Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Yachtskipper 3 2009/2010 Navigation: Magnetisme Kurssætning

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Yachtskipper 3 2009/2010 Navigation: Magnetisme Kurssætning"— Præsentationens transcript:

1 Yachtskipper 3 2009/2010 Navigation: Magnetisme Kurssætning Kursudledning

2 Det vigtigste instrument: Kompasset
Udsat for magnetiske påvirkninger fra: Jorden Skib Ladning Deviation holdes inden for rimelige grænser, undersøges løbende og én gang årligt fuldstændig undersøgelse Misvisning Deviation

3 Hvad er magnetisme? Jordmagnetismen er den magnetisme, der skabes i jordens indre, og som kan registreres overalt på jordes overflade og et stykke ud i verdensrummet Skibsmagnetismen opstår som følge af jordmagnetismens påvirkninger på skibets magnetiske jerndele og på grund af påvirkninger fra elektriske felter i skibet

4 Jordens magnetfelter Magnetisk sydpol tiltrækker nordpolsmagnetisme
Magnetisk nordpol tiltrækker sydpolsmagnetisme

5 Afstand mellem magnetisk pol og geografisk pol

6 Den magnetiske pol flytter sig

7 Hvad er misvisning? Den retning, hvori en kompasnåls nordende peger, når den ikke er påvirket af andre magnetkræfter end jordmagnetismen ... .... kaldes den misvisende nordretning - M Den vinkel, som den misvisende nordretning M danner med den retvisende nordretning R ... ..... kaldes misvisningen

8 Hvad er misvisning? Misvisningen Misvisende nordretning
Retvisende nordretning Kurslinie

9 Misvisningen kan være Ø eller V
Misvisningen østlig Misvisningen vestlig Retvisende nordretning Kurslinie

10 Misvisningen ændrer sig, når man ændrer position

11 Kompasrose - type 1 Stjernen repræsenterer rv. nord
Yderste ring er rv. retning Inderste ring viser magnetisk retning Misvisningen er angivet med årstal Årlig ændring er angivet i forhold til misvisningen

12 Årlig ændring er angivet i forhold til misvisningen
Kompasrose - type 2 Stjernen repræsenterer rv. nord Ringen er rv. retning Misvisningen er angivet med årstal Årlig ændring er angivet i forhold til misvisningen

13 Hvad er deviation? Den retning, hvori en kompasnåls nordende peger om bord, når den er under påvirkning af både jord- og skibsmagnetisme ... .... kaldes den devierende nordretning - D Den vinkel, som den devierende nordretning D danner med den misvisende nordretning M ... ..... kaldes deviationen

14 Hvad er deviation? Deviationen Misvisningen Retvisende nordretning
Devierende nordretning Misvisningen Misvisende nordretning Retvisende nordretning Kurslinie

15 Deviationen kan være Ø eller V
M R D + Deviationen østlig Deviationen vestlig Misvisende nordretning Retvisende nordretning Kurslinie

16 Husk om misvisning og deviation !!!
Misvisningen afhænger af, hvilket sted på jorden du befinder dig Deviationen afhænger af dit skib og hvilken retning skibet stævner DEFINITIONER: Gå så hjem og lær: Nav. 1 side 71

17 Deviationstabeller

18 Devierende misvisning
Summen af misvisning og deviation Husk: De rigtige fortegn Eksempel: Misvisning 5° Ø = + 5° Deviation 12° W = - 12° Devierende misvisning er: = - 7 = 7° W

19 1 - Hvad forstår vi ved et skibs kurs ?
Styret kurs = Den kurs du styrer på kompasset

20 2 - Hvad forstår vi ved et skibs kurs ?
Styret kurs = Den kurs du styrer på kompasset Sejlet kurs = Den kurs du sejler gennem vandet

21 3 - Hvad forstår vi ved et skibs kurs ?
Styret kurs = Den kurs du styrer på kompasset Sejlet kurs = Den kurs du sejler gennem vandet Beholden kurs = Den kurs du kommer frem over grunden

22 Fart og distancer Den sejlede fart =
- den hastighed skibet kommer frem gennem vandet Den beholdne fart = - den hastighed skibet kommer frem over grunden Den loggede fart = - den hastighed der vises på loggen - viser loggen rigtigt er det den samme som sejlet fart eller beholdne fart Fart angives i knob = sømil/time

23 Fart og distancer Den sejlede distance =
- den vejlængde skibet i en vis tid kommer frem gennem vandet Den beholdne distance = - den vejlængde skibet i en vis tid kommer frem over grunden Den loggede distance = - den vejlængde der i en vis tid vises på loggen - viser loggen rigtigt er det den samme som sejlet distance eller eventuelt den beholdne distance Distance angives i sømil

24 D F T Definitioner Distance = fart * tid Fart = distance / tid
Tid = distance / fart D F T

25 Logkorrektion Hvis loggen viser forkert, kan man bruge en logkorrektion: Eksempel

26 Vind og afdrift Retning angives fra den retning vinden kommer fra Søen

27 Afdrift Afhænger af vindstyrke samt relative retning i forhold til styrede kurs Afhænger af skibets form, dybgang og fart samt søens højde Størrelse bestemmes ud fra et skøn

28 Afdrift. Vind St.kurs Sejl. kurs

29 Strøm Vands bevægelse hen over havbunden Vurderes ud fra oplysninger
Regelmæssige strømme Tidevandsstrømme Uregelmæssige strømme Vurderes ud fra oplysninger Fra land Egne observationer Strømmens sætning og fart

30 Strømparallellogram ABC = Første strømtrekant ADC = Anden strømtrekant
Rv. nord ADC = Anden strømtrekant C Strømmens sætning D længden = strømmens fart længden = beh. fart B Beh. K. Rv. lænden = sejl. fart Sejl. K. Rv. A

31 Opgave - første strømtrekant ABC
RV. nord C B 45 ° S = Sejl. K. rv. = 45 ° S = Sejl. fart = 10 knob S = Strømmens sætning = NV S = Strømmens fart = 2 knob Beh. K. rv = ?? Beh. fart = ?? A

32 Opgave - anden strømtrekant ADC
RV. nord 135 ° A B S = Sejl. K. rv. = ?? S = Sejl. fart = 6 knob S = Strømmens sætning = S S = Strømmens fart = 2 knob Beh. K. rv = 135 ° Beh. fart = ?? D C ??

33 Strømkonstruktion. N Første strømtrekant:
Kendte størrelser: Sejl.Kurs og Sejl.Fart; Strømmens sætning og fart. Søgte størrelser: Beh.kurs og beh.fart. N Strømmens sætning og fart Sejl.Kurs og fart Så er det muligt at finde beh. kurs og fart

34 Strømkonstruktion. N Anden strømtrekant:
Kendte størrelser: Beh.Kurs og Sejl.Fart; Strømmens sætning og fart. Søgte størrelser: Sejl.kurs og Beh.fart. N Strømmens sætning og fart Nu kan den beh. fart opmåles Udsæt beh.kurs Og den sejlede kurs kan findes Udsæt den sejlede fart, med en passer.

35 Kurssætning – fra søkort til kompas
Beh.k.rv. Fra søkortet strømtrekant 2. strømtrekant Sejl.k.rv. Rettes for afdrift ud fra afdrift Vindretning St. k. rv. Den retvisende kurs mv. St. k. mv. Den misvisende kurs dv. Fra deviationstabel St. k. dv. Den kurs man styrer efter kompasset.

36 Kursudledning – fra kompas til søkort
St.k.dv. Den kurs man styrer efter kompasset. dv. Fra deviationstabel St.k.mv. Den misvisende kurs mv. Fra søkortet St. k. rv. Den retvisende kurs afdrift Vindretning Sejl.k.rv. Rettes for strøm ud fra strømtrekant 1. strømtrekant Beh.k.rv. Kurs i søkortet


Download ppt "Yachtskipper 3 2009/2010 Navigation: Magnetisme Kurssætning"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google