Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Afdelingsleder Pia Kofoed Jacobsen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Afdelingsleder Pia Kofoed Jacobsen"— Præsentationens transcript:

1 Afdelingsleder Pia Kofoed Jacobsen
BørneLæringsAktivitetsProfil – en ramme for kommunikation på Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet Jeg: hedder Pia Kofoed Jacobsen er oprindelig uddannet ergoterapeut startede på Kirkebækskolen for 11 år siden. De sidste 2½ år har jeg været afdelingsleder i fysio- og ergoterapien Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

2 Hvem er vi? Specialskole, specialfritidshjem, fysio- og ergoterapi – 55 børn med multiple funktionsnedsættelser i Ishøj Kommune – tidligere Kbh. Amt. Skolen – 21 lærere og 19 pædagogmedhjælpere? Fritidshjem – 24 pædagoger Terapien: 6 fys + 6 ergo + afdelingsleder. Boardmakerkort før næste slide: Jeg vil lige starte med at give jer et billde af, hvordan vi arbejde for ét år siden. barn Lærer pæd fys ergo (på linie) Faggrupperne stod side om side, så på barnet hver for sig og kunne ikke så godt se hinanden, skrev hvert år hver deres notater. Mødtes til én fælles forældresamtale om året. Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

3 Hvorfor BørneLæringsAktivitetsProfil?
Ledergruppen ønsker: helhed for barn og forældre mere forældreinddragelse fælles sproglig referenceramme ét barn – én plan barnet i centrum Vi havde et stykke tid talt om i ledelsen, at vi gerne ville i en anden retning, vi ville gerne 1. forældrene bør opleve, at vi selvom vi er to institutioner, arbejder sammen omkring deres barn 2. tage forældrenes ønsker for deres barn med i vores arbejde. Tænke forældrene som samarbejdspartnere, som vi skal have fælles fodslag med 3. få den sundhedsfaglige og den pædagogiske verden til at mødes i et fælles sprog 4. samle faggruppernes iagttagelser og konklusioner i en fælles rapport og allermest se faggrupperne gå i samme retning i det daglige arbejde med børnene 5. at kommunikationen tager udgangspunkt i et tværfagligt kompetent blik på barnet i centrum Boardmakerkort før næste slide: Barnet og forældrene i centrum og fagpersonerne omkring – det er i retning af dette billede, vi gerne vil se arbejdet omkring børnene. Altså at barnet er i centrum og fagpersonerne står i en ring omkring, så de både ser barnet og hinanden. Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

4 BørneLæringsAktivitetsProfil
BørneLAP kommer af den Hollandske model BørneRAP – model for kommunikation mellem forældre/barn og de professionelle. Vi har lavet Rehabilitering om til Læring – det er jo en skole vi er på! Modellen har ICF-CY som referenceramme. Domæner bruges som overskrifter i rapporten og items ligger i en tjekliste, som bruges ved rapportskrivningen. Nu lidt om hvordan vi gør: forældre/barn (gul) og teamet (blå) forældreinterview (hele teamet) teamet holder møder, obs., tester, us., skriver rapportudkast forældre og team mødes til planmøde – formulerer mål (grøn) monofaglige mål sættes efterfølgende færdig rapport Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

5 Hvordan ser det ud efter det første år?
Investering tid og energi Effekt – i ledergruppens øjne på vej mod helhed for barn og forældre mere forældreinddragelse? på vej i fælles sproglig referenceramme ét barn - én plan barnet er sat i centrum Vi har evalueret metoden her i foråret. Nu skal I høre hvad hhv. ledergruppen, medarbejderne og forældrene mener om sagerne! 1. Vi er på vej – vi ser glade, summende medarbejdere, der finder hinanden i frokost pausen for at drøfte en detalje om et barn, vi ser lærere og pædagoger, der finder på at lave fælles aktiviteter – bytte personale, så fritten får en musiklærer med til deres aktivitet og pædagogen går med til undervisning. 2. Vi ser, at det er de forældre, der plejer at involvere sig, der stadig gør det. Vi havde håbet på at vi kunne fange nogle af dem, der kan være svære at inddrage. Måske vil vi se det på længere sigt, når vi lærer metoden bedre at kende? 3. Det tager tid at lære ICF-CY at kende! Vi skal i dette skoleår videre med drøftelserne om betydningen af items og betydningen af det, vi hver især skriver. 4. Vi leverer nu én samlet rapport på alle børn med en fælles målsætning – så vi er der!! 5. Vi hører på medarbejdernes drøftelser, at de nu får sat barnet i centrum i stedet for deres egen faglighed – det er et stort skridt! Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

6 Hvad siger medarbejderne?
tværfaglighed ”Vi kender hinanden bedre personligt og fagligt – det er blevet nemmere at tale sammen og teamånden er steget.” ”Tværfagligheden er styrket og giver fokus på hele barnet”. ”Det tværfaglige samarbejde forpligter – tiltag foregår nu i alle miljøer.” Taler vel for sig selv… Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

7 Forældrene siger… forældreinddragelse
”Det er godt – og også stort at skulle tage stilling til hvad der er det vigtigste for mig og mit barn lige nu”. ”Vi føler os hørt i forhold til vores ønsker for vores barn – alle faggrupper støtter op om de tiltag forældrene ønsker.” ”Vi føler os forpligtede til at følge op på aftaler – ligesom personalet.” Forældrene føler sig inddraget – det er jo lige det vi ønskede! Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

8 Forældrene siger også…
tværfaglighed ”Godt at alle faggrupper går i samme retning og gør de tiltag, der er nødvendige.” ”Det giver tryghed, at der er et team omkring mit barn.” ”Fokus er i højere grad på barnet – alle kigger på barnet først og så sætter vi mål og aftaler aktioner.” ”Det ser ud som om, skole og fritidshjem arbejder meget mere sammen og bruger hinanden meget mere.” ”Førhen bevægede vores børn sig i 2-3 verdener – nu opleves det som én verden.” ”Vi har fået noget ekstra – det fælles fokus på vores barn.” Forældrene oplever helhed og fælles fodslag – det er også et af vores ønsker! Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

9 Forældrene er kort sagt - begejstrede!
Tid ”Godt at ledelserne har prioriteret, at faggrupperne skal bruge tid på at tale og arbejde sammen om børnene.” Rapporten ”Rapporten giver et helt og præcist billede af mit barn, så den kan bruges uden for skolen f.eks. til sagsbehandlere og læger.” Fint at forældrene bakker op om prioriteringen. Godt at vide, at forældrene bruger rapporten, hos vores eksterne samarbejdspartnere! Jeg kan se en mulighed – det er lidt en drøm! Helheden opnår vi den dag, hvor sagsbehandleren taler ICF-CY sprog, ort.pæd,kir. taler ICF-CY sprog… (sæt diverse eksterne samarbejdspartnere på billedet) – præcis som WHO har tænkt. Den dag vil forældrene opleve helhed i indsatsen omkring deres barn. Hvilke spørgsmål sidder I tilbage med?? Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune

10 Kontaktoplysninger Pia Kofoed Jacobsen 3pj@ishoj.dk
Afdelingsleder i Fysio- og ergoterapien v/Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet Kirkebækskolen og Fritidshjemmet Frihjulet - en specialskole i Ishøj Kommune


Download ppt "Afdelingsleder Pia Kofoed Jacobsen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google