Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Energierhvervsanalyse 2008 juni 2009 Energistyrelsen og DI Energibranchen har i fællesskab udviklet et analyseredskab for dansk energiteknologi med fokus.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Energierhvervsanalyse 2008 juni 2009 Energistyrelsen og DI Energibranchen har i fællesskab udviklet et analyseredskab for dansk energiteknologi med fokus."— Præsentationens transcript:

1 Energierhvervsanalyse 2008 juni 2009 Energistyrelsen og DI Energibranchen har i fællesskab udviklet et analyseredskab for dansk energiteknologi med fokus på eksport- og erhvervsudvikling. Formålet er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen og udbredelsen på det globale marked. Analysen er baseret på en bearbejdning af data fra officielle kilder (Danmark Statistik og Eurostat) og opdateres løbende. Denne analyse af eksporten af energiteknologi er en fortsættelse af en række analyser udarbejdet i de senere år. Der er i år gennemført en begrænset justering af analysens datagrundlag. Det nye grundlag anvendes også for tallene i de foregående år, således at der ikke opstår databrud. Der arbejdes videre med grundlaget for analysen, og der forventes en egentlig revision i forbindelse med næste opdatering af analysen ultimo 2009. På Energistyrelsens hjemmeside (www.ens.dk) er der baggrundsdata i excel-format, der giver mulighed for at indhente yderligere data samt information om grundlaget for analysen.www.ens.dk Generelt for samtlige figurer gælder, at det salg, der sker fra den danske energiindustris etableringer i udlandet ikke er medregnet i analysen. Endvidere er de danske rådgivningsydelser, der ofte ledsager eksporten af energiteknologi fra DK, ikke medtaget i analysen.

2 Væksten i energiteknologieksporten var på 19 pct. fra 2007 til 2008. Til sammenligning havde den øvrige danske vareeksport en vækst på ca. 5 pct.. Siden 1998 er energiteknologieksporten mere end tredoblet. Samlet eksport af energiteknologi og -udstyr Den danske eksport af energiteknologi og –udstyr var i 2008 på 64 mia. kr., hvilket svarer til ca. 11 pct. af den samlede danske vareeksport. I 1998 udgjorde energiteknologien knap 6 pct. af den samlede vareeksport. 64 mia. kr. 527 mia. kr.

3 3 Kategorien: ’Andet’ står for el og biprodukter Eksporten af energiprodukter er domineret af to hovedområder – energiteknologi samt olie og gas. Eksporten af energiteknologi og –udstyr oversteg eksporten af olie og gas i 2008. Begge områder havde vækst, men energiteknologiens var klart størst. Eksport af energiprodukter

4 I 2008 var væksten i den danske eksport af energiteknologi og –udstyr markant højere end væksten for EU15s energiteknologieksport. Eksport af energiteknologi og –udstyr fra Danmark og EU15

5 Energiteknologiens eksportandel i EU15-landene Ser man på hvor stor en del energiteknologien udgjorde af de enkelte landes samlede vareeksport i 2008, var Danmark den relativt største eksportør af energiteknologi og – udstyr sammenlignet med de øvrige EU15-lande. Danmark har således en relativ førerposition i Europa efterfulgt af Italien, Østrig, Tyskland og Finland.

6 6 10 største eksportmarkeder for dansk energiteknologi Tyskland er Danmarks største eksportmarked for energiteknologi Tyskland har igennem en årrække været den største importør af dansk energiteknologi, og i 2008 indtager Tyskland igen førstepladsen med en samlet import på ca. 11 mia. kr. svarende til 17 pct. af den danske energiteknologieksport. Eksporten til Tyskland steg ca. 27 pct. fra 2007 til 2008. I 2007 var USA den største importør af dansk energiteknologi. USA er nu på andenpladsen, da eksporten fra 2007 til 2008 er faldet ca. 9 pct. De tre største eksportmarkeder Tyskland, USA og UK, tegner sig samlet for godt 40 pct. af den danske eksport af energiteknologi, svarende til knap 27 mia. kr. Som noget nyt er Canada at finde blandt de 10 største eksportmarkeder. Mia. kr. Nr.Modtagerland2008 1Tyskland10,917 2USA8,313 3UK7,412 4Sverige3,56 5Spanien3,35 6Italien2,95 7Kina2,74 8Frankrig2,64 9Canada2,34 10Norge1,73 pct. af samlet eksport af energit ekn. & udstyr

