Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

SU-rådsmøde Den 6. december 2007

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "SU-rådsmøde Den 6. december 2007"— Præsentationens transcript:

1 SU-rådsmøde Den 6. december 2007
Lån og gæld SU-rådsmøde Den 6. december 2007

2 Antal SU-gæld debitorer

3 Antallet af SU-lånedebitorer er stabilt.
Andelen med misligholdt gæld steg fra 2004 til Gælden er misligholdt, hvis debitoren ikke har overholdt tilbagebetalingsaftalen. En del af den misligholdte gæld vil på opgørelsestidspunktet igen være under normal afvikling. Antallet af FM-debitorer er stigende (FM-debitorer har fået udbetalt For Meget SU-støtte).

4 Hvor mange har taget SU-lån ved afslutningen af et studie?
Antal støtte-modtagere Andel med SU-lån Afbrudt UU i 2006 17.916 40% Fuldført UU i 2006 43.763 16% Afbrudt VU i 2006 10.427 48% Fuldført VU i 2006 34.967 62% Anm: Støttemodtagere, der er gået i gang med en ny uddannelse inden ultimo 2006, indgår ikke.

5 Hvor mange har taget SU-lån ved afslutningen af et studie?
Anm: Støttemodtagere, der er gået i gang med et nyt studie i afslutningsåret indgår ikke.

6 Gennemsnitlig restgæld på SU-lånegæld ved studiets afslutning
Debitorer 2006 Index 2006 (2004=100) 9.835 108 925 115 21.813 113 5.037 7.106 7.224 121 Prisindex Anm: Støttemodtagere, der er gået i gang med et nyt studie i afslutningsåret indgår ikke.

7 Debitorernes gennemsnitlige gæld stiger mere end prisudviklingen.
I 2006 havde de debitorer, der afbrød en UU en gennemsnitlig gæld på kr., mens de debitorer, der afbrød en VU havde en gennemsnitlig gæld på kr. I 2006 fuldførte debitorer en VU og havde en gennemsnitlig gæld på kr.

8 Fordelingen af restgæld for debitorer med fuldført LVU

9 Debitorer med fuldført VU i 2006
Gnstl.restgæld 21.813 4.769 3.607

10 Årlig ydelse på lån under tilbagebetaling

11 Misligholdelse af SU-lån
Opgøres for debitorer med fuldført eller afbrudt uddannelse i 2002. Tilbagebetalingen af SU-lån skal først begynde år efter den uddannelsens afslutning. Opgjort for debitorer, der ikke er under uddannelse ultimo 2002 eller ultimo Specielt for UU er mange debitorer senere under uddannelse.

12 Gælden er misligholdt, hvis debitor i løbet af den tilbagebetalingspligtige periode ikke har overholdt tilbagebetalingsaftalen (2 rykkere og en opsigelse). En del af den misligholdte gæld vil på opgørelsestidspunktet igen være under ”normal afvikling”.

13 Misligholdsandel ultimo 2006 for SU-lånedebitorer med fuldført uddannelse i 2002
6,5 % Anm: Debitorer, der ikke var under uddannelse ultimo 2002 og ultimo 2006

14 Debitorer med fuldført uddannelse,
der ikke er under uddannelse fire år efter Af debitorer med fuldført uddannelse har 81 % en hovedstol på under kr. eller har tilbagebetalt fire år efter. Fire år efter har 6,5 % misligholdt. Når hovedstolen er mindst kr. stiger andelen, der misligholder, med størrelsen af hovedstolen.

15 Misligholdsandel ultimo 2006 for SU-lånedebitorer med afbrudt uddannelse i 2002
26,9% Anm: Debitorer, der ikke var under uddannelse ultimo 2002 og ultimo 2006

16 Debitorer med afbrudt uddannelse i 2002,
der ikke er under uddannelse ultimo 2006 Af debitorer med afbrud har 64 % en hovedstol på under kr eller tilbagebetalt inden ultimo 2006. Ultimo 2006 har 26,9 % misligholdt. Når hovedstolen er mindst kr. stiger andelen, der misligholder, med størrelsen af hovedstolen.

17 Anm: Debitorer, der ikke var under uddannelse ultimo 2002 og ultimo 2006

18 Af debitorer med fuldført UU i 2002, der ikke var under uddannelse ultimo 2002 eller ultimo 2006 havde 17 % misligholdt gælden. Af debitorer med afbrudt UU i 2002, der ikke var under uddannelse ultimo 2002 eller ultimo 2006 havde 37 % misligholdt gælden.

19 Hovedparten af debitorer tilbagebetaler lånet planmæssigt.
Nogle grupper misligholder dog i væsentligt omfang, fx debitorer med ungdomsuddannelser, der ikke fortsætter i uddannelsessystemet, og debitorer med hovedstol på mere end kr.


Download ppt "SU-rådsmøde Den 6. december 2007"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google