Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Urolithiasis som pakkeforløb

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Urolithiasis som pakkeforløb"— Præsentationens transcript:

1 Urolithiasis som pakkeforløb

2 Pakkeforløb for patienter med øvre urinvejssten
Hverdag 0 Henvisning visiteres af speciallæge i uroteam Det sikres, at relevant billeddiagnostik foreligger ved elektive henvisninger ( der skal foreligge billeddiagnostisk verificering af urinvejssten ( bedst CT) samt se-creatinin. Om nødvendigt kan supplerende undersøgelser bestilles så de foreligger ved forundersøgelsen (rtg., UL, renografi, blodprøver). Visiterende læge gennemser billeder og planlægger tentativt forløb billeder kan yderligere ophænges til gennemsyn ved ugentlig uroteam røntgenkonference. Mistanke om akut stenanfald: Patienter kan henvises direkte til urologisk afdeling på baggrund af klinisk mistanke om stensygdom, hvis analgetika behandling er utilstrækkelig og/eller kræver observation, højfebril patient ennyret patient med olig-/an-uri Henvisning og visitation PRIORITERING!!!! Forløb planlægges: ESWL URS/RIRS PNL Behandlingstid præbookes: I amb. ved ESWL I bookingsekr. ved OP Ved forventning om spontan afgang af uretersten bestilles en kontrol-IKCT i løbet af 2-3 uger. Hvis sten derefter er afgået kan pt. afsluttes pr. brev. Hverdag 1 Pt. kontaktes (sygepl./læge?) – vurdering? Mulighed: Symptomer (smerter feber) og billeddiagnostik (obstruerende stensygdom) danner baggrund for planlægning af første besøg. Supplerende rtg-us bestilles evt. (ved forventning om spontan stenafgang) PRÆBOOKING af tid til ESWL,URS/RIRS/PNL Ptt. til ESWL skal have to behandlingstider med 14 dages interval

3 Pakkeforløb for patienter med øvre urinvejssten
Hverdag 2-7 Forundersøgelse ( amb. / afd 9?). 1. Pt. vurderes iht. Afdelingsinstruks vedrørende urinvejssten mht. Behandlingsindikation og –valg. 2. Ved indikation for ESWL: a. inform. Om procedure, risici og bivirkninger b. Behandlingsaccept indhentes c. informationsmateriale udleveres d. AK-behandling pauseres 3. Ved operationsindikation: a.Information om procedure, risici og bivirkninger. b. Præbookingskema udfyldes efter gældende instruks i PRI Booking til ESWL el. OP (evt bekræftelse af præbookede tider) Checkliste Præbookingskema Hverdag 7-14 Forsamtale afd. 9 Urinstix Blodprøver (stental) andre us Checkliste: peroperativ antibiotikabehandling påføres. Anæstesitilsyn

4 Pakkeforløb for patienter med øvre urinvejssten
Hverdag 14-15 Behandling: ESWL/OP Ambulant ESWL Procedure ved ESWL (se instruks og checkliste) Forholdsregler ved ESWL (se instruks) Ambulant/ stationær operation: Patienten modtages af plejepersonalet i afdelingen og klargøres til OP Opererende læge taler med patient før OP og markerer med kryds på patient (”5 trin”). På OP: pt. klargøres ved op-personale efter gældende procedurekort til henholdsvis URS/RIRS eller PNL. Postop. Smertebehandling – standard: Paracetamol 1 g x 4 NSAID mg p.n. Morfin 5-10 mg p.n. Evt. Alfablokerende medicin i rekommanderet dosering (præp.-afhængigt). ”Udskrivelse” plan for udtrapning af smertebehandling plan for rekreation plan for indlagte stents plan for genoptagelse af arbejde evt. Kontakt til hjemmeplejen (f.eks. ved nefrokateter) plan for kontrolrtg plan for udredning og svar herpå vedrørende evt metaphylaxe, hvis indiceret tid til amb. Kontrol medgives/telefonamb. plan for genoptagelse af AK-behandling 2-3 uger efter ESWL Kontrol IKCT Yderligere ESWL-behandling eller anden behandlingsstrategi? Princip: max. to gange ESWL uden effekt, derefter ændret behandlingsstrategi eller kontrol.

5 Pakkeforløb for patienter med øvre urinvejssten
4-8 uger efter URS/RIRS/PNL Kontrol IKCT Reststen? JJ-katheter og fjernelse heraf? Evt. kontrolrenografi Efterbehandlingsforløb Når svar på stenanalyse Stillingtagen til methaphylaxe Udredning, supplerende urinanalyse? Svar på stenanalyse oftest 1-2 mdr. efter behandling. Læge i uroteamet (indtil videre) Når der ikke skal tilbydes yderligere behandling (stenfri, ingen behandlingsindikation, simpel kontrol og der er taget stilling til metaphylaxe) kan pt afsluttes i urologisk afdeling og evt. overgå til videre kontrol hos egen læge Skriftlig inf til pt. og dennes læge mhp evt kontrol efter afslutning Opfølgning / afslutning

6 Pakkeforløb for patienter med øvre urinvejssten
Stensygdom skal udredes og behandles mhp stenfrihed og stillingtagen til forebyggende behandling og kontrolregime på urologisk afdeling. Herefter kan patient afsluttes til egen læge. Tidsplanen er en ønsket plan der lægger sig op af tiderne i kræftpakkeforløbene – med optimering af ventetider etc. Det vil være nødvendigt med en bookingfunktion af en sekretær/sygeplejerske/et team, der er specielt dedikeret til funktionen. De enkelte forløb skal planlægges efter sværhedsgrad: symptomatologi og risikovurdering af nyre-/urinvejsfunktionen; nogle ptt. skal evt. følges nøje i ventetiderne (løbende vurderinger ved renografier og symptomer). Prioritering af us. og behandlingsforløb fra pt. til pt ( store forskelle i sværhedsgrad og behandlingsbehov). Ventetiderne på ESWL kan nedbringes ved prioritering hvor der i perioder skemalægges flere behandlingstider og ved nyt apparatur. Det er noget nyt at der er uddannet radiografer til at varetage behandlingerne under supervision. Lange forløb – protraherede forløb – er typisk ved manglende behandlingssucces ved reststen, besværlige adgangsforhold etc. Denne mulighed/risiko skal patienterne informeres om forud for behandlingsstart.


Download ppt "Urolithiasis som pakkeforløb"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google