Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Pædagogisk ledelse af erhvervsuddannelser

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Pædagogisk ledelse af erhvervsuddannelser"— Præsentationens transcript:

1 Pædagogisk ledelse af erhvervsuddannelser
Oplæg på møde for ledere på Mad til mennesker 7. april 2017

2 Det aktuelle fokus på pædagogisk ledelse
Er aktualiseret af Kvalitetsinitiativer i forbindelse med FL 2013 og den kommende reform. I finanslovaftalen for 2013, 2.1Kompetenceløft – lærere og ledere står bl.a. Og den pædagogiske ledelseskompetence skal sikres gennem efteruddannelse svarende til en pædagogisk diplomuddannelse i ledelse på et modul. Endvidere står der i papir sagsnr.: Det fælles didaktiske og pædagogiske grundlag kræver en stærk pædagogisk ledelse, der engagere sig i den enkelte lærers undervisning og muliggør en løbende konstruktiv debat om løsning af skolens pædagogiske og didaktiske udfordringer. 7. april 2017

3 Pædagogisk ledelse I førnævnte papir defineres det, at med pædagogisk ledelse menes, at ledelsen sikrer: At de relevante medarbejdergrupper løbende deltager aktivt i den didaktiske og pædagogiske udvikling på skolen At denne udvikling sker systematisk blandt andet gennem løbende inddragelse af nyeste viden om, hvilken didaktik/pædagogik der virker for hvilke elevtyper. Endvidere at udviklingen understøttes praktisk fx ved at etablere fora og skabe tidsmæssigt rum for, at de relevante medarbejdergrupper reflektere over skolens didaktiske og pædagogiske praksis og på denne baggrund videreudvikler denne praksis 7. april 2017

4 At ledelsens engagement i og prioritering af didaktisk og pædagogisk udvikling mærkes tydeligt af såvel skolens ansatte som eleverne, fx ved at ledelsen indimellem deltager i undervisningen og/ eller indgår synligt i det daglige læremiljø på skolerne At skolen er en lærende organisation, hvor medarbejdernes udførelse af arbejdsopgaver i hverdagen indgår som en mulighed for at lære og udvikle sine kompetencer, og hvor medarbejderens kompetenceudvikling fx i form af kurser eller virksomhedspraktik overføres og anvendes i udvikling af skolens faglige, didaktiske og pædagogiske praksis 7. april 2017

5 Didaktisk - pædagogiske ledelsesopgaver
At være leder på en erhvervsskole indebærer ofte, at man er ansvarlig for en eller flere uddannelser, men man er også sammen med andre ledere ansvarlig for skolens didaktisk pædagogiske kvalitet og udvikling. Dette er aktualiseret med Fælles didaktisk pædagogisk grundlag, dette sætter fokus på ledelsesopgaverne med at: Være indholdsmæssig og processuel ansvarlig for udvikling af grundlaget – nu som løbende At der skabes sammenhæng mellem grundlaget og den konkrete didaktisk og pædagogiske praksis som den udtrykkes i lokale undervisningsplaner og i undervisningen To foraer afdeling og ledergruppen 7. april 2017

6 Flere planer i det pædagogiske ledelsesarbejde
Et strategisk niveau, på skole som afdelings plan Et operativt niveau, på skole som afdelingsplan Organisatorisk indgår lederen i skolens ledelsesgruppe Og i afdelingen som leder af lærerne og uddannelsen Dette medfører ofte paradokser på grund af forskellige interesser, disse skal håndteres 7. april 2017

7 Didaktisk - pædagogiske ledelsesopgaver på uddannelsesniveau
Lederen er ansvarlig for, at uddannelsen og undervisningen gennemføres på en måde, så at elevernes læringsmæssige udbytte bliver så stort som muligt. Det indebærer, at lederens hovedfokus skal være på, at undervisningen foregår på en måde så det kan realiseres. Her kan tales om sikring og udvikling af: Den didaktiske kvalitet Den faglige kvalitet Den pædagogiske kvalitet Den strategiske retning for dette bestemmes i det fælles didaktisk pædagogiske grundlag 7. april 2017

8 Uddannelsesansvar – hvad?
Udvikling og dokumentation Gennemførelse af uddannelsen Gennemførelse af undervisningen Kvalitetssikring, kvalitetsudvikling og kompetenceudvikling 7. april 2017

9 Uddannelsesansvar – udvikling
Ansvar for udvikling og dokumentation af uddannelsen i en operationel anvendelig lokal undervisningsplan. Dette indebærer ansvar for: Udviklingsprocessen med inddragelse af alle relevante lærere. Med fokus på at der såvel er tale om et produkt altså den lokale undervisningsplan og kompetence udvikling, hvor der sker læring hos lærerne Kvaliteten af den lokale undervisningsplan, dette betyder bl.a. tydelig sammenhæng med fælles didaktisk pædagogisk grundlag, afspejler lov og bekendtgørelser, at den er opperationel 7. april 2017

10 Uddannelsesansvar – uddannelsen
Lederen har det pædagogiske ansvar for gennemførelse af uddannelsen det betyder blandt andet: At sikre sammenhæng i uddannelsen, mellem grund- og hovedforløb og skole og praktik At sikre at uddannelsernes planlægning og gennemførsel er med udgangspunkt i didaktisk pædagogisk grundlag og de lokale undervisningsplaner At sikre den løbende evaluering og kvalitetsudvikling af uddannelserne 7. april 2017

11 Uddannelsesansvar – undervisningen
Den pædagogiske leder har ansvaret for undervisningen gennemføres, så elevernes læringsudbytte bliver bedst muligt: Derfor må lederen vide hvordan der undervises Indgå i samtaler med lærerne om undervisningen Sikre at der gives feedback og evalueres Sikre metodisk udvikling af undervisningen 7. april 2017

12 Ansvar for kompetenceudvikling
Lederens ansvar at lærerne kan udvikle deres kompetencer på det: Faglige Didaktiske Metodiske At det sker systematisk i forhold til skolens strategier og planer og såvel individuelle som team samtaler. At kompetenceudvikling tænkes på alsidige måder. 7. april 2017

13 Udvikling af lærerorganiseringen
Ledelsens ansvar at overveje hvordan lærer- organiseringen bedst indrettes: Hvilke arbejdsopgaver skal læreren varetage? Skal der være faste lærerteam omkring grund- og hovedforløb? Fordele og ulemper Skal der også være faggrupper på tværs? Andre organiseringer? 7. april 2017

14 Sikring af udvikling Hvordan sikres kvalitetsudviklingen som en del af det daglige lærer og ledelsesarbejde? Hvordan skabes der tidmæssigt og organisatorisk rum? Hvordan sikres udvikling af lærerprofessionaliteten? 7. april 2017

15 Pædagogisk ledelseskompetencer
Hvilke kompetencer er nødvendige for at kan varetage pædagogisk ledelse på erhvervsuddannelser? 7. april 2017


Download ppt "Pædagogisk ledelse af erhvervsuddannelser"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google