Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

UDBUD.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "UDBUD."— Præsentationens transcript:

1 UDBUD

2 Hvorfor udbud? Grundlaget for tilbudsloven og udbudsreglerne er at sikre, at der skabes tilstrækkelig konkurrence. Derudover er der masser andre fordele: Gennemgang af interne procedurer Besparelser Nye ting på markedet (udvikling)

3 Direktiver & love Der findes 4 regelsæt vi skal efterleve:
Udbudsdirektiverne Tilbudsloven Kontroldirektivet Bygge & anlæg & så er der selvfølgelig ligebehandlingsprincippet

4 Tærskelværdier Først og fremmest gælder det om at finde ud af hvilke af de 3 direktiver/love man skal følge i den pågældende sag: Udbudsdirektiverne (pt. kr ,-) Tilbudsloven (kr ,-) Bygge & anlæg

5 Bygge & anlæg Grundlæggende regler: EU-udbud (kr. 36.000.000,-)
Tilbudsloven (kr ,-)

6 Tilbudsloven Offentlig licitation
Ved offentlig licitation rettes opfordring til at byde til en ubestemt kreds (annonceres) Begrænset licitation Ved begrænset licitation rettes opfordringen til en ubestemt kreds, der kan blive indbudt til at give endeligt tilbud. Indbudt licitation Ved indbudt licitation rettes opfordringen til at byde direkte og alene til dem, fra hvem man ønsker tilbud.

7 Vare & tjenesteydelser
På vare & tjenesteydelser er der primært 2 direktiver/love der skal overholdes: Udbudsdirektiverne Tilbudsloven

8 Tærskelværdien Tærskelværdien er en beløbsgrænse der beslutter hvilke af de 2 regelsæt vi skal gennemføre udbuddet efter. Kontraktværdien beregnes over en 4 årig periode, såfremt der er tale om et fortløbende indkøb. Eksempel: køber vi kontorartikler for ,- pr. år SAMLET FOR HELE KOMMUNEN, så skal vi gange de ,- med 4 år, da det jo er et fortløbende indkøb. Det betyder at den samlede kontraktværdi er ,-

9 EU-udbud EU-udbud skal gennemføres i henhold til udbudsdirektiverne.
Der er flere måder at udbyde på, men de 2 mest anvendte er: Offentlig udbud Begrænset udbud

10 Offentlig EU-udbud Offentlig EU-udbud er et udbud hvor alle kan fremsende et tilbud. Proces: Interessentanalyse Arbejdsgruppe Indkøbs- og markedsanalyse Udbudsmateriale Annoncering

11 Offentlig EU-udbud Proces: Spørgefrist
Tilbudsfrist (52 dage fra afsende af annonce) Tilbudsevaluering Udsendelse af hensigtserklæring Stand still periode Kontraktindgåelse Opstart af kontrakt

12 Begrænset EU-udbud Begrænset EU-udbud er et udbud hvor alle kan anmode om at være med, men hvor kun et foruddefineret antal opfordres til at afgive tilbud. Proces: Interessentanalyse Arbejdsgruppe Indkøbs- og markedsanalyse Udbudsmateriale Prækvalifikationsmaterialet Annoncering

13 Begrænset EU-udbud Proces: Spørgefrist til prækvalifikationsmaterialet
Anmodningsfrist (37 dage fra afsende af annonce) Evaluering af anmodninger Udsendelse af opfordring til at afgive tilbud inkl. udbudsmateriale Spørgefrist Tilbudsfrist (40 dage fra udsendelse af opfordringen)

14 Begrænset EU-udbud Proces: Udsendelse af hensigtserklæring
Stand still periode Kontraktindgåelse Opstart af kontrakt

15 Nationalt udbud Nationalt udbud skal gennemføres iht. tilbudsloven. Men skal i øvrigt overholde principperne i udbudsdirektivet Der kan som udgangspunkt udbydes på samme måder som ved EU-udbud, men i langt de fleste tilfælde vælges offentligt eller begrænset udbud.

16 Nationalt udbud Kravene til at overholde annonceringspligten ift. tilbudsloven er væsentlig mindre og mere simple end ved gennemførsel af EU-udbud. Annoncen skal som minimum indeholde: en beskrivelse af opgaven kontaktoplysninger frist for modtagelse af bud eller anmodning om deltagelse adresse hvortil tilbud eller anmodning om deltagelse skal sendes kriterier for tildeling af kontrakten

17 Valg af tilbudsgiver Når man skal vælge leverandører arbejder man med 2 typer kriterier: Udvælgelseskriterier Tildelingskriterier

18 Udvælgeskriterier Udveælgeskriterier er de generelle ting som man udvælger tilbudsgivere på: Regnskaber Virksomhedsoplysninger Referencer Osv.

19 Tildelingskriterier Tildelingskriterier er dem man vælger den endelige vinder ud fra. Det overordnet tildelingskriterie kan enten være ”det økonomisk mest fordelagtige” eller ”laveste pris”. ”det økonomisk mest fordelagtige tilbud” er så præciseret i nogle underkriterier der vægtes procentmæssigt.

20 Tildelingskriterier Langt de fleste operere med pointskemaer når man skal finde den endelige vinder. Fordelen er at man nemt og enkelt kan overskue hvem der er bedst. Men man skal være bevidst om betydningen af ens tildelingskriterier!!!!! Det vigtigste er, at tildeling sker ud fra objektive, saglige og ikke diskriminerende kriterier. HUSK RAPPORTEN

21 Kontroldirektivet Til sommer træder det nye kontroldirektiv i kraft.
Der er en del nye ting, men de væsentligste er virksomheders muligheder for at klage og økonomiske sanktioner over for de offentlige myndigheder

22 Faxe Kommunes hjemmeside

23 Faxe Kommunes hjemmeside

24 Faxe Kommunes hjemmeside

25 Faxe Kommunes hjemmeside

26 Spørgsmål


Download ppt "UDBUD."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google