Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

orehoved Havn på falster

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "orehoved Havn på falster"— Præsentationens transcript:

1 orehoved Havn på falster
PRODUKTIONSSTED FOR NY STORSTRØMSBRO

2 Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Havne tilbyder
Et funktionsdygtigt areal på 8 ha med en optimal beliggenhed i Storstrømmen ved Orehoved Havn med direkte udskibningsfaciliteter fra produktionsstedet og plads til betonværk m.m. Et teknisk egnet havneareal med gode besejlingsforhold, der kan håndtere de produktionsmetoder, der er forudsat i skitsedesignet Et areal, der kan forsynes med nødvendig el og vand samt afledning af spildevand Et areal med optimal tilgængelighed via en ny omfartsvej syd om Orehoved by til Orehoved Havn

3 Guldborgsund Kommune og Guldborgsund Havne tilbyder
Et areal på op til 20 ha med plads til skurby, opholdsarealer, lagerplads, parkeringspladser m.m. Et havneanlæg der ikke skal fjernes efter anlæg af ny Storstrømsbro og nedrivning af gammel Storstrømsbro Et havneanlæg der efterfølgende kan anvendes i forbindelse med udvikling af Orehoved Havn til en regional erhvervshavn Et areal tæt på Business Park Falster og Sydmotorvejen

4 Orehoved Havn den optimale placering af produktionssted

5 Produktionssted Der kan tilvejebringes et 8 ha stort produktionssted i forlængelse af Orehoved Havn med: Optimal beliggenhed i Storstrømmen Vanddybde på 8-10 meter Gode besejlingsforhold Ca. 400 meters afstand til linjeføring for ny Storstrømsbro God afstand til boliger

6 Forsyning Vandforsyning
Produktionsstedet kan forsynes med de nødvendige mængder vand i anlægsfasen. Det skønnes, at der bliver behov for i alt m3 vand. Vandværket har kapacitet ti 25m3 i timen. Strømforsyning Produktionsstedet kan forsynes med den nødvendige strøm i anlægsfasen. Det skønnes, at der bliver behov for i alt kWH over 2 år. Seas leverer strøm til produktionsstedet.

7 Naturundersøgelser - tilgængelig viden
Der er i perioden i forbindelse med en igangsat VVM-undersøgelse af en udvidelse af Orehoved Havn foretaget en række naturundersøgelser med henblik på at skabe den nødvendige dokumentation for en havneudvidelses eventuelle påvirkning af naturen i området omkring Orehoved Havn indeholdende: Fugle-tællinger – rastende fugle Kortlægning af ynglefugle Sæl-tællinger Kortlægning af flagermus Øvrige beskyttede arter (bilag IV) Kortlægning af muslingebanker, ålegræs og anden bundvegetation Guldborgsund Kommune kan stille disse informationer til rådighed for Vejdirektoratet i forbindelse med VVM-undersøgelsen.

8 Ny omfartsvej til produktionssted
Guldborgsund Kommune tilbyder at planlægge en ny omfartsvej syd om Orehoved by til produktionsstedet.

9 Areal til skurby, parkering, lager m.m.
Guldborgsund kommune kan planlægge for et areal på op til 20 ha tæt på produktionsstedet, med plads til bl.a. skurby, parkering, opholdsarealer, lagerplads, servicefaciliteter m.m.

10 Produktionsstedet skal ikke fjernes
Guldborgsund Havne er interesseret i at overtage produktionsstedet efter anlægsfasen. Produktionsstedet ønskes anvendt i forbindelse med udviklingen af Orehoved Havn som en fremtidig regional erhvervshavn.

11 Fremtidig regional erhvervshavn
Guldborgsund Havne er i gang med udvikling af Orehoved Havn fra en mindre lokal havn, til en fremtidig større regional erhvervshavn, der tilbyder maritime løsninger til hele Sydsjælland og Lolland-Falster. I det perspektiv er en havneudvidelse nødvendig.

12 Tæt på Business Park falster og Sydmotorvejen
Produktionsstedet er placeret 7 km fra Business Park Falster tæt på Sydmotorvejen, der råder over arealer til under-leverandører, samt Transportcenter Cargo Syd der råder over servicefaciliteter og er godkendt til modulvogntog.


Download ppt "orehoved Havn på falster"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google