Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Yachtskipper 3 2012/2013 Navigation: Magnetisme Kurssætning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Yachtskipper 3 2012/2013 Navigation: Magnetisme Kurssætning"— Præsentationens transcript:

1 Yachtskipper 3 2012/2013 Navigation: Magnetisme Kurssætning Kursudledning

2 Det vigtigste instrument: Kompasset
Udsat for magnetiske påvirkninger fra: Jorden Skib Ladning Deviation holdes inden for rimelige grænser, undersøges løbende og én gang årligt fuldstændig undersøgelse Misvisning Deviation

3 Hvad er magnetisme? Jordmagnetismen er den magnetisme, der skabes i jordens indre, og som kan registreres overalt på jordes overflade og et stykke ud i verdensrummet Skibsmagnetismen opstår som følge af jordmagnetismens påvirkninger på skibets magnetiske jerndele og på grund af påvirkninger fra elektriske felter i skibet

4 Jordens magnetfelter Magnetisk sydpol tiltrækker nordpolsmagnetisme
Magnetisk nordpol tiltrækker sydpolsmagnetisme

5 Afstand mellem magnetisk pol og geografisk pol
 Wikipedia: Den magnetiske nordpol befandt sig på 83°1' nord, 117°8' vest i I 2009, stadig placeret indenfor det arktiske område som Canada gør krav på, befandt den sig på 84°9' nord, 131°0' vest, den bevægede sig mod Rusland med en hastighed på ca km per år.

6 Den magnetiske pol flytter sig

7 Hvad er misvisning? Den retning, hvori en kompasnåls nordende peger, når den ikke er påvirket af andre magnetkræfter end jordmagnetismen ... .... kaldes den misvisende nordretning - M Den vinkel, som den misvisende nordretning M danner med den retvisende nordretning R ... ..... kaldes misvisningen

8 Hvad er misvisning? Misvisningen Misvisende nordretning
Retvisende nordretning Kurslinie

9 Misvisningen kan være Ø eller V
Misvisningen østlig Misvisningen vestlig Retvisende nordretning Kurslinie

10 Misvisningen ændrer sig, når man ændrer position

11 Kompasrose - type 1 Stjernen repræsenterer rv. nord
Yderste ring er rv. retning Inderste ring viser magnetisk retning Misvisningen er angivet med årstal Årlig ændring er angivet i forhold til misvisningen

12 Årlig ændring er angivet i forhold til misvisningen
Kompasrose - type 2 Stjernen repræsenterer rv. nord Ringen er rv. retning Misvisningen er angivet med årstal Årlig ændring er angivet i forhold til misvisningen

13 Hvad er deviation? Den retning, hvori en kompasnåls nordende peger om bord, når den er under påvirkning af både jord- og skibsmagnetisme ... .... kaldes den devierende nordretning - D Den vinkel, som den devierende nordretning D danner med den misvisende nordretning M ... ..... kaldes deviationen

14 Hvad er deviation? Deviationen Misvisningen Retvisende nordretning
Devierende nordretning Misvisningen Misvisende nordretning Retvisende nordretning Kurslinie

15 Deviationen kan være Ø eller V
M R D + Deviationen østlig Deviationen vestlig Misvisende nordretning Retvisende nordretning Kurslinie

16 Husk om misvisning og deviation !!!
Misvisningen afhænger af, hvilket sted på jorden du befinder dig Deviationen afhænger af dit skib og hvilken retning skibet stævner DEFINITIONER: Gå så hjem og lær: Nav. 1 side 71

17 Deviationstabeller

18 Devierende misvisning
Summen af misvisning og deviation Husk: De rigtige fortegn Eksempel: Misvisning 5° Ø = + 5° Deviation 12° W = - 12° Devierende misvisning er: = - 7 = 7° W

19 Yachtskipper 3 2012/2013 Terrestrisk navigation: Stedlinier

20 Terrestrisk navigation - hvordan ?
Denne metode benyttes, når sejladsen udføres og kontrolleres i et søkort ved hjælp af: Sømærker Punkter, pynter og fyr på land

21 Sejladsmetoder Fører frem til det gissede sted
Bestikregning Fører frem til det gissede sted Observationer af genstande Fører frem til det observerede sted

22 Forskellige stedlinier
Stedlinie ved mærke Stedlinie ved pejling Stedlinie ved afstand radar kimingsafstand ved højdevinkel ved gisning Stedlinie ved horisontal vinkelmåling Tværs og passere Lodskud

23 Hvad er en ”stedlinie” ? En stedlinie for skibet er en linie, hvor skibet befinder sig i henhold til observation

24 Hvad skal vi bruge det til ?: At finde vores ”sted”
En stedlinie for skibet er en linie, hvor skibet befinder sig i henhold til observation To eller flere stedlinier benyttes til stedbestemmelse

25 Stedlinie ved ”mærke” - den bedste !
To genstande overet kaldes et mærke Stedlinie: Man trækker en linie direkte i søkortet gennem de to genstande til den side hvor skibet befinder sig Mest pålidelige af alle stedlinier Bagpunkt - skal være højere end forpunktet Forpunkt

26 Stedlinie ved ”pejling” - den hyppigst anvendte
Stedlinie: Man retter pejlingen til en genstand for misvisning og deviation (til retvisende) og trækker gennem genstanden den kompaslinie, der er modsat skibet Større fejl jo længere genstanden er væk Reelt bestemmer man retningen af en storcirkel

27 Stedlinie ved ”afstand”
Stedlinie: Kender man genstandens afstand til skibet kan man tegne en cirkelbue med genstandens plads i centrum - cirkelbuen er en stedlinie for skibet Faktisk svarer en cirkel i kortet ikke til en cirkel på jorden Metoder: Radar, kimingsafstand, højdevinkel og gisning

28 Stedlinie ved ”horisontal vinkelmåling”
Stedlinie: Man bestemmer den horisontale vinkel mellem to genstande - den cirkelbue, som går igennem de to genstande og rummer den målte vinkel, en en stedlinie for skibet Faktisk svarer en cirkel i kortet ikke til en cirkel på jorden Stedlinien er ikke påvirket af fejl ved misvisning og deviation

29 Stedlinie ved ”lodskud”
Stedlinie: Hvor havbunden er jævnt skrånende, kan søkortets dybdelinier anvendes som en form for stedlinie Usikkert - men anvendeligt i f.eks. tåget vejr

30 Begreberne: ”tværs” og ”passere”
En genstand haves om tværs: Når vinkelret på den styrede kurs En genstand passeres: Når vinkelret på den beholdne kurs Ingen strøm og afdrift: Man passerer samtidig med at have om tværs


Download ppt "Yachtskipper 3 2012/2013 Navigation: Magnetisme Kurssætning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google