Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Forskellige studietyper

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Forskellige studietyper"— Præsentationens transcript:

1 Forskellige studietyper
Forskningstræning i speciallægeuddannelsen Forskellige studietyper Merete Lund Hetland, professor, overlæge, ph.d . et dr. med. Glostrup Hospital og Københavns Universitet

2 Exposure Outcome

3 Smoking Rheumatoid arthritis

4 PTSD Sexuel dysfunktion

5 Stadie af nyrecancer Overlevelse

6 Bisfosfonatbehandling
Osteonekrose

7 TNF hæmmer behandling Ledødelæggelser

8 Hvilke typer studie design står valget imellem, når man vil undersøge sammenhængen?
Brainstorm

9 Klassiske typer af studiedesigns
Randomiseret klinisk undersøgelse – RCT : Intervention! Kohortestudie Prospektivt Retrospektivt Case-control studie Tværsnitsundersøgelse Kasuistik Metaanalyse

10 Den randomiserede kliniske undersøgelse
Randomiseret Prospektiv Placebo-kontrolleret Dobbeltblindet Patientantal på baggrund af styrkeberegning

11 Den randomiserede kliniske undersøgelse
Særligt egnet til at undersøge effekten af en behandling Designet således at behandlingen er den eneste væsentlige forskel på de to grupper Lodtrækning bruges hertil For at få to sammenlignelige grupper. Er resultaterne forskellige i de to grupper, kan det tilskrives behandlingen Bias kan yderligere reduceres ved at blinde eller dobbeltblinde læge/patient Placebo-effekt

12 Den randomiserede kliniske undersøgelse
Uparret: Gruppe A og Gruppe B får hver sin behandling, den ene gruppe er kontrolgruppen Parret: patienten er sin egen kontrol, fx hududslet behandles med A på den ene arm og B på den anden arm Overkrydsning: Patienten starter med behandling A (eller B) og krydser senere over til behandling B (eller A). Kan ikke anvendes ved kurative behandlinger/eller dødelige tilstande/behandlinger med ”carry over” effect Behandling A Behandling B Behandling A på højre arm Behandling B på venstre arm

13 Den randomiserede kliniske undersøgelse
Omkostningstung Bureaukratisk Selektion af patienter Generaliserbarhed kan være lav Kræver a priori viden om sammenhænge Tester kun een hypotese ad gangen Tager lang tid at gennemføre Begrænset opfølgningstid Ikke egnet til at opdage sjældne eller sene bivirkninger Risiko for afbrydelse i utide pga uventede resultater

14 Epidemiologiske studier
Epi= på Demos= folk Logos= lære

15 Observationelle Interventionelle Epidemiologiske studier Kasuistik
Korrelationsstudie / associationsstudie Tværsnitsundersøgelse Case-kontrol studie Case-kohorte studie Kohorter Registerstudie Interventionelle Før-efter studier med ’historiske’ kontroller Kvalitetssikringsprojekter Komplekse interventioner med ændring af mange faktorer samtidigt

16 Epidemiologiske studier
Ser på hyppigheder og kumulerede hyppigheder (prævalens, incidens, overlevelse) Beskriver sammenhænge (deskriptiv) Kan være prospektiv og retrospektiv og en kombination Inkluderer confoundere Anvender forskellige kilder: kliniske og parakliniske undersøgelser, kliniske registre, statistiske registre, spørgeskemaer m.v. Datakvaliteten (validiteten) kan variere meget Kan teste flere hypoteser samtidigt og genere nye hypoteser

17 Smoking Rheumatoid arthritis

18 Smoking Social class Rheumatoid arthritis

19 Epidemiologiske studier
Relativt billige Mange patienter Lang opfølgningstid Høj generaliserbarhed

20 Tidsfaktoren er central for valg af studie design
Time Past Present Future Randomised controlled trial (RCT) Assign exposure Assess outcome Cross-sectional study Assess outcome and exposure Case-control study Assess exposure Select based on outcome Prospective cohort Retrospective cohort Select based on exposure

21 Kvalitative studier Spørgeskemaer, ex. ventetider
Interview, ex. Patienttilfredshed Observationer, ex. audit Mulighed for åbne spørgsmål til generering for nye hypoteser Mulighed for uventede fund til generering af nye hypoteser

22 II: Mindst 1 godt, kontrolleret studie
Forskellige studietyper har forskellig evidens Ia: Metaanalyse af RCT Ib: Mindst 1 RCT II: Mindst 1 godt, kontrolleret studie III: Deskriptive studier (kohorte, case-kontrol, før-efter) IV: Ekspertkomité, konsensus Faldende styrke

23 Forhåndsviden fra litteraturen Ressourcer (personer, penge)
Hvad bestemmer valg af studietype? Mål / hypotese Forhåndsviden fra