Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Trin 1: Vand ind i ’Kassen’

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Trin 1: Vand ind i ’Kassen’"— Præsentationens transcript:

1 Trin 1: Vand ind i ’Kassen’
Trin 1: Lav et vandbudget - vand ind i ’kassen’ Til brug i din PowerPoint-præsentation har du her nogle grafik-stumper. Slet den grå boks, følg opgave vejledningen og indsæt hver del på kortet. Du er velkommen til selv at tilføje billeder (fx dit eget hus), pile og grafik til præsentationen. Vandledning Din opgave tager udgangspunkt i ’vandets vej’ gennem dit hus. Hvor kommer vandet fra (til huset og grunden), hvad bruges det til, og hvor ender det bagefter?  Vand ind i ’kassen’ Du kan forestille dig huset og grunden som en ’kasse’. Første del af opgaven handler om det vand, der går ind i ’kassen’. Tag udgangspunkt i dit eget hus. Du skal kende grundens omtrentlige areal. Start med at placere huset med kassen udenom i midten af slide 1 i din præsentation (’træk’ i kassens hjørner). Indsæt nu pile ind i kassen fra de tre steder, hvor vand når huset og grunden: nedbør, vandforsyningen og indkøb. Udfyld tabellerne på slide 2 i din PowerPoint ved at gennemgå nedenstående tre punkter: Nedbør Find den gennemsnitlige årsnedbør i dit lokalområde (find tallet på Hvor meget vand falder som nedbør på grunden over et år? Og over en dag?  Skriv disse tal ved siden af en regnsky på slide 1.  Vandforsyningen Find ud af, hvor meget rent vand I bruger i jeres hus om året, om dagen og pr. person. Skriv tallene ved siden af vandledningen til huset på slide 1.  Find ud af, hvad en gennemsnitsfamilie i Danmark bruger af vand, og hvad vandet bruges til (toiletskyl, madlavning osv.). Bruger I mindre eller mere vand derhjemme? Er der nogen steder I sparer på vandet? Og andre steder I frådser? Indkøb Find ud af hvor meget vand, der bringes ind i kassen fra indkøb. Tabellen på slide 2 giver et skøn over, hvor meget vand en række typiske varer indeholder. Beregn den samlede mængde vand, der gennem dagligvare-indkøb bringes ind i huset. Skriv tallet ved ’indkøbs’-pilen på slide 1. Vand ud af ’kassen’ Anden del af opgaven handler om det vand, der går ud af jeres kasse. Du skal kende tagets omtrentlige areal. Start med at sætte pile ud af kassen, der viser hvortil vandet fortsætter sin rejse i vandets kredsløb.  Husk at alt det vand, der løber ind i kassen, også skal ud af kassen. Husk også at tage højde for, at en del regn ender i kloakken, og at noget vandværksvand ender i jorden.  Hvor meget vand ’bliver’ på grunden og siver ned i jorden? Hvor meget sendes videre til kloakken? Skriv disse tal ved pilene. Kan du nævne en tredje måde vand forlader grunden? Udfyld tabellerne på slide 3 og gennemgå dem til din præsentation.

2 Tilførsel af vand til grunden
Tilførsel af vand fra Vandforsyningen Tilførsel af vand fra nedbør Nedbør pr. år i lokal-området (eller Danmark) (mm/år) Grundens areal (tag udgangs-punkt i dit hus) (m2) Nedbør på grunden (m3/år) (m3/dag) Vandforbrug i huset pr. år (m3/år) Vandforbrug i huset (m3/dag) Tilførsel af vand til grunden Tilførsel af vand gennem indkøb Vare-kategori Indhold af vand i varekat. (gns.) Skønnet vare-forbrug i huset pr. dag (gram) Vand-tilførsel (m3/år) Vand-tilførsel (m3/dag) Frugt og grønt 88% Brød, mel 35% Kødprod. 58% Mejeriprod 89% Læske-drikke 96%

3 Samlet vandtilførsel Samlet vand-tilførsel til hus og grund
Nedbør på grunden m3/år Vand fra vand-værket m3/år Vand fra indkøb Samlet vand-tilførsel m3/år Samlet vand-tilførsel m3/dag Samlet vand-tilførsel liter/dag Samlet vandtilførsel Samlet vand-afledning fra hus og grund Ned-sivning (m3/år) Kloakken Andet (m3/år) ? Samlet vand-afledning (m3/år) Samlet vand-afledning m3/dag Samlet vand-afledning liter/dag

4 Vand ud af ’kassen’ Trin 1: Lav et vandbudget - vand ud af ’kassen’
Indsæt nu i dit billede fra trin 1 (kopier slide 1) de steder vand forlader ’kassen’. Slet den grå boks og indsæt hver del.

5 Trin 2: Rent vand forvandles til spildevand
Fortæl om de ting, der ender i spildevandet og hvad der bør undgås i spildevandet. Nu har du/I lavet jeres vandbudget for huset. Næste del af opgaven handler om det, der ender i vandet - forvandlingen af rent vand til spildevand.  Stort set alle de produkter, vi anvender i det daglige – fx hårshampoo, opvaskemiddel og vaskemiddel - ender på den ene eller anden måde i kloakken (man kan sige at afløbet er vandets skraldespand). Nogle stoffer kan gøre ekstra skade på miljøet og på renseanlægget og er derfor uønskede i spildevandet. Fortæl om disse.


Download ppt "Trin 1: Vand ind i ’Kassen’"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google