Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Graviditetsomsorgen i Danmark

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Graviditetsomsorgen i Danmark"— Præsentationens transcript:

1 Graviditetsomsorgen i Danmark
- med særligt fokus på jordemoderkonsultationerne Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

2 Overskrifter for oplæg
Indledning Præsentation Dagens tema- psykologisk perspektiv Hvad er en dialog? Hvad er formålet med dialogen? Opgaver i dialogen Struktur i dialogen Afslutning – tak for i dag. Indledning Tak Præsentation Psykolog /Privatpraktiserende - arbejde med efterfødselsreaktioner. Arbejder i det felt der omhandler graviditet, fødsel og det tidlige forældreskab. Kofoeds Skole Brevkasseredaktør Forfatter Mit arbejder handler om, at skue ud over det landskab, hvis psykologiske aftegninger er moderskabets psykologi og spædbarnets psykologi. Alle de kvinder og mænd jeg møder i mit arbejde, har det til fælles, at de har vanskeligheder i forhold til graviditeten, fødslen eller i deres forældreskab. Fra et psykologisk perspektiv er det et meget vigtigt fokus i har sat på dagsordenen i dag Fødselsdepressioner spores tilbage til graviditeten Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

3 Vi skal på opdagelse…… Hvordan skaber man den bedste kommunikation mellem jordemoder og de vordende forældre? Hvordan kan man lytte så man hører den gravides behov og ønsker? Hvordan får man de vordende forældre til at føle sig imødekommet? Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

4 Åhhh…nej..! Betyder det nu – flere opgaver? Vi er presset! Vi har travlt! Rolig nu! Jeg lover: Ingen nye opgaver Ingen ekstra tid Det handler om: Nye opmærksomhedspunkter Måske vil I vide noget af det jeg fortæller jer Men nogle gange kan man i en presset arbejdsdag blive lidt blind for de muligheder man faktisk har. Ellers hvis man har været i sit fag længe, har man måske lige glemt hvad det var der virkede godt engang, fordi man slet og ret har fået indført en arbejdsgang – af forskellige årsager, hvor man ikke helt tænker over hvad det er man gør. Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

5 Hvad er en dialog? Åben kommunikationsform orienteret mod gensidig forståelse Til dagligt tænker vi ikke over hvordan vi indgår i dialog med hinanden og at det er en samtaleform der sigter mod gensidig forståelse. Vi gør det bare Men når vi taler dialog i proffessionelt øje med – Kan det betale sig at tænke over det. Hvad vil vi opnå med dialogen i konsultationerne? Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

6 Formålet med dialogen De vordende forældre skal føle sig: Set Hørt
Forstået Imødekommet Hvordan gør vi så det? Er der nogle værktøjer vi kan bruge? Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

7 Værktøjer Værktøjet er jer selv! Menneskelige egenskaber
Personlig stil Kompetencer Sparring Hvad for værktøjer er til rådighed? Værktøjet er jer selv Jeres menneskelige egenskaber Jeres personlige stil Det handler også at tilegne sig nogle kompetencer, Og være opmærksom på hvordan man kan bruge dem Et værktøj er også at I i jeres arbejde udnytter den mulighed i har for sparring med hinanden I virkeligheden er det et ensomt arbejde at sidde alene i konsultationerne. Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

8 Hvad skal man kunne? Skabe et åbent møde Udvise aktiv forståelse
Udvise aktiv indlevelse Bevare overblikket For at kunne påtage sig den særlige opgave at være i dialog med de vordende forældre, er der nogle kompetencer der er nødvendige – der er nogle opgaver der skal løses! Opgaver i forhold til dialogen Et åbent møde Udvise aktiv forståelse Udvise/aktiv indlevelse Bevare overblikket Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

9 Skab et åbent møde Mød de vordende forældre tomt og åbent
Sæt personlig, faglig, og teoretisk forudindtagethed i parentes Tilbyd et åbent, nysgerrigt og interesseret nærvær Mød dem uden bagtanker Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

10 Aktiv forståelse og indlevelse
Forstå hvad de vordende forældre fortæller – som de selv forstår det Sæt jer i deres sted – se og forstå det ud fra deres perspektiv Slip jer selv – lev jer ind i forældrenes verden Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

11 Bevar overblikket Vær nærværende i processen – men bevar overblikket
Klar alle arbejdsopgaver Påtag jer ansvaret for dialogens udformning Signaler autoritet og ro Skab sikkerhed og tryghed hos den gravide og hendes partner Sæt jeg udenfor processen som helhed og se den udefra Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

