Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Hvordan navigerer lederen?

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Hvordan navigerer lederen?"— Præsentationens transcript:

1 Hvordan navigerer lederen?
Hanne Kathrine Krogstrup Lektor, Ph.d; Leder af forskningscentret for evaluering Aalborg Universitet Hvordan navigerer lederen?

2 Historiens gentagelse
- >Effektevaluering -> ”accountablity” Svækkelse af den politiske styring Virkningen er usikker Brud med grundlæggende demokratiske og retsikkerhedsprincipper Opsplittede ukoordinerede interventioner -> effektevaluering Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

3 Lidt hjælp fra policyteorien
Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

4 Efterspørgslen efter evidens
Målinger er ikke i stand til at sige noget om effekt Eksperimentelle design (Konsekvens af effekten) Casestudier (Hvorfor spørgsmål) Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

5 Evidens hierarkiet - ”The Golden standard”
Det randomiserede kontrollerede forsøg Quasi – eksperimentelle design Før- og efter sammenligninger Procesevaluering - formative studier og aktionsforskning Kvalitative studier og etnografisk design Deskriptive guidelines og eksempler på god praksis Professionelle og ekspertvurderinger Brugervurderinger Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

6 Det randomiserede kontrollerede forsøg
Prætest Intervention Post test Vilkårlig indsatsgruppe Måling af outcome variable Måling af outcome varaiable Vilkårlig kontrolgruppe Måling af outcome variable Ingen Intervention Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

7 Deterministisk effekt
X forårsager Y, hvis og kun hvis X uværgerligt fører til Y – Hvis X er til stede, da vil Y uværgerligt og uundgåeligt forekomme. Et centralt begreb i forbindelse med deterministisk evaluering er ”alt andet lige”: Hvis X og a og b og c og d, så vil X producere Y. Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

8 Sandsynlighedseffekt
Forøgelse eller formindskelse af en bestemt faktor vil tilsvarende forøge eller formindske sandsynligheden for, at en bestemt effekt er tilstede. Det er således muligt at specificere betingelserne under hvilke betingelser X mere eller mindre sandsynlig vil forøge Y Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

9 Monitorering og Evaluering
Klarlægge program formål Koble aktiviteter og deres ressourcer til formål ”oversætte” formål til performance indicators Indsamle data og om indikatorerne og sammenligne det faktiske resultat med målte Rapportere fremskridt og henled opmæksomhed på problemer Evaluering Analysere hvorfor intenderede resultater er eller ikke nået Vurdere specifikke årsager vedr. sammenhængen mellem aktiviteter og resultater Teorifejl ? implementeringsprocessen ? Kom med nye program forslag Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

10 Problemer og spørgsmål til resultatstyring
Resultatstyringskollision med andre styringsrationaler? Negligering af alt hvad vi ved om beslutninger i offentlig sektor Evalueringsdimensionen sies fra i praksis Kausalitetsbegrebet er ikke, hvad det har været Evaluering skal gå hurtigt og integreres i løbende ledelse og styring – dekobling fra ”videnskab” Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

11 Ledelse og fokus på effekter
Præimplementeringplan Hurtig evaluering Metaevaluering Kvalificeret opfølgning Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

12 Hanne Kathrine Krogstrup
Forskningscenter for Evaluering  Aalborg Universitet  

13 Krogstrup, Hanne Kathrine : Kampen om evidens
Resultatmålinger, effektevaluering og evidens Forventes at udkomme på Hans Reitzels Forlag januar 2011 Hanne Kathrine Krogstrup Forskningscenter for Evaluering Aalborg Universitet;


Download ppt "Hvordan navigerer lederen?"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google