Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Store infrastrukturprojekter - og muligheder for havnesektoren

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Store infrastrukturprojekter - og muligheder for havnesektoren"— Præsentationens transcript:

1 Store infrastrukturprojekter - og muligheder for havnesektoren

2 (+ råderum til anlæg af Storstrøm)
Aftale Forligskreds Større projekter Mia. kr.. 2009 Den grønne Nyt signalsystem, ny bane Kbh-Ringsted, Vejlefjord-, Køge Bugt-, Helsingør-, Vestfyn- og Frederikssunds-motorvejen 97,3 26. nov. 2010 Motorring 4, Havnepakke II 0,5 7. feb. 2012 Elektrificering Esbjerg-Lunderskov 1,3 1. marts 2012 S+SF+R+EL +DF (Milliardærklubben) 0,5 mia. til bedre og 0,5 mia. til billigere kollektiv transport 1 (årligt) 11. nov. 2012 Finanslovsaftale med EL Elektrificering Køge – Næstved 0,7 20. mar. 2013 Aftale mellem S+SF+ R+K+V+LA+DF Holstebromotorvejen 3,4 21. marts 2013 Køge Bugt, ny Roskilde Fjordforbindelse, bane til Aalborg Lufthavn, projektering af Storstrøm , Havnepakke 3 3,5 (+ råderum til anlæg af Storstrøm) 26. nov. 2013 Finanslovsaftale med K og V Letbane i Odense 1,1 14. jan. 2014 S+SF+R+EL +DF (Oliepengene) Togfonden DK (Timemodel og Elektrificering) 23,3 (28,5)

3 Investeringer Midler til statslige investeringer i infrastruktur i mia. kr. – uden Femern!

4 National strategisk betydning
En fast Kattegatforbindelse En midtjysk motorvej (Hærvejsmotorvej) En ny Lillebæltsforbindelse (Timemodellen) Brug for at se på projekter af strategisk betydning for den internationale tilgængelighed

5 Ting tager tid… Femern forbindelsen 1995-1999 Talrige analyser 2003
Nye trafikprognoser 2004 Samfundsøkonomisk analyse 2007 Dansk-Tysk hensigtserklæring 2008 Politisk aftale i DK Dansk-Tysk traktat 2009 Projekteringslov 2013 VVM 2015 Anlæg går i gang 2022 Åbning? København-Ringsted Analyser fra Baneplanudvalg 1997 Projekteringslov 2002 Projektet stoppes i 3. beh. af forslag til anlægslov 2005 Trafikaftale om langsigtet løsning 2009 Miljøredegørelse Politisk aftale 2010 Anlægslov 2013 Anlæg går i gang 2018 Åbning? Holstebromotorvejen 2010 Forundersøgelse 2012 VVM 2013 Politisk aftale Anlægslov 2015 Anlæg går i gang 2018 Åbning?

6 Vejprojekter Prioritering efter samfundsøkonomi
Motorvej Syd om Odense - 15 pct. E45/E20 mellem Fredericia-Kolding - 15 pct. Vestlig ringkorridor om København (Ring 5) - 11 pct. Motorvej Næstved-Rønnede - 10 pct. Omfartsvej ved Ribe - 9 pct. 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg - 8 pct. Udbygning af E45 Aarhus S – Skanderborg S pct. Skovvejen / rute 23 (Kalundborgmotorvej) pct. Midtjysk Motorvej (Hærvejsmotorvej) pct. Udbygning af motorvejen på Vestfyn - 6 pct. Etape 1 af Østlig Ringvej i København (havnetunnel) - 6 pct. Udbygning af E45 Ejer Bavnehøj – Århus S pct. Udbygning af Helsingørmotorvejen - 5 pct.

7 Prioritering efter tidshorisont
Anlægslov (men uden penge) Motorvejen på Vestfyn (2. etape) Helsingørmotorvejen (2. etape) Ny Frederikssund-motorvej (3. etape) Motorvejen syd om Odense VVM E45/E20 mellem Fredericia-Kolding 3. Limfjordsforbindelse ved Aalborg Kalundborgmotorvejen - etape 2 og etape 3 Rute 26 Viborg – Århus Forundersøgelse En lang række, herunder eksempelvis: motorvej Næstved-Rønnede, Ribe omfartsvej, omfartsvej ved Brovst og rute 15 Ringkøbing-Herning Strategisk analyse/screening Midtjysk motorvej (Hærvejsmotorvej) Udbygning af Østjyske Motorvej (E45) Østlig ringvej (Havnetunnel) Vestlig ringkorridor (Ring 5) Ny Lillebæltsforbindelse Kattegatforbindelse

8 Her skal der anvendes havnekapacitet
Politisk vedtagne Femern-tunnelen – (måske ) Ny Storstrømsbro (+ nedrivning af gl.?) – (?) Ny bro over Roskilde Fjord – ??? (anlægslov mangler) Ny Vejlefjord-bro – ??? (VVM & anlægslov mangler) Ikke-vedtagne 3. Limfjordsforbindelse (sænketunnel) Kattegat-forbindelse Ny Lillebæltsbro Randers Fjord-forbindelse

9 Eksempel: Ny Storstrømsbro
Vejdirektoratets vurdering af kapacitetsbehov: Ved den oftest anvendte type anlæg er det ca. 10 ha, 200 m. kaj, 6 m. vanddybde samt 50 m. bred sejlrende. Andre metoder kræver mindre kapacitet. Produktionen ventes at tage 2-3 år. Vejdirektoratet har vurderet 10 havne og anbefalet Nakskov Havn. Kriterierne var de ovennævnte samt beliggenhed og at arealerne allerede findes. Produktionsareal skal indgå i VVM-undersøgelsen. Det er i sidste ende entreprenøren, der træffer beslutningen om metode og placering.

10 Projekter i Nordtyskland
Rader Hochbrücke over Kieler-kanalen. Ny sænketunnel? Femern landanlæg på den tyske side (jernbane) Ny Femernsund-bro Ny Elb-forbindelse(r) – udbygning af A20 og A21


Download ppt "Store infrastrukturprojekter - og muligheder for havnesektoren"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google