12 Struktur for en dialog Koblingsfasen Udvekslingsfasen Afslutningsfasen
En dialog har en form struktur som han være hensigtsmæssigt at indtænke i sin planlægning Struktur for en dialog 160 Koblingsfase (Begyndelse) Udvekslingsfasen (Midte) En afslutningsfase (Afslutning) Strukturen vil være præget af at der i dialogen vil være en begyndelse, en midte og en afslutning. Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

13 Koblingsfasen Startsignaler De første initiativer i dialogen
Den gode begyndelse Modtagelsen Få dig koblet på parret Sig ordentligt goddag Tiltal ved navn Småsnak Koblingsfasen En koblingsfase med startsignaler og de første initiativer Her starter ”det åbne møde” Det er her den gode dialog tager sin start – det er her man får skabt det åbne møde Få jer koblet eller hægtet på forældrene Modtagelsen Man skal føle sig imødekommet Tænk modtagelsen godt igennem Prioriter den! Tænk på hvordan I gerne selv vil mødes og modtages, hvad kan I godt li…Ingen hokus pokus De første initiativer i koblingsfasen Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

14 En god velkomst ”Værsgo – du kan sidde her”
”Jeg har set frem til at hilse på jer” ”Tillykke med graviditeten” Forsætter koblingen/modtagelsen Vis med din krop, at det er her inde vi skal sidde – værsgo at sidde ned Det viser man er ventet! Man er ikke bare en i rækken. Husk partnerens navn - mange mænd føler sig ikke mødt når de er med i konsultationerne. (Vedhæng) Man føler sig set og det signalere en form for samhørighed. Eksempel fra venteværelset Det er ekstremt vigtigt at føle sig godt modtaget – man skal føle sig set og mødt Jeg er selv meget fokuseret på denne fase – vægter den meget højt. Der er meget god tid vundet ved at koblingen allerede sker i modtagelsen – ude i venteværelset En mor fortalte mig engang at det første spørgsmål hun fik af jordemoderen det var: ”Nå hvad vil du så bruge en jordemoder til?” Kvinden blev forvirret og følte sig dum fordi hun ikke kunne svare på det. Uheldigt , for måske var jordemoderens intention netop at være åben og imødekommende, men det fik den modsatte effekt. Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

15 Udvekslingsfasen Emotionel indføling Have hånd om de vordende forældre
Rækkefølge Den psykiske del Den fysiske del Skab klarhed, forudsigelighed og struktur Hvad skal mødet handle om? Udvekslingsfassen En fase, hvor I skal udvise en emotionel indføling og tage hånd om de vordende forældre Fortæl hvad der skal ske i dag – Hvad er udgangspunktet for samtalen Skab forudsigelighed og struktur for de vordende forældre Giver tryghed når man er i en ny og ukendt situation. Der er mange der føler sig lidt forvirret og tænker , hvorfor de skal komme Er uvidende om hvad der skal tales om Tænk over i hvilken rækkefølge du vil klare dine arbejdsopgaver Prioriter Måske er det en god ide at starte med at sige: (den psykiske del) Jeg vil gerne starte med at høre lidt om hvordan du har det? Er det dejligt for dig at være gravid? Hvad er det bedste ved det? Derefter skal vi tjekke hjertelyde, undersøge….osv. (den fysiske del) Dialogen er nu i udvekslingsfasen Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

16 Forslag til rækkefølge
”Jeg har set frem til at møde jer” ”Vi har 20 minutter til at tale sammen” ”Hvordan har I det?” ”Er der noget I gerne vil tale om i dag?” ”Bagefter skal jeg undersøge…” Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

17 Afslutningsfasen Opsummering Har I nået alt Aftaler for fremtid
Videre forløb Slutsignaler Tegn til afslutning Referer til tiden Afslutning Tak for i dag Håber I har følt jer godt behandlet Småsnak Afslutningsfasen En afslutningsfase med opsummering, konklusioner og tydelige slutsignaler Giv evt. nogle opgaver med hjem, fortæl dem hvad der kan være godt at tale med hinanden om. Brug evt. nogle af de spørgsmål der er i min bog Fortæl du har mødt andre par der har haft glæde af at tale sammen om disse ting. Tak for i dag, jeg har været glad for at tale med dig Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:

18 Tak for i dag Tak fordi I lyttede
Jeg håber I har følt jer godt behandlet. Der er tid til spørgsmål og kommentar! Psykolog Charlotte Clemmensen Tlf.:


Download ppt "Graviditetsomsorgen i Danmark"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google