7 7 BRIK-landene står for: Brasilien, Rusland, Indien, Kina Europa er fortsat den region i verden, der aftager den markant største del af den danske energiindustris produkter, svarende til ca. 43 mia. kr. i 2008. Det er også hovedsageligt i Europa, at eksporten af energiteknologi fra 2007 til 2008 er gået frem. Desuden er eksporten til Nordamerika fra 2007 til 2008 steget ca. 9 pct., og udgør nu knap 11 mia. kr. Dette hænger sammen med, at Canada for første gang er at finde blandt de 10 største eksportmarkeder for dansk energiteknologi. Eksporten af energiteknologi og –udstyr fordelt på landegrupper

8 8 Det europæiske marked får en stadig større betydning for den danske eksport af energiteknologi og -udstyr.Dansk energiteknologieksport til Europa steg markant fra 2007 til 2008 i forhold til den øvrige vareeksport. Fra 2007 til 2008 var der en vækst på knap 25 pct. i energiteknologieksporten til Europa. I 2008 blev der eksporteret dansk energiteknologi for ca. 43 mia. kr., hvilket svarer til godt 9 pct. af den samlede danske vareeksport til Europa, og 67 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi. Eksport til Europa

9 9 Der er fortsat vækst i eksporten af energiteknologi til Nordamerika, mens den øvrige vareeksport er svagt faldende. I 2008 blev der eksporteret dansk energiteknologi for ca. 11. mia. kr., hvilket svaret til ca. 29 pct. af den samlede danske vareeksport til Nordamerika, og ca. 17 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi. Fra 2007 til 2008 er dansk energiteknologieksport til Nordamerika steget med ca. 9 pct.. Denne stigning skyldes bl.a., at energiteknologieksporten til Canada er øget markant. Eksport til Nordamerika

10 10 Note 1: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år. Note 2: Tallene for omsætning, værditilvækst og beskæftigelse er baseret på Danmarks Statistiks firmastik. Data fra denne statistik offentliggøres en gang årligt om efteråret. Dog er tal fra firmastatistikken knap 2 år bagud i forhold til indeværende år. Energiindustriens omsætning voksede procentuelt næsten dobbelt så meget som omsætningen i industrien som helhed fra 2005 til 2006 (16 pct. vs. 8,6 pct.). I perioden 1999-2006 var væksten i energiindustrien 107 pct., mens væksten i industrien som helhed var 64 pct.. Omsætning i energi- industrien i 2006: 58 mia. kr. Udvikling i omsætning i energiindustrien og industri i alt Omsætning i Industrien i alt i 2006: 641 mia. kr.

11 11 Note: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år Heltidsbeskæftigede i 2006 i energiindustrien: 29.176 Beskæftigelsen i energiindustrien er vokset fra 2003 til 2006. For industrien i alt er beskæftigelsen faldet. Udvikling i antal heltidsbeskæftigede i energiindustrien og i industri i alt Heltidsbeskæftigede i 2006 i industrien i alt: 356.156

12 12 Værditilvækst i energiindustrien i 2006: 16 mia. kr. Værditilvæksten i energiindustrien voksede stærkt fra 2005 til 2006 i forhold til industrien som helhed. Værditilvæksten i energiindustrien var i hele perioden karakteriseret ved en ujævn udvikling, mens industrien som helhed viser en svagt stigende udvikling. Note 1: Udgangsåret 1999 er valgt for at undgå databrud i tidsserien på grund af ændrede opgørelsesmetoder før 1999, for denne del af analysen er 2006 det seneste opdaterede år. Note 2: Værditilvæksten måles, som den tilvækst målt i kr. der sker ved forarbejdning af en vare i de enkelte produktionsstadier. Udviklingen i værditilvæksten for energiindustrien og industrien i alt Værditilvækst i industrien i alt i 2006:204 mia. kr.

13 Værditilvæksten pr. beskæftiget er i perioden 1999-2006 steget kraftigere (44 pct.) end i industrien som helhed (31 pct.). Udviklingen i energiindustrien er dog præget af relativt store udsving. Udvikling i værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien og industrien i alt Værditilvækst pr. beskæftiget i energiindustrien i 2006: 543.000 kr. Værditilvækst pr. beskæftiget i industrien i alt i 2006: 573.000 kr.


Download ppt "Energierhvervsanalyse 2008 juni 2009 Energistyrelsen og DI Energibranchen har i fællesskab udviklet et analyseredskab for dansk energiteknologi med fokus."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google