Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Akutkursus for bioanalytikere

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Akutkursus for bioanalytikere"— Præsentationens transcript:

1 Akutkursus for bioanalytikere
Første møde i styregruppen 11. april 2013

2 Dagsorden Dagsorden: Frokost på et velvalgt tidspunkt
Præsentationsrunde v. alle Præsentation af projektet v. Karen Hvilke kompetencer har bioanalytikere i en akutafdeling behov for? v. alle Formålsbeskrivelse – se vedlagte udkast. Kursus organisering Opsamling og eventuelt Frokost på et velvalgt tidspunkt

3 Præsentationsrunde

4 Dagsorden Dagsorden: Præsentationsrunde v. alle
Præsentation af projektet v. Karen Hvilke kompetencer har bioanalytikere i en akutafdeling behov for? v. alle Formålsbeskrivelse – se vedlagte udkast. Kursus organisering Opsamling og eventuelt Frokost på et velvalgt tidspunkt.

5 Baggrund for ansøgning
Følte hurtigt et stort fokus på Akutafdeling Akut-hospital ikke bare Akut–afdeling Frustrerede bioanalytikere i Akutafd. Sygepl. om Akutuddannelse ”Gave fra oven” Forsknings- og udviklingspuljen Det gode patientforløb Fælles Akutmodtagelser, god klinisk praksis og arbejdsgange.

6 Mål Fælles akutmodtagelser, med optimale arbejdsgange og patientforløb
forbedre det tværfaglige samarbejde et fælles sprog fælles ansvar for behandling af de akutte patienter

7 Hvilke kompetencer har bioanalytikere i en akutafdeling behov for?
Bioanalytikerens opgaver i akutmodtagelsen er primært blodprøvetagning og EKG måling. Bioanalytikeren tilkaldes til traume, hjertestop og akut medicinsk kald Der forventes en fremtid, hvor man samarbejder endnu tættere om de akutte patienter. Bioanalytikeren kunne deltage i rekvisition af blodprøvepakker udfra triagering eller være konsulent på rekvirering, som kan være en sekundær prioritet for plejepersonale i en akut situation. Bioanalytikeren kan tage arteriepunktur og analysere denne sprøjte straks på udstyr i akutmodtagelsen. Bioanalytikeren bør også være specialisten i analyse på og vedligehold af nødvendigt Point of Care Testing (POCT) udstyr. Bioanalytikere og plejepersonale kan samarbejde om at få rekvireret og forsendt biologisk materiale til andre laboratorier; f.eks. mikrobiologisk, patologisk og immunologisk afdeling.

8 Formålsbeskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1 1. Introduktion
2. Akutplan og sundhedsplan 3. Respirationssvigt 4. Hjertekredsløbssvigt 5. Andre patientgrupper 6. Prøvetagning på Akutafdeling 7. Etiske problemstillinger og konflikthåndtering 8. Opgave Del 2 9. Opgave fremlæggelse 10. Teams i akutmodtagelse 11. Triage i akutafdelinger

9 Dagsorden Dagsorden: Præsentationsrunde v. alle
Præsentation af projektet v. Karen Hvilke kompetencer har bioanalytikere i en akutafdeling behov for? v. alle Formålsbeskrivelse – se vedlagte udkast. Kursus organisering Opsamling og eventuelt Frokost på et velvalgt tidspunkt.


Download ppt "Akutkursus for bioanalytikere"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google