Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Regelforenkling på planlovens.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Regelforenkling på planlovens."— Præsentationens transcript:

1 Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Regelforenkling på planlovens område Kontorchef Sanne Kjær Naturstyrelsen

2 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Mange måder at arbejde med forenkling på: • organisering • regelforenkling • bedre vejledning

3 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Ny struktur i Naturstyrelsen NST 2.0: mere effektive sagsgange og færre udgifter til husleje, administration og ledelse Naturforvaltningsenheder over hele landet tager sig af alle opgaver, der løses bedst lokalt og tæt på naturen. Myndighedsudøvelse samlet i den centrale enhed i København

4 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Organisation

5 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Digital annoncering Lovændring med ikrafttræden 1. januar 2012 Offentlig bekendtgørelse kan ske udelukkende digitalt Ugeavis-annoncering herefter alene service uden retlig betydning

6 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Klimalokalplaner og forenkling af planloven Lovændring der trådte i kraft sommeren 2012 indeholdende fire elementer: - Anvendelse af klimatilpasning og forurening, som planlægningsmæssig begrundelse ved udarbejdelse af lokalplaner - Ophævelse af forældede lokalplaner og byplanvedtægter - Udvidelse af muligheden for udbygningsaftaler - Bredere delegationskompetence

7 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Klimalokalplaner Kommunerne kunne også før lovændringen frivilligt planlægge for klimatilpasning og forureningsfore- byggelse på højere niveauer i plansystemet. Kommunalbestyrelsen kan således præge kommuneplanens indhold i retning af at varetage klimarelaterede hensyn.

8 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Også før lovændringen udarbejdede kommunerne lokalplaner med henblik på at imødegå klimaforandringer, men lokalplanlægningen skete i disse tilfælde indenfor en juridisk gråzone, da kommunerne måtte bruge vikarierende begrundelser, når klimatilpasning- og forureningsmæssige forhold skulle varetages.

9 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Med lovændringen tilvejebringes et klart hjemmelsgrundlag for også at kunne begrunde lokalplanlægningen med tilpasning til klimaforandringerne og forebyggelse af forurening. Lovforslaget indebærer alene en udvidelse af de begrundelser, som kommunerne kan anføre i lokalplaner, ikke i de emner, der kan lokalplanlægges for.

10 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Ophævelse af forældede lokalplaner og byplanvedtægter Med lovændringen kan man fremover - via bestemmelsen i planlovens § 12, stk. 3 - administrere direkte på baggrund af kommuneplanen. De berørte grundejere og andre berørte skal høres i lighed med de regler, som gælder for offentliggørelse af planforslag samt endeligt vedtagne planer.

11 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Udvidelse af muligheden for udbygningsaftaler Med lovændringen udvides området for udbygningsaftaler, dvs. de frivillige aftaler som en grundejer kan indgå med en kommune om, at grundejeren helt eller delvist betaler for eller forestår anlæg af visse infrastruktur-anlæg og selv udarbejder eller betaler kommunen for udarbejdelse af de nødvendige planforslag hertil. Nu kan der indgås sådanne aftaler uanset zonestatus i modsætning til nu, hvor der kun kan indgås udbygningsaftaler i byzone.

12 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Hensigten med lovændringen er – sammen med en ny vejledning om bygherrebidrag - at sikre bedre og klarere retningslinjer for bygherrers bidrag til udarbejdelse af lokalplaner. Ændringen vedrører som hidtil de tilfælde, hvor der er tale om en planlægning, som grundejeren selv ønsker foretaget og som indeholder gennemførelsen af infrastrukturprojekter, der virker værdiforøgende på grundejerens ejendom.

13 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Kommunen kan ikke indgå sådanne aftaler ved udarbejdelse af plangrundlaget for projekter, som er foranlediget af kommunen selv, andre bygherrer eller andre myndigheder. Det er fortsat kommunen, som vedtager planforslaget og endeligt vedtager planen.

14 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Bredere delegationskompetence Den forenklede politiske behandling af lokalplaner har til hensigt at forsimple planprocessen ved at muliggøre bred delegation af beslutningskompetence til vedtagelse af planforslag og endelig vedtagelse heraf til stående udvalg eller økonomiudvalget eller forvaltningen. Dog undtages forslag til revision af kommuneplanen, da denne revision udmønter den nye kommunalbestyrelses strategiske beslutninger om udviklingen i kommunen.

15 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Og så det nyeste Nye muligheder i landdistrikterne Planlægning for OSD Landsplanredegørelse 2012

16 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Vejledninger på vej.. Klimalokalplaner og kommunale klimatilpasningsplaner Bygherrebidrag Ophævelse af forældede lokalplaner Delegation til udvalg/forvaltning Lokalplanpligt Bevarende lokalplaner

17 Tekst starter uden punktopstilling For at få punktopstilling på teksten (flere niveauer findes), brug >Forøg listeniveau- knappen i Topmenuen For at få venstrestillet tekst uden punktopstilling, brug >Formindsk listeniveau- knappen i Topmenuen Haraldsgade 53 2100 København Ø Tlf: 72 54 30 00 E-mail: nst@nst.dknst@nst.dk www.naturstyrelsen.dk


Download ppt "Indsæt nyt billede: Format: B 254 x 190,5 mm Efter indsættelse, højreklik på billedet og placér det bagerst. Delete det gamle foto Regelforenkling på planlovens."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google