to personer til Rwanda for at forberede seminaret og færdiggøre en større ansøgning til Projektrådgivningen. •I slutningen af september - kort, intensiv og vellykket tur til Rwanda, hvor vi også nåede at afholde en mindre konference med 70 deltagere om det forestående projekt, traumerelaterede psykiatriske lidelser og litteratursøgning på internettet.

4 Projekt Rwanda - opstart • Deltagerne skulle klædes på til at varetage mange forskelligartede og komplicerede opgaver på frivillig basis over det næste 1½ år. •Hovedelementerne i projektet er: –psykoedukation af skoleelever og forældreløse børn –tilbud om counselling ved officiele sørgeceremonier –informationsaktiviteter i forbindelse med obligatorisk samfundstjeneste hvor mange mennesker samles •Målet er ”empowerment” af befolkningen ved at mindske stigmatisering og de psyko-sociale konsekvenser af traumatisering.

5 Projekt Rwanda – en realitet! •Seminardeltagerne føler sig klar til at tage udfordringen op og det er vores vurdering at der er tale om en meget engageret, velfungerende og målrettet gruppe af studerende. •Projektaktiviteterne er netop startet i januar 2008 •Under seminaret fik besked om at hele projektansøgningen er godkendt af PRNGO. •Så med andre ord er der nu taget et vigtigt skridt i retning af at få sat ”mental health” på dagsordenen i et land der virkelig trænger til det.

6 Projekt Rwanda – viden! •Det medicinske fakultet i Butare er det eneste i Rwanda og der godt 500 lægestuderende. •Omkring 70 af dem er nu medlemmer af MMHA så interessen for psykiatri er så afgjort til stede. •Uden viden kommer man imidlertid ikke langt og på deres bibliotek stod der kun et par gamle slidte psykiatriske lærebøger. Bøger er dyre og svært tilgængelige i Rwanda. •Dette ansporede til en større indsamling af psykiatrisk litteratur i København her i efteråret. En række medicinalfirmaer, Rehabiliterings- og forskningscentret for torturofre samt læger fra Rigshospitalet og Psykiatrisk Center Gentofte har velvilligt doneret bøger til dette formål. •Ved det netop overståede seminar overrakte vi således et mindre psykiatrisk bibliotek til MMHA i Rwanda, hvilket de var meget taknemmelige for.

7

8 Projekt Rwanda – fremtid! •Undertegnede fungerer som ressourceperson for MMHA i projektperioden. •I 2008 inviteres 4 rwandiske lægestuderende fra MMHA til DK i 2 uger mhp. træning i psykiatri og menneskerettigheder. •AI-DK har allerede bevilget 20.000 kr. til dette formål.


Download ppt "Projekt Rwanda - baggrund •Folkemordet i Rwanda i 1994 kostede ca. en million mennesker livet over en periode på kun 100 dage. •Den overlevende del af."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google