Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Strategiske pejlemærker

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Strategiske pejlemærker"— Præsentationens transcript:

1 Strategiske pejlemærker
Resultat på mellemlang sigt Resultat på kort sigt Indikatorer Indsats Ressourcer Personalet i børnehavegrupperne skiftes til at være den der holder samling. Dette sker efter frokost kl.12. Vuggestuerne holder samling om formiddagen. Her deltager alle de personaler, som er på stuen. Samlingerne i både børnehave og vuggestue er fællessamlinger, dvs ,at alle børn på stuen er med. I børnehaven er det den voksne, der har samlingen, der planlægger, hvad der skal ske den pågældende dag. Til tider bliver der aftalt fælles på stuen, hvad der en dag/en periode skal ske. Det kan eks. være forberedelse til et projekt dagen efter, en tur i teater og lignende. I vuggestuerne skiftes de voksne til at være den der styrer samlingen. De er alle deltagende. En af måderne vi arbejder med dette på er, at alle stuer holder samling dagligt. Her synges, læses historie, tales om forskellige ting samt leges fællesslege såsom ”Lille hund du har taget mit kødben” og ”Bjørnen sover”. Når vi synger benytter vi os bl.a. af sangbøger, tegninger på vægge, og poser med legetøj, som symbolisere børnesange. Der kan blive fortalt historier frit fra hovedet, dvs historier, som de voksne digter. Vi taler om projekter vi har kørende i Fryden, højtider og andre ting, der er aktuelle for stuen/Fryden. I vuggestuerne bliver børnenes navne råbt op eller/og de skal vælge en sang. Herved får børnene en fornemmelse af sig selv i fællesskabet - den første start til at lære at stå frem/være i fokus i en forsamling. Flere børn er koncentreret gennem hele samlingen. Det viser sig ved: at børnene er aktive og deltagende. At de lytter – udviser engagement gennem kropssproget. At flere børn tør være i fokus/stå frem til samling. At flere børn viser interesse og lytter aktivt til, hvad de andre børn fortæller/gør. Flere børn kan være aktiv lyttende/være deltagende i en voksen styret aktivitet. 95% af alle børn kan koncentrere sig i en ubrudt periode på 15 minutter Skoleparat

2 Strategiske pejlemærker
Resultat på mellemlang sigt Resultat på kort sigt Indikatorer Indsats Ressourcer Vi har bøger til højtlæsning – alle personaler kender til dialogisk læsning – det har været taget op på et personalemøde. Vi har rasleæg, trommer og andre instrumenter. Vi har sangbøger, tegninger på vægge samt spande med rekvisitter for sange. Samlingerne er tilpasset de børn, som er på stuerne - alder og personligheder. Flere børn kan være aktiv lyttende/være deltagende i en voksen styret aktivitet 95% af alle børn kan koncentrere sig i en ubrudt periode på 15 minutter Skoleparathed En voksen fra hver børnehavegruppe har afsat hver torsdag formiddag til at være sammen med storegruppen. Storegruppen består i år af 15 børn, der skal starte i skole i Storegruppen er et årlig tilbagevendende fokus for de børn, der skal i skole. Trin for trin materialet er indkøbt. Vi har mange forskellige førskoleopgaver. Vi har kontakt til en anden børnehave og har aftalt to datoer for besøg. Et her i Fryden og et hos dem. Der afholdes storegruppe hver torsdag. Her præsenterer vi børnene for forskellige før skoleopgaver samt trin for trin, som er et materiale, hvorigennem vi arbejder med social og emotionel læring. Vi skal i plenum tale om følelser ud fra billeder, lege lege, hvor børnene på skift kommer i fokus, samt lave små skuespil ud fra billederne. Vi vil endvidere besøge en anden børnehave, hvor børnene møder et nyt hus og nye børn. Børnene i storegruppen udviser engagement med deres kropssprog – de lytter og er deltagende. Børnene stiller relevante spørgsmål – viser de har lyst til at lære nyt, og at de tør stå frem i plenum. Børnene kan koncentrere sig i 15 min ifh til det de bliver præcenteret for. Alle børn i storegruppen udviser nysgerrighed og lyst til at være med. Alle børn har kompetence til at udvise nysgerrighed og lyst til at lære nyt

3 Strategiske pejlemærker
Resultat på mellemlang sigt Resultat på kort sigt Indikatorer Indsats Ressourcer Der udarbejdes løbende venskabsskemaer på alle stuer. Stuerne får tid på personalemøder til at udfylde skemaerne. Næste gang i januar måned. Venskabsskemaerne er udarbejdet af dcum – vi har hentet dem på nettet fra KL´s hjemmeside. Vi arbejder alle ud fra en anerkende pædagogik – alle personaler ved hvad dette betyder. Vi arbejder løbende med det. Vi bruger vores viden om børnene og faglighed i kommunikationen med forældrene. Venskabsskemaer hjælper de voksne til at have et godt overblik over, hvilke børn der har behov for ekstra hjælp i lege relationer – hvem vi skal have et ekstra øje på, dvs hjælpe ind i lege, skabe rammer for, at de nemmere selv kan komme ind i en leg. Dette kan eksempelvis være opdeling af børn i mindre grupper eller en voksen ved hånden. Ved konflikter hjælper vi ved at sætte ord på. Vi opfordrer børnene til selv at komme med løsnings forslag, hvis det er for svært, hjælper vi med forslag. Vi vurderer altid på situationen; er det en konflikt børnene selv skal forsøge at løse, eller er der behov for støtte. Vi inddrager forældrene igennem den daglige kommunikation, hvor vi taler om deres barns trivsel og måde at indgå i lege relationer på. Herigennem skabes der en større helhed mellem hjem og daginstitution. Færre konflikter, dette viser sig ved: -børn har nogen at lege med, hvis de gerne vil lege. - flere børn kan spørge om de må være med samt hvad der bliver leget. - flere børn kan styre legen men også gå på kompromis i legen. -flere børn kan til tider invitere andre børn ind i deres leg. -flere børn kan løse konflikter verbalt og uden støtte fra de voksne. Flere børn kan invitere til leg, indgå i leg og afslutte legen på en god måde. Alle børn har kompetence til at give udtryk for egne følelser. Alle børn har kompetence til at udsætte behov og ønsker. Livsduelighed

4 Livsduelighed Alle børn har kompetencer til at rumme andre børn.
Strategiske pejlemærker Resultat på mellemlang sigt Resultat på kort sigt Indikatorer Indsats Ressourcer At vi er voksne nok på stuerne til, at kunne dele børnene ud ved alle borderne. Vi bruger nu primært skåle i stedet for fade, da de er nemmere for børnene selv at øser op fra. Vi har haft ”servicering af børn” oppe på personalemøde samt på AMSK møder. AMSK møder er en del af projekt ”Arbejdsmiljø i bevægelse” som vi er en med i gennem forebyggelsesfonden. Herved er alle personale bevidste om og reflekterer over, hvordan de spiser med børnene. En af måderne vi arbejder med dette på, er den måde vi spiser med børnene på. Alle børn (de mindste har selvfølgelig behov for støtte) øser selv op, og sender fade, skåle og kander videre. Vi opfordre de store til at hjælpe de små. Vi fortæller børnene, at de nok skal få, men de må vente til fadene, når om til dem. Vi taler med børnene - de voksne viser et godt eksempel for, hvordan man taler sammen over maden. I vuggestuerne er der lavet spisestuer, hvor børnene er delt op ved mindre borde med en voksen og 4-6 børn ved hver bord ( 2 voksne ved bordet med 6 børn) Dette giver ro og tid til de enkelte børn. Flere børn bliver bedre til at vente på, at det bliver deres tur. Eksempelvis ved at flere børn udnytter ventetiden ved at tale med hinanden eller prøve, at hjælpe hinanden. De store børn bliver bedre til at hjælpe de små og mærker glæden ved at hjælpe. Dette kan vi se , ved at de bliver stolte – fortæller hvad de har gjort. Børnene viser, at de tænker på deres venner ved eks, ikke at tage alle agurkerne i skålen, men kun så mange, at der er nok agurk til alle. Flere børn kan se værdien i at dele med andre. Alle børn har kompetencer til at rumme andre børn. Livsduelighed

5 Livsduelighed Alle børn har kompetencer til at rumme andre børn.
Strategiske pejlemærker Resultat på mellemlang sigt Resultat på kort sigt Indikatorer Indsats Ressourcer I børnehavegrupperne sidder børnene i forskellige lokaler. Elverhøj´s 4 voksne sidder i hvert deres lokale med 6-8 børn. Hos solsikkerne sidder de i 2 rum. 5 børn og en voksen i det ene, og 15 børn og 2 voksne i det andet. Denne opdeling giver bedre mulighed for ro og tid til de enkelte børn. Alle børn har kompetencer til at rumme andre børn. Livsduelighed

6 Dokumentation. Skoleparathed – 95% af alle børn koncentrere sig i en ubrudt periode på 15 min – Flere børn kan være aktivt lyttende/være deltagende i en voksen styret aktivitet – her vil vi måle på en samling i januar og en igen i april. Vi vil bruge et relationsskema, hvori vi har indsat vores indikatorer. I relationsskemaet vil det også fremgå, hvem der holder samling, hvad der laves samt hvilke børn, som ikke er tilstede. Skoleparathed – 95% af alle børn kan koncentrere sig i en ubrudt periode på 15 min – Alle børn i storegruppen udviser nysgerrighed og lyst til at være med – vi afventer Frederiksberg kommunes model for måling heraf. Livsduelighed - alle børn har kompetence til at give udtryk for egne følelser. Alle børn har kompetence til at udsætte behov og ønsker – Flere børn kan invitere til leg, indgå i leg og afslutte legen på en god måde - her vil vi måle i januar og igen i april. Vi vil bruge et relationsskema, hvori vi har indsat vores indikatorer. Livsduelighed – alle børn har kompetence til at rumme andre børn – flere børn kan se værdien i at dele med andre. Her vil vi benytte os af en log-bog. I januar og i april vil vi lave en log-bog over en spise situation på hver stue. Det vil være en voksen fra en anden stue, end ens stue, der laver log-bogen.


Download ppt "Strategiske pejlemærker"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google