Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ledere i balance.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ledere i balance."— Præsentationens transcript:

1 Ledere i balance

2 Konceptet – hvordan? Kursusforløb Test Individuel coaching
Refleksionsgrupper Coaching

3 Program 09:30 Velkommen - Introduktion (program, tematik og formål)
- Lille øvelse - Introduktion: Lederskab og livsbalance 10:50 Pause (15 min) 11:05 Kraftfeltsanalyse - Gruppearbejde: Tematank 12:00 Frokost (45 min) 12:45 Opsamling i plenum (…) - Intro til den personlige livsbalance - ’Test din livsbalance’ - Interview: Min balance? 13:50 Pause (15 min) 14:05 Livsbalance: De personlige kompetencer i den professionelle rolle - Post-it-øvelse: Livsbalance og spændingsfelter - Plenum diskussion (…) - Professionel livsnavigation: ’Navigationstrekanten’ - Status, næste skridt? 16:15 Fælles evaluering 16:30 Tak for i dag

4 Balance i perspektiv Vend dig mod sidemanden og
brug 10 min. på at interviewe hinanden – tag udgangspunkt i følgende: ”Hvad er udfordringerne på min arbejdsplads ift. balancen mellem arbejdsliv og privatliv?”

5 De postmoderne balancefælder
Selvstyrende teams Hjemmearbejdspladser Resultatorienterede lønsystemer Fleksible arbejdsvilkår Div. Teknologier

6 Grundvilkår i arbejdslivet
Flydende grænser Personligt – professionelt Ansvar – kompetence Styring – involvering Struktur – frihed Nærhed – distance Mangel på absolutte sandheder Ingen “faste og synlige” mål over længere tid Mange ubesvarede spørgsmål og tvivl, som ingen eller få tager hånd om Ambivalens over for ledelse Ønske om stærk “mand/kvinde”, der kan tage ansvar og afhjælpe tvivlrådigheden Ønske om samtidig suverænt selv at kunne bestemme over eget arbejde Kilde: Hirshhorn, L, 2003 Beck, U, 1997 etc.

7 Fremtidens medarbejdere i finanssektoren
Karrieremuligheder Balance mellem arbejdsliv og privatliv Mening i arbejdet CSR Positiv virksomhedskultur Konsistens Kilde: Finansrådet, DEA og CBS, 2009

8 Ledelse i den finansielle sektor
Pres på (mellem)lederne Behov for differentieret ledelse Fokus på ledelse af selvledende medarbejdere Kilde: Finansrådet, DEA og CBS, 2009

9 PAUSE

10 Værktøj 1 - Kraftfeltsanalyse
Tema Hvad fremmer medarbejdernes livsbalance? Hvad hæmmer medarbejdernes livsbalance?

11 Gruppearbejde Med udgangspunkt i Kraftfeltsanalysen bedes I
diskutere følgende: Hvordan kommer de hæmmende og de fremmende dynamikker konkret til udtryk i banken? Hvad skal der til for at støtte op om jeres medarbejderes livsbalance og hæve trivselsniveauet?

12 Frokost

13 Ubalancens kilder Det som kommer udefra (objektive) Det som kommer
indefra (subjektive)

14 Værktøj 2 – Balance-test
I de næste 20 min. er opgaven at udfylde en personlig balance-test. Der er 25 spørgsmål, som scores fra 1-4: 1 = Aldrig, 2 = Nogen gange, 3 = Ofte og 4 = Altid. Biography - Bryan Robinson:  Bryan Robinson, Ph.D. is author, psychotherapist and Professor Emeritus at the University of North Carolina at Charlotte. He has written more than thirty books on self-awareness, relationships and behavior, including The Art of Confident Living (HCI Books, 2009), Chained to the Desk: A Guidebook for Workaholics, their Partners and Children and the Clinicians who Treat Them (New York University Press, 2007), and Heal Your Self-Esteem (HCI Books, 1991). His books have been translated into nine languages and his work has been featured in such magazines as Psychology Today, First For Women, Best Life, Town and Country, Marie Claire, McCall’s, Mademoiselle, Good Housekeeping, Ladies’ Home Journal, Forbes, Fast Company, Fortune, Men’s Journal and in newspapers such as The New York Times, Wall Street Journal, Christian Science Monitor, and Chicago Tribune. His column “Mindmatters” appeared monthly in Your Health Magazine for two years, and he hosted the PBS documentary, Overdoing It: When Work Rules Your Life. He has appeared on ABC’s 20/20, Good Morning America, NBC Nightly News, ABC’s World News Tonight, and The Early Show on CBS, and CNBC’s The Big Idea and on hundreds of radio broadcasts. He resides with his partner of thirty-eight years in Asheville, NC, where he maintains a clinical private practice and just completed his first novel, Way DEAD Upon the Suwannee River. Visit his website at or him at Testen er udviklet af Ph.D.Bryan E. Robinson, University of North Carolina

15 Interview Gå sammen to og to og interview hinanden
om de tanker, som jeres testresultat har givet anledning til. I behøver ikke dele resultatet med den anden, blot de tanker, som I måtte sidde med. Tidsrammen er 15 min.

