Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG."— Præsentationens transcript:

1 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG

2 DAGSORDEN • Velkomst • Formand for lauget Lasse Rossen om lokale møller • Christina Rolandsen, HOFOR om – Projektet – Økonomien – Oprindelsescertifikater • Julia Hunt, Vindmølleadministrationen om – Skat – Selskabsform – Forhåndstegning – Tildeling af andele • Spørgetid • Tak for i aften

3 UDVIKLING AF ET VINDMØLLEPROJEKT

4 SÅDAN FUNGERER ET VINDMØLLELAUG

5 FORKLARET PÅ EN ANDEN MÅDE… Årligt i 25 år udbetales ca. 370 kr.* I 2013 4937 kr. sættes til side Over møllens levetid tilbagebetales ca. 9250 kr. * Over møllens levetid tilbagebetales ca. 9250 kr. * *2013-priser Afgøres af drift og el-prisen

6 AKTUELLE NØGLETAL KøbsbudgetDriftbudget Køb af vindmøller Udvikling, rådgivning og byggestyring Elarbejde, veje og fundamenter I alt (for 3 møller) Laugsmøllen 4055 anparter af 4937 kr. 38.310.000 kr. 6.158.941 kr. 15.589.169 kr. 60.058.110 kr. 20.019.570 kr. 20.019.535 kr. Driftsomkostninger Indtægter (ENS 2010-12) El og certifikater Overskud i alt Fordeling på 4055 andele Årlig forrentning af andel 722.856 kr./år 2.223.871 kr./år 1.501.015 kr./år 370 kr./år 7,5 %

7 PRISEN PÅ 1 KWH FORDELT PÅ ÅR

8 CERTIFIKATER

9 SKATTEREGLER FOR VINDMØLLEANDELE • Skematisk regel: – Eneste mulige skatteregel efter november 2012 – Bundfradrag på 7000 kr. af indtægt på salget – Skat af 60% af det resterende • Erhvervsmæssig ordning – Kun hvis man før november 2012 har valgt denne metode ifm. andre VE projekter. • Kontakt din egen revisor eller skat!

10 SELSKABSFORMEN • Lauget stiftes som IS • Vedtægterne sikrer at der ikke er en risiko – Lauget kan ikke stifte gæld, og man kan kun hæfte for sin andelsbessidelse • IS formen vælges for at sikre, at stemmeretten følger hoveder og ikke høveder (andelstanken)

11 TEGNING AF ANDELE • Er åben på provestenen.dk frem til 27/11 • Man skal bruge NemID • Efter d. 27/11 fordeles andelene efter faste principper • IKKE først til mølle • Man får sit indskud retur hvis man ikke får andele

12 FORDELING AF ANDELE • Først får beboere indenfor 4,5 km fra møllen tildelt andele, dog max. 2550 andele i alt. De bliver fordelt én ad gangen, indtil alle har fået opfyldt deres ønske om andele (dog max. 50 hver). • Dernæst får folk fra resten af Københavns Kommune samt de der måtte ønske mere end 50 andele tildelt andele, dog max. 2550 andele i alt. Igen fordeles andelene én ad gangen, denne gang uden øvre begrænsning. • Dernæst får kolonihaveejere og virksomheder indenfor 4,5 km. tildelt andele efter samme princip, dog max. 1550 andele i alt. • Slutteligt får alle andre tildelt andele. Hvis det ikke går op, sker tildelingen efter lodtrækning v. Energinet.dk.

13 SPØRGETID


Download ppt "VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE PRØVESTENENS VINDMØLLELAUG."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google