Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Www.regionmidtjylland.dk Den Danske Kvalitetsmodel og relationen til øvrigt kvalitetsarbejde Præsentation ved cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Www.regionmidtjylland.dk Den Danske Kvalitetsmodel og relationen til øvrigt kvalitetsarbejde Præsentation ved cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef."— Præsentationens transcript:

1 www.regionmidtjylland.dk Den Danske Kvalitetsmodel og relationen til øvrigt kvalitetsarbejde Præsentation ved cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef Kvalitet og Sundhedsdata

2 2 ▪ www.regionmidtjylland.dk Områder som har relation til standarderne i DDKM Patientsikkerhed Hygiejneområdet Det nationale indikatorprojekt Kontaktpersonordningen

3 3 ▪ www.regionmidtjylland.dk Patientsikkerhed (I) Følgende organisatoriske standarder i DDKM relaterer sig til patientsikkerhed:  1.2.6 Risikostyring  1.2.7 Patientidentifikation  1.2.8 Rapportering og opfølgning på utilsigtede hændelser  1.2.9 Omsorg for patienter, pårørende og personale efter en utilsigtet hændelse  1.3.4 Allergi og intolerans

4 4 ▪ www.regionmidtjylland.dk Patientsikkerhed - kvalitet Følgende generelle forløbsstandarder i DDKM relaterer sig til patientsikkerhed, kvalitet og effektivitet:  2.7.4 Vurdering af selvmordsrisiko  2.8.2 Rekvisition af og prøvetagning til diagnostisk undersøgelse  2.8.3 Laboratorieydelser  2.8.6 Rettidig reaktion på prøvesvar  2.9.1 Lægemiddelordination  2.9.2 Lægemiddeldispensering  2.9.3 Lægemiddeladministration  2.10.1 Observation og opfølgning på kritiske observationsfund  2.10.2 Sedation af patienter i forbindelse med invasive procedurer uden medvirken af anæstesiologisk personale  2.11.3 Forebyggelse af forvekslingsindgreb  2.11.4 Optælling og kontrol af anvendt materiale i forbindelse med kirurgiske og andre invasive procedurer  2.13.1 Hjertestopbehandling  2.18.1 Patienttransport med sundhedsfaglig ledsager

5 5 ▪ www.regionmidtjylland.dk Hygiejneområdet beskyttelse mod hospitalserhvervede infektioner Følgende standarder i DDKM relaterer sig til hygiejne:  1.5.1 Hygiejnepolitik  1.5.2 Hygiejneorganisation  1.5.3 Dokumentation og monitorering af nosokomielle infektioner  1.5.4 Procedurer og arbejdsgange ved genbehandling af medicinsk udstyr, tekstiler og inventar  1.5.5 Håndhygiejne

6 6 ▪ www.regionmidtjylland.dk Generelle patientforløbsstandarder Der arbejdes generelt med hensigtsmæssige og sammenhængende patientforløb Akkrediteringsstandarderne under temaet generelle patientforløbsstandarder omhandler dette


Download ppt "Www.regionmidtjylland.dk Den Danske Kvalitetsmodel og relationen til øvrigt kvalitetsarbejde Præsentation ved cheflæge Hans Peder Graversen, afdelingschef."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google