Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Tekniske installationer Forsyningsledninger

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Tekniske installationer Forsyningsledninger"— Præsentationens transcript:

1 Tekniske installationer Forsyningsledninger

2 Forsyningsledninger Fjernvarme El/Kommunikation Vand Afløb
Situationsplan Signaturer forsyningsledninger

3 Forsyningsledninger fjernvarme
Fjernvarme fra Århus Kommunale Værker Varmemåleren skal placeres på fremløbsledningen umiddelbart efter hovedhane og snavssamler. Afstanden mellem hovedhanen og energimålerens må maks være 1 meter. Varmemåleren skal være placeret således, at den er let at aflæse og udskifte. Når fjernvarmen er tilsluttet til dit varmeanlæg, skal installationen trykprøves med 10 bar. Trykprøven skal udføres af autoriseret VVS montør. I forbindelse med trykprøven bliver energimåleren tilsluttet. Se i øvrigt

4 Forsyningsledninger fjernvarme
Fjernvarme fra Århus Kommunale Værker Umiddelbart inden for ydermuren afsluttes fjernvarmeledningen med 2 hovedhaner. Af hensyn til senere servicering skal hovedhanerne placeres et let tilgængeligt sted i et rum, hvor der er afløb - for eksempel bryggers. Der må ikke være andre installationer i gulvarealet eller på muren i en afstand af mindst 30 cm fra fjernvarmeledningen.

5 Forsyningsledninger Fjernvarmeindføring eksempel

6 Fordelingsledninger Fjernvarmeindføring eksempel

7 Forsyningsledninger El
Ved boligbebyggelse skal den enkelte bolig forsynes gennem hver sin stikledning. Den enkelte bolig kan udgøre flere etager. Der betales tilslutningsbidrag pr. bolig efter kategorien ”Parcelhuse og fritidshuse” Se i øvrigt ” Stikledningssikring Forsyningsanlæg

8 Forsyningsledninger El
Måler Stikledningen afsluttes ved målertavlen. Lovgivning - Fællesregulativet 2011 Placering af målere 14.2. Måleren skal placeres, så der for netselskabet er uhindret adgang til kontrol, aflæsning og udskiftning. Eksempel på kombineret måler- og el-tavle monteret i et skab.

9 Forsyningsledninger Vand
Hovedledningen, med koldt vand fra vandværket, ligger i fortovet i frostfri dybde 1,2 m under terræn. Ud for hvert grund er der en stophane. Fra stophanen føres stikledningen ind til huset.

10 Forsyningsledninger I fortov og vej
Tv-antenne ogTelefon : 45 – 110 cm Lav-spænding: cm Høj-spænding: cm Gas: cm Vand: Min. 120 cm Fjernvarme: cm Regnvand og Spildevand: Min. 75 cm

11 DS 475, afsnit 2.6 Indbyrdes forhold mellem ledninger
Ved parallelle rør bør afstanden være 0,5 / 0,3 m Ved krydsende rør bør afstanden være 0,2 / 0,1 m

12 Forsyningsledninger Eks. situationsplan

13

14 Forsyningsledninger Signaturer


Download ppt "Tekniske installationer Forsyningsledninger"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google