Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

1 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO 3. liberaliseringspakke Baggrund, indhold og ENTSO Lene Egeberg-Gjelstrup International rådgiver,

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "1 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO 3. liberaliseringspakke Baggrund, indhold og ENTSO Lene Egeberg-Gjelstrup International rådgiver,"— Præsentationens transcript:

1 1 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO 3. liberaliseringspakke Baggrund, indhold og ENTSO Lene Egeberg-Gjelstrup International rådgiver, Energinet.dk

2 2 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO 3. liberaliseringspakke - baggrund EU Kommissionens meddelelse fra 2007 om ”En energipolitik for Europa” ­nuværende regler støtter ikke udviklingen af et velfungerende indre energimarked ­behov for styrkelse af eksisterende fælles regler Den 19. september 2007 fremsatte EU Kommissionen derfor en række forslag til liberalisering af el- og gasmarkederne, den såkaldte 3. liberaliseringspakke

3 3 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO Liberaliseringspakken – indhold Fem EU-retsakter ­Direktiv om fælles regler for det indre marked for elektricitet ­Direktiv om fælles regler for det indre marked for gas ­Forordning om oprettelse af et agentur for samarbejde mellem energimyndigheder ­Forordning om netadgang i forbindelse med grænseoverskridende elektricitetsudveksling ­Forordning om adgang til naturgastransmissionsnet Samlet set skal den 3. liberaliseringspakke medvirke til etableringen af det Indre Marked for Energi

4 4 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO 3. liberaliseringspakke – proces/ implementering Pakken har været gennem den europæiske proces med endelig formel vedtagelse i Ministerrådet den 25. juni 2009 De 5 retsakter er nu trådt i kraft ­Direktiverne skal implementeres i national lovgivning senest 3. marts 2011 ­Forordningerne er umiddelbar gældende og skal anvendes fra den 3. marts 2011. Energistyrelsen er i gang med at forberede lovændringer ­Lovforslag forventes offentliggjort i starten af 2010 ­Forventes vedtaget inden sommerferien 2010

5 5 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO Den 3. liberaliseringspakke - hovedemner Forbrugerbeskyttelse ­leverandørskift, adgang til forbrugsdata, intelligente elmålere Gennemsigtighed ­større gennemsigtighed mht. markedsoplysninger vedrørende grænseoverskridende transmission og handel Effektiv ”unbundling” ­uafhængighed mellem systemansvaret for nettet og produktions- og handelsinteresser Forpligtende TSO samarbejde ­etablering af European Network for Transmission System Operators (ENTSO-E og ENTSO-G) Forstærkelse af regulatorerne og bedre koordinering på europæisk niveau ­etablering af Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)

6 6 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO Forbrugerbeskyttelse Leverandørskifte ­inden for 3 uger (DK: løbende måned + en måned) Frit leverandørvalg i hele EU ­leverandøren skal overholde handels- og balanceringsreglerne Adgang til forbrugsdata ­fyldestgørende oplysninger om forbrugsdata, associerede priser og service Intelligente elmålere ­fremme af energieffektivitet Uafhængig klageinstans ­f.eks. en energiombudsmand Al information om en forbrugers rettigheder og konflikthåndtering skal samles ét sted

7 7 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO Forpligtende TSO samarbejde - ENTSO-E European Network of Transmission System Operators – El Stiftet den 19. december 2008 Fuldt operationel den 1. juli 2009 ­samtidig nedlæggelse af eksisterende organisationer Fra samarbejde til bindende regler Høring af interessenter

8 8 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO ENTSO-E Primære opgaver Forberede og udvikle markeds- og tekniske forskrifter for grænseoverskridende netspørgsmål (network codes) Lave ikke-bindende 10-årige europæiske netudbygningsplaner Samarbejde om forsknings- og udviklingsaktiviteter Samarbejde og vedtage fælles redskaber til at sikre drift af nettet Vedtage årlige sommer- og vinterprognoser for produktionens tilstrækkelighed

9 9 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO ENTSO-E – organisationsstruktur

10 10 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO Forstærkelse af regulatorerne og bedre koordinering på europæisk niveau Etablering af “Agency for the Cooperation of Energy Regulators (ACER)” ACER vil være funktionsdygtigt i 2011. Indtil da varetages de regulatoriske opgaver af ERGEG/ CEER Et stærkt ACER vil have positiv effekt på udviklingen af europæisk energiinfrastruktur.


Download ppt "1 3. liberaliseringspakke - Baggrund, indhold og ENTSO 3. liberaliseringspakke Baggrund, indhold og ENTSO Lene Egeberg-Gjelstrup International rådgiver,"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google