Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Karakterdannelse for begyndere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Karakterdannelse for begyndere"— Præsentationens transcript:

1 Karakterdannelse for begyndere
Børnekonferencen Marts 2014 Per Schultz Jørgensen

2 En fredag eftermiddag - sent
Nikolaj og moderen på vej ud af storcentret Jeg skal bæres….. Der er tre veje… Hun vælger den 3. vej Ansvaret Karakterdannelsen

3 Hvad er karakter? Robusthed Selvstændighed Modstandskraft Vedholdenhed
Selvkontrol Samvittighedsfuldhed Nysgerrighed Samarbejde

4 Andre udtryk lidt i samme retning
Dannelse Personlighed Selvværd Selvudvikling En indre målestok Karakter handler om det personlige

5 Hvorfor er det vigtigt i dag?
Opbrudssamfundet Individualiseringen Pres på den enkelte Nye kompetencer som at kunne vælge, tage ansvar, forholde sig kritisk Et marked, der aldrig hviler – og appellerer til både forbrug og fantasi Et risikosamfund

6 De nye familiemønstre Danmark har tre rekorder på familieområdet
Småbørnsmødre på arbejdsmarkedet Børn i daginstitution skilsmisser Familien har den tid, der er til rest Aftalefamilien men familier klarer det forskelligt

7 familietyper Familier har helt forskelligt styr på hverdagen med hensyn til struktur og følelsesmæssig nærhed Familien på forkant : 36pct Familien med afslapning: 34 pct. Familien i afmagt og konflikt: 26 pct. Ottosen, M. Heide (2012)15 åriges hverdagsliv og udfordringer. SFI

8 Børns fortrolighed Har du nogen at tale med hvis du har vanskeligheder? 74 pct.: mor og far - og venner(integrerede børn) 9 pct.: mor og far (forældrenes børn) 12 pct.: venner (kammeratgruppens børn) 4 pct.: ingen (de isolerede) HBSC undersøgelsen 2010, 11, 13 og 15årige

9 Daginstitutionens rolle
Socialisering og opdragelse Identitet Karakterdannelse Hvad er det daginstitutionen kan? Normerne er synlige i hverdagen Kammeratpåvirkningen Tætheden i relationer til voksne Samarbejdet mellem hjem og institution

10 Hvad skal opdragelsen? Udvikle en person Med en indre kerne
En relativt stabil selvopfattelse Selvværd Det autonome menneske

11 Skumfidus eksperimentet

12 Walter Mischel, Stanford, USA
Første eksperiment 1970 Børn 4-6 år sidder med en skumfidus på en tallerken Hvis de kan vente et kvarter med at spise får de en til! Og de kæmpede med sagen nogle kunne udsætte og få belønningen

13

14

15

16 Børnene blev fulgt i 20 år Børn der kunne udsætte klarer sig bedst igennem livet Større kompetence Bedre uddannelse Holder sig fri af risikofaktorer selvstændighed Selvkontrol

17 Selvkontrol At kunne tåle en vis frustration uden at bryde sammen
udsætte en belønning Tænke lidt langsigtet Overveje en situation Kunne vælge fra Hvornår skal børn kunne det? Opdragelsen skal hjælpe dem på vej fra de er 3-4 år

18 Hvad er selvstændighed?
Klare opgaver selv Overholde aftaler Være mobil i trafikken osv. Selvstændighed er også noget andet: Eftertænksomhed Nysgerrighed Vedholdenhed selvkontrol

19 Hvad er kernen i selvet? Det jeg er Det jeg ved Dette jeg kan

20 Men hvad er ”det jeg er” ? De tilbagevendende selvoplevelser
Troen på at være noget værd Gentagne bekræftelser fra andre Oplevelser af at kunne regulere egne følelser og reaktioner Selvet er dybtliggende mønstre af erfaringer med selvregulering

21 Hvordan går man ind i processen?
Drengen der har været i Zoo med sin far Gå over broen Tage del i den, spørge til den, udvikle den: give ny erkendelse Tegningen, matematikopgaven, guitartræningen, kartoffelskrælningen, stileskrivningen,beretningen I processen ligger børns læringskraft

22 Hvad er læringskraft? Læring kommer ikke af sig selv, den skal skabes
Læringskraft er den energi og styrke, der skaber læringen og er dens dynamo Læringskraften styrer læringen Eleven skal inddrages i processen omkring deres egen læring

23 Læring på en sommerlejr
Løkkefondens DrengeAkademi 98 drenge på en 3 ugers sommerskole Faglig indsats, indre motivation og selvregulering Struktur på dagen 7 karaktertræk efter Martin Seligman Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, nysgerrighed, taknemmelighed, optimisme Stor faglig fremgang – og ny erkendelse os drengene

24 Drengene fik en Aha-oplevelse
Det har hjulpet på alle mine problemer – det har været noget af det bedste i mit liv (elev) …at de syv karaktertræk virkelig gør noget ved de unge mennesker.. Det tror jeg gør, at de virkelig har været parat til at tage imod.. (lærer) Jeg ved ikke hvad målene er derhjemme, det bliver aldrig forklaret.. Vi snakker aldrig om, hvordan man lærer - derhjemme havde jeg ingen planer og ingen mål (elev) Det, der er forskellen er, at her bliver du ved, altså (elev)

25 Min vurdering Mange børn står meget alene med deres tanker om tilværelsen - og dem selv De er ofte usikre og udvikler lavt selvværd Derfor opleves opbakning så stærkt Oplevelsen af ikke at være alene Og at kunne klare ansvaret Et selv-boost

26 St. Pauls Primary Church School of Camden
De arbejder med perseverance gennem en måned Agnes går i 2. klasse Hun får fat i betydningen og arbejder med det I matematik og på andre områder Indimellem ”snakker jeg med mig selv inde i hovedet ”

27 Hvilke moderne dyder? Personlige dyder Vedholdenhed Selvkontrol
Nysgerrighed Samvittighedsfuldhed Sociale dyder samarbejde Hjælpsomhed Troværdighed Venskab

28 Hvordan styrker vi selvstændighed?
Ved at kræve den af børnene Ved at give dem plads til at være selvstændige Ved at give dem ansvar Ved at inddrage dem i beslutningerne Og ved at gå ind i måden børn fungerer på ind i processen og gøre dem bevidste om den Og være børns støtte undervejs Her sker karakterdannelsen

29 Hvor sker karakterdannelsen?
Der lægges i dag utrolig stor vægt på resultater Vi tester, måler, evaluerer – Men vi lærer i processen og i virksomheden Det er her vi finder nye veje, opdager, afprøver, slider og knokler, får nye erkendelser og bliver klogere på os selv Det er her vi lærer at holde ud

30 Hvad gør vi? Et trygt miljø Med troværdige relationer
Grundfortællinger omkring værdier Tydelige voksne Børn er inddraget og får ansvar Med forventninger og udfordringer Og et forældresamarbejde, der kan styrke karakterdannelsen i familien og i institutionen

31 Referencer Frans F. Ørsted Andersen Drengeakademiet
Trivsel, læring og personlig udvikling for drenge på kanten Aarhus Universitet DPU


Download ppt "Karakterdannelse for begyndere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google