Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Anna Dalager Fra passivt depot til effektiv magasincirkulering.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Anna Dalager Fra passivt depot til effektiv magasincirkulering."— Præsentationens transcript:

1 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Fra passivt depot til effektiv magasincirkulering

2 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Historie: I 1960 nedsætter Danmarks Biblioteksforening en rationaliseringskommité og Folkebibliotekernes depotbibliotek ser dagens lys i 1968 som en direkte udløber af komitéens betænkning og biblioteksloven af 1964. Rationaliserings komitéen blev nedsat af Danmarks Biblioteksforening i 1960

3 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk  Motivet til oprettelsen sker hovedsageligt for at fremme rationaliseringen i folkebibliotekerne ved at tilbyde et alternativ til deres opbygning af egne magasinbestande og ved at effektivisere deres indbyrdes lån af ældre litteratur. Og sidst men ikke mindst muligheden for at skabe plads til nye materialer, som var i kraftig vækst.

4 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Formål:  - at modtage, i fornødent omfang at opbevare, udlåne og i øvrigt disponere over bøger og andet materiale der afgives af folkebibliotekernes samlinger. Ejerskabet til materialet overdrages til Depotbiblioteket.

5 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk I 1970, da bogbestanden var nået op på 60.000 bind åbnede Depotbiblioteket for udlån, til landets biblioteker. Samme år udsender man den første søge/tilbudsliste over overskydende eksemplarer, for Depotbiblioteket fungerede nemlig også som omfordelingscentral mellem både folke- og forskningsbibliotekerne. • (De danske folkebiblioteker. 1940-83)

6 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk I 1981 blev der fra Depotbiblioteket meddelt følgende tal om virksomheden siden dets begyndelse. Der var modtaget i alt 953.000 materialer. 81.000 bind var sendt retur til genbrug på andre biblioteker, det samme var 64.000 periodika bind. Desuden havde Statsbiblioteket fået 17.000 bind. I 1982 fordelte man 25.000 bind til folke- og forsknings bibliotekerne og man udlånte 40.000 bind. (De danske folkebiblioteker 1940-1983) Omfordelingen

7 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk I 1991 er der en debat om forfatternes bibliotekspenge, som udbetales for bøger, der er gemt af vejen i magasiner. Debatten afslører at der stadig er mange depoter rundt om i landet. Depotbiblioteket meddeler at det årlige udlån udgør 70.000 ud af 500.000 bind der befinder sig i Ballerup. (Berlingske Tidende 28. 02.1991)

8 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Salg af biblioteksbøger  I 1989 får bibliotekerne lov til at sælge de udgåede biblioteksmaterialer, dog først efter at materialerne er tilbudt central- bibliotekerne eller Depotbiblioteket.  Igen foretages et kæmpe arbejde hvor materialerne gennemgås og sendes retur hvis de allerede haves i de ønskede eksemplarer.  (Meddelelser fra Depotbiblioteket nr. 1,1989)

9 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk I Meddelelser fra Depotbiblioteket nr. 2, 1990 kan man finde Kulturministeriets beslutning om at iværksætte en undersøgelse, som skal belyse de ressourcemæssige konsekvenser af at overflytte Depotbibliotekets funktioner til Statsbiblioteket samt Statsbibliotekets svar. I samme nr. byder også Det Kongelige Bibliotek sig til og Statens Bibliotekstjeneste kommer med et forslag om at omdanne Depotbiblioteket til et fælles depotbibliotek for folke- og forskningsbibliotekerne og samtidig overgå til en selvejende institution.

10 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Folkebibliotekernes Depotbibliotek flyttes ikke  11. marts 1992 udsendte Kulturministeriet en pressemeddeles med denne overskrift.  Hovedargumentet var, at der ikke var et politisk flertal i Kulturudvalget, selvom besparelsen på 2,8 mill. kunne godtgøres.  Pressemeddelelse 11. marts 1992

11 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Først da Elsebeth Gerner Nielsen sætter sig i ministerstolen bliver sagen taget op igen og det bliver besluttet at depotbibliotek skal overgå til Statsbiblioteket 1. januar 1998.

12 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Bestanden på ca.750.000 enheder overgår organisatorisk til Statsbiblioteket, men forbliver i Ballerup. Der er på det tidspunkt ca. 20 årsværk til den samlede håndtering.

13 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk

14 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk

15 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk

16 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk

17 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk

18 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk

19 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Flytning i 2006 500.000 bind svarende til godt 10 km flyttes til Aarhus. E-depot klienten udvikles og kassa- tionen flyttes ud på de enkelte biblioteker.

20 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Tilbudt og modtaget perioden 2006-2013

21 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Statstik 2012  999.228 enheder blev kørt gennem e- depot systemet.  14.114 blev modtaget.  12.363 er indgået i samlingerne.

22 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Tilbudt i 2012

23 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Aktivitet I dag er samlingen integreret i Statsbiblioteks almindelige flow, men de overflyttede eksemplarer er forblevet i en særsamling.

24 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Udlånet fra den overførte samling var i 2013 på 17.925 udlån. Det samlede udlån af depotmaterialer i perioden 2010-2013 har været 200.840 enheder.

25 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Takket være samarbejdet og effektiviseringen er det årlige ressourceforbrug til depotopgaven på Statsbiblioteket skønnet 2 – 3 årsværk.

26 Anna Dalager ada@statsbiblioteket.dk Og I kan med god samvittighed sælge de overskydende eksemplarer, uden først at spørge os! 


Download ppt "Anna Dalager Fra passivt depot til effektiv magasincirkulering."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google