Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital SVEMOR01@HerlevH.regionH.dk.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital SVEMOR01@HerlevH.regionH.dk."— Præsentationens transcript:

1 Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital

2 Urinvejenes funktion:
Nyrernes gennemblødning: ca. 1 l/min Nyrernes urinproduktion: 4 boli/min á ml, ialt 1-2 l urin/dag Blære: Lavtryks-reservoir: <40 cmH2O (99% af dagen) ml/vandladning Vandladning: /dag Vandl.-tryk: 15 cmH2O (k), 75 cmH2O (m) Max. Urinflow: 50 ml/s (k), 25 ml/s (m) Residualurin: ml

3 DAN-PSS: Dansk prostatasymptomscore
1. Ventetid

4

5 DAN-PSS: Dansk prostatasymptomscore
1. Ventetid 2. Strålekraft

6

7 Zinner, 1972

8 Residualurin: 265 ml

9 Uroflowmetry: measuring voiding parameters

10

11 DAN-PSS: Dansk prostatasymptomscore
1. Ventetid 2. Strålekraft 3. Blæretømning: residualurin

12

13 DAN-PSS: Dansk prostatasymptomscore
1. Ventetid 2. Strålekraft 3. Blæretømning: residualurin 4. Bugpres 5. Hyppig vandladning (pollakisuri) 6. Natlig vandladning (nycturi, vågne ved trang) 7. Bydende vandladningstrang (imperiøsitet, urge) 8. Trangsinkontinens (urge- inkontinens)

14 Væske-vandladningsdagbog, tolkning:
Indtag (N: ca. 2 l per døgn) Vandladninger (MED årsag til toiletbesøg!) Inkontinens-episoder (antal, situation) Største ladte portion ( N: ca. 400 ml) Antal vandladninger om dagen (N: ca. 7-8) Antal vækninger p.g.a. Vandladningstrang (N: <2) Døgndiurese (N < 4 l) Dag/nat-diurese ratio (N > 2) Tre konsekutive døgn (ofte betydelig forskel)

15 er der behov for renselse!
Når du har syndet, er der behov for renselse! (TVZulu annonce for Carlsberg Kurvand, 2005)

16 ”Drink at least 8 glasses of water a day” Really
”Drink at least 8 glasses of water a day” Really? Is there scientific evidence for ”8 x 8”?. Valtin, H. Am J Physiol 2002;283:993. (” 8 x 8” er 8 ounces 8 gange dgl., ca. 200 ml * 8, eller 1622 ml/dag.)

17 DAN-PSS: Dansk prostatasymptomscore
1. Ventetid 2. Strålekraft 3. Blæretømning: residualurin 4. Bugpres 5. Hyppig vandladning (pollakisuri) 6. Natlig vandladning (nycturi, vågne med trang) 7. Bydende vandladningstrang (imperiøsitet, urge) 8. Trangsinkontinens (urge- inkontinens) 9. Svie ved vandladningen: Dysuri (alguri) 10. Efterdryp

18

19 DAN-PSS: Dansk prostatasymptomscore
1. Ventetid 2. Strålekraft 3. Blæretømning: residualurin 4. Bugpres 5. Hyppig vandladning (pollakisuri) 6. Natlig vandladning (nycturi, vågne med trang) 7. Bydende vandladningstrang (imperiøsitet, urge) 8. Trangsinkontinens (urge- inkontinens) 9. Svie ved vandladningen: Dysuri (alguri) 10. Efterdryp 11. Stress-inkontinens 12. Sivende inkontinens (Paradox ischuri, overflow)

20 Anamnese Objektiv undersøgelse Urinstix, D+R GU, DRE Tredøgns væskevandladningsdagbog Residualurin, Uroflow, PSA, Cystoskopi, urin-cyt Cystometri, EMG, neurolog, CT-/MR-scan (Ligner overvejelser om medicinsk behandling af BPH i almen praksis)

21

22

23

24

25 Forslag til absolutte indikationer for urodynamik ved OAB:
Inden operativ behandling Ved svigt af medicinsk eller kir. behandling Uklart sygdomsbillede Hos unge ? Mistanke om neurol. sygdom

26 Urin inkontinens: Typer:
Stress-inkontinens: hyppigt forekommende ses oftest hos kvinder og opererede mænd Urge-inkontinens, trangsinkontinens: hyppigst? ses hos alle, især ældre med: cerebralt insult gangbesvær prostata-obstruktion Overflow-inkontinens, paradox ischuri: sjældneste ses hos mænd og kvnder, er let behandlelig (må aldrig overses!)

27

28 Overaktiv blære er et klinisk syndrom med urge, hyppig vandladning (dag og evt. nat) og/eller urge inkontinens. Årsager: Neoplasi (incl. BPH), inflammation, infektion, sten, neurologisk lidelse, traumefølger, allergi o.a. Differentialdiagnoser: Overflow, Polyuri, Psykiatri Overaktiv Detrusor er et urodynamisk fund.

29 Om neurogen blæredysfunktion

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 Om OAB: (Overaktiv Blære)

44 Teorier om årsag til OAB:
Urothel-sygdom som ved cystitis? Strækning af urothel over et prostata-adenom? ( Ref. deGroat). Men hvorfor virker antimuscarinica så? Og: Der er objektive forandringer i detrusorbiopsier hos OAB-ptt. (Ref. Brady) Langtidsfollow-up efter TUR-P viser, at 60% får OAB inden for 20 år (Thomas): Abrams: OAB og BOO er forskellige sygdomme, men optræder ofte samtidigt. (JUrol 2006;175:1063)

45 Spasmolytika: Antimuscarine: Tolterodine, Fesoterodine M3-blokkere: solifenacin, darifenacin Fase-3-protokollerne indbefattede ikke cystometri, og ikke NBD-patienter Effektmål: Urge, urge-inkontinens, inkontinens, vandl.-hyppighed, volumina Trospium, flavoxat Oxybutynin-plaster Afregistrerede: Emepronium, terodilin

46 Andre stoffer, som bedømt ved den kliniske effekt virker på
Overaktiv Blære: Alfa-receptorblokkere Virkningsmekanismen er ukendt: Præganglionær? via sensoriske nerver? Psykofarmaca: mange har uspecifik anticholinerg effekt. SSRI ? Dopaminerge stoffer?

47 Kirurgisk behandlinger af overaktiv blære:
Hydrodistension: ”Helmstein” Sacralrod neurectomi Cystoenteroplastik, ”Clam-cystoplastik” Detrusormyomectomi Urinafledning

48 Resumé: Overaktiv blære er et klinisk syndrom med urge, hyppig vandladning (dag og evt. nat) og/eller urge inkontinens. Forekomsten af Overaktiv Blære stiger med alder. Forekomsten af Overaktiv Blære er uafhængig af køn. Hos mænd diagnosticeres OAB ofte som BPH, og behandles som BPH. Man kan og bør behandle OAB hos mænd med BOO uden, eller samtidigt med afløbsforbedring

49 Kateter-behandling Uretralkateter: a demeure
RIK: Ren Intermitterende Kat SIK: Steril Intermitterende Kat Suprapubisk kateter

50

51 Litteratur: Annette Jaquet. Urin-inkontinens. Et sygeplejefagligt perspektiv. Akademisk Forlag, København, 2005. Abrams P et al. Incontinence. 4 ed. Health Publications Ltd., (Bedste samling af referencer vedrørende evidens) Urinary incontinence ( refencer på denne søgning 23/8-2009)

52 Tak for jeres opmærksomhed!
Nogle ting, der måske kommer: Bedre forståelse af ”Warning time” Bedre kendskab til blæresensibilitet Bedre sprog til at forstå blæren Tak for jeres opmærksomhed!

53 Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital

54


Download ppt "Svend Mortensen Urologisk afd. H, Herlev Hospital SVEMOR01@HerlevH.regionH.dk."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google