Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Ribe Biogas A/S.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Ribe Biogas A/S."— Præsentationens transcript:

1 Ribe Biogas A/S

2 Ribe Biogas A/S Etableret i 1990 Pris kr. (inkl. 25 decentrale tanke). Ejes af Ribe Biomasseformidlingsforening a.m.b.a. (RBMF 5/6 dele) - Danish Crown (1/6) Medlemsantal 62 landmænd

3 Ribe Biogas A/S 8 ansatte
Bestyrelse i Ribe Biogas A/S: 3 repræsentanter fra RBMF, 1 fra kommunen, 1 fra Danish Crown Ribe Biomasseformidlingsforening Amba : 5 medlemmer Ribe Biogas A/S 8 ansatte 4 chauffører 2 driftsassistenter 1 assistent ( timer i ugen bogholderi) 1 direktør

4 Termofil proces – 53 grader 164
Termofil proces – 53 grader tons affald i alt om året Højst 25% industriaffald – tørstof (pt. 11%) Samlet produktion årligt GJ/ kwh Dagligt gennemføres 450 m3 gylle/industriaffald I hverdagen køres 630t hjem til anlægget 23 decentrale tanke som landmændene kan leje

5 Fjernvarmen Biogassen transporteres til Ribe Fjernvarme (2,6 km) Ribe Biogas A/S forsyner 1700 husstande med el 1000 med varme Fordele – Co2 neutral energi – ingen Co2 kvoter Ulemper – biogassen skal tages når den produceres (lagring), svovl

6 Biogassen laves på Gylle (svin, kvæg, mink, høns, fisk) Industriaffald (Danish Crown, glycering, alkohol, affald fra fetamejeri) Diverse affald fra kagefabrikker, mel, sprut mv.

7 Afregning af medlemmer
Bonus-strafssystem (måles på tørstof) Indgående gylle holdes op mod udgående gylle til landmanden

8 Salg af gylle Industriaffald generere overskud af afgasset gylle - sælges typisk til planteavler Nuværende afregning!

9 Regnskab 2009 Nettoomsætning Årets resultat Herunder: Henlæggelser Afskrivninger

10 Regnskabsaflæggelse Aflægges efter Årsregnskabsloven
Aflægges efter Varmeforsyningsloven Afskrivninger, henlæggelser, overskud Overskud – hvad så……. Underskud – hvad så…

11 Ændringer i Varmeforsyningsloven
Fordele Fritages for ”hvile i sig selv princippet” (0-løsning) Aftale fast pris (loft substitutionsprisen) Forbehold Opkobling til naturgasnettet (ikke muligt) Kommunegaranteret lån (ikke muligt) Kontraktlængde (max 5 år)

12 ”Brand” Levet det stille liv Stolt af vores virksomhed Vi må gerne ses! Nyt brand (ses bl.a. på vore lastbiler)

13 Udvidelse Mod syd – 1,5 HA – 30 millioner kr.
Mod nord – knap 10 HA (fra 100 millioner kr.)

14 Udvidelse mod syd (1,5 HA) Ny reaktor 8000 m3 (i dag 4950)
Hygiejniseringsanlæg 2 nye lagertanke Ombygning af industritank Udluftningsanlæg Læssehal Svovlrensning Motor (til produktionen) Medarbejderbygning Samlet pris kr kr.

15 Udvidelse mod nord (ca. 10 HA)
Biogasanlæg? Bioetanol? Biodiesel? Minimum investering kr. Opkobling til Naturgasnettet .

16 Barrierer for udvikling af biogasbranchen
Varmeforsyningsloven, herunder konsekvenser for investorer Afsætning af biogassen Lagring Myter

17 Hvorfor biogas! CO2 neutral energi
Sidegevinster Recirkulering af affald Næringsindhold fastsættes (NPK) Mindre lugtgener ved udbringning på marken

18 Fremtiden…………… Udvikling af branchen! Spinddoktor/Lobbyist
Politisk medvind (flere kræfter) Ændring af myter Fokus


Download ppt "Ribe Biogas A/S."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google