16 Psykodynamik og personlige kompetencer
Påvirkninger fra omgivelserne Forældre, børnehave, skole, samfund etc. IDEAL-JEGET Venter på at blive programmeret af samfundets normer JEG´ET Bevidstheden LYST-JEGET Driftsimpulser – det egocentriske princip Her noget om dispossitioner

17 Den første organisation
Autoritet Den første organisation Struktur Ledelse Grænser Roller Livsbalancens ophav!

18 Roller og grænser Person Rolle Organisation
Det er gennem rollen at man realiserer formålet

19 Person, rolle og psykodynamik
Professionel rolle Vores indre GPS Rollen som familiefar Indre psykologiske rum Følelsesmæssigt univers Rollen som ægtemand ”indre leder” Fornuft Egofunktion

20 Organisationer og spændingsfelter
Mental grænseregulering Uformelle organisation (Familien/fritidslivet) Formelle Organisation (Lønarbejdet) Den første organisation

21 Grænser & grænseregulering
Hvordan kan vi forstå dem? (definition) ”The boundary separates the outer world of opportunities and challenges from the inner world of work and transformation.” Hvordan oplever vi dem? (identifikation) ”The boundary is (…) the point where uncertainty is converted into information and decisions”. Hirshhorn, Larry 1990

22 Uformel organisation Formel organisation Hovedopgave A Hovedopgave B
Medlemsinteresse Medlemsinteresse Det målrationelle felt Det målrationelle felt A A Grænse- område Grænse- område E B E B D C D C MR MR HR HR Input Output Input Output A A Grænse- område Grænse- område E B E B D C D C Det psykodynamiske felt Det psykodynamiske felt

23 (Familien/fritidslivet)
CRASH Uformelle organisation (Familien/fritidslivet) Formelle Organisation (Lønarbejdet)

24 Post it øvelse I bedes bruge 10 min på at nedskrive tre ting
der karakteriserer god balance og trivsel for jer i henholdsvis den formelle organisation (i banken) og den uformelle organisation (i familien). Den formelle organisation? (3 stikord) Den uformelle organisation? (3 stikord) Nb. Når alle er færdige klistrer I jeres bud op i to kolonner på væggen.

25 Post-it øvelse (fortsat)
Diskuter i fællesskab: Hvilke spændingsfelter er der mellem de to forståelser af trivsel? Hvordan oplever I personligt konsekvenserne af dette spændingsfelt i dagligdagen?

26 Professionel livsnavigation
Hovedopgave Oplevet Iagttaget Kilde: Eric Miller og A.K. Rice

27 Hovedopgavens facetter
Den normative hovedopgave Den formelle eller officielle opgave. Den eksistentielle hovedopgave Den opgave de involverede mener, at de udfører, og den betydning og forståelse de lægger i deres roller og aktiviteter. Den fænomenale hovedopgave Den opgave andre oplever de involverede udfører Kilde: Eric Miller og A.K. Rice

28 Hvad er det vi navigerer efter?
Hovedopgaven Iagttaget Oplevet Kalibrering Kilde: Eric Miller og A.K. Rice

29 Lederen som balance-coach
Oplevet Iagttaget Kalibrering hovedopgaven

30 Lederen som balance-coach
Tryghed Følelser Refleksion Forstyrrelse Tanker Handling

31 7 Opmærksomhedspunkter
1. Tag hånd om din egen trivsel - Så du ikke smitter andre med din egen ubalance 2. Skab en ”passende” forudsigelighed arbejdet - Så medarbejderne har en ramme for deres opgaveløsning 3. Hold snor i ambitionerne (også dine egne) - Så medarbejderne kan brænde for sagen uden at brænde ud 4. Vær tydelig i din kommunikation Så medarbejderne kan forholde sig til klare meldinger 5. Træd konstruktivt ind i konflikter - Så der frigøres energi til udvikling 6. Dosér din ledelse – ”find the right time to lead” - Så medarbejderne ikke skal tage stilling til alt 7. Vis anerkendelse - Så medarbejderne ved hvornår de har løst deres opgaver godt (nok)

32 Kendetegn: Ledere i balance
Forstår deres første organisation Kalibrerer løbende deres hovedopgave Skaber klarhed i roller og relationer Er afklaret om personlige værdier


Download ppt "Ledere i balance."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google