Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Overgang fra børnehave til skole/fritidshjem Hyltebjerg Skole

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Overgang fra børnehave til skole/fritidshjem Hyltebjerg Skole"— Præsentationens transcript:

1 Overgang fra børnehave til skole/fritidshjem Hyltebjerg Skole

2 Ny Hverdag – nye krav Overgangen fra børnehave til fritidshjem og skole kan være en stor udfordring for nogle børn. (Iflg. Undersøgelser 12 – 15%) De fleste børn møder forandringerne med store og positive forventninger – men for alle kan det være en udfordring at forlade de velkendte rammer i børnehaven og skulle vende sig til livet i skole og på fritidshjem.

3 Mål for børnehaveklassen
Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets nysgerrighed, videbegær og lyst til at lære mere og gør barnet fortroligt med skolen.

4 Overgang og sammenhæng
Undervisningen i børnehaveklassen skal skabe sammenhæng både mellem børnenes overgang fra og dagtilbud til skolen og mellem børnehaveklassen, de efterfølgende klassetrin og skole/fritidshjem

5 Arbejdet i børnehaveklassen
Vi lægger vægt på, at arbejdet i børnehaveklassen understøtter, at børnene føler tillid til skolen og føler sig trygge der. Det er den bedste forudsætning for, at de kan lære noget og blive så dygtige, som de kan.

6 En venneklasse Fokus på tolerance, respekt, indlevelse og fællesskab.
Man skal hjælpe hinanden og øve sig i at: Samarbejde Trøste, hvis nogen er ked af det Vise respekt og ikke afbryde/snakke, når andre har ordet. Og det er bare så forbudt at slå eller drille.

7 Temaer i undervisningen
Indholdet i undervisningen omfatter blandt andet: Sprog og udtryksformer Natur og naturfaglige fænomener Det praktisk/musiske. Bevægelse og motorik Sociale færdigheder Samvær og samarbejde.

8 Når man starter i skole er det godt at kunne eller at være i gang med at lære mange af disse ting:
Sociale kompetencer: Være god til at lege med andre børn Kunne lytte, vente på tur og overholde regler i spil og leg. Kunne aflæse andre børns signaler, respektere andres grænser og sætte sig i andres sted. Kunne samarbejde med andre børn om en opgave. Kunne lukke uvedkommende ”arbejdsstøj” ude.

9 Motoriske kompetencer
Kunne klæde sig selv af og på, kende sit tøj og selv passe på det Kunne klare toiletbesøg uden hjælp – vaske hænder. Kunne holde på en blyant med blyantsgreb, klippe og klistre. Kunne gribe en bold, hinke, stå på ét ben Kunne tegne og skrive sit navn.

10 Sproglige kompetencer
Kunne sit for og efternavn, adresse og fødselsdag. Kunne forstå en kollektiv besked – kunne forstå og huske 2 til 3 beskeder samtidig. Kunne fortælle om en oplevelse, så andre børn kan forstå det. Kunne lytte og være opmærksom.

11 Personlige kompetencer
Have en god selvværdsfølelse, en vis robusthed og kende sin egen grænse. Have begreb om sin omverden, familie, søskende, navne – vide hvor man bor. Kunne være opmærksom og koncentreret i i ca. 10 – 15 minutter. Være nysgerrig og tro på egne evner. Kunne huske og have tidsfornemmelse, i går, i dag og i morgen. Kunne beskæftige sig selv i et stykke tid uden voksenkontakt.

12 Som forældre kan I: Lade barnet lege med andre børn, invitere kammerater med hjem, spille spil med barnet eller flere børn, lade barnet deltage i fælles aktiviteter med andre børn, sport, dans osv. Opmuntre barnet til at fortælle om oplevelser, læs op for barnet og tal om det læste, rim, remser og sange – tal med barnet om det, I oplever sammen Opmuntre til og give barnet muligheder for kropslig udfoldelse, lade barnet arbejde med blyant, farver, saks og lim, give barnet små opgaver hjemme, dække bord osv.

13 Arrangementer på skolen inden skolestart
Åbent hus mulighed for rundvisning i børnehaveklasser og for at tale med ledelse og skolesekretærer. Torsdag d kl – 19.00 Besøgsdag i maj måned. Forældremøde med børnehaveklasseledere i juni måned. Forældremøde første skoledag Præsentation af skolens netværk, sundhed og specialfunktioner.

14 Børnehavens rådgivning.
Skolen anbefaler, at I rådfører jer med medarbejderne i børnehaven vedr. skoleparathed. Jeres og deres viden om barnet giver tilsammen et rigtig godt billede på, hvor barnet er i sin udvikling lige nu. Samtykkeerklæring. Hvis børnehaven anbefaler jer at give samtykke til, at børnehave og skole må tale sammen om jeres barn i forbindelse med skolestart, vil vi anbefale jer at gøre det.

15 Velkommen til Hyltebjerg Skole
Vi glæder os til at tage imod jeres børn til august.


Download ppt "Overgang fra børnehave til skole/fritidshjem Hyltebjerg Skole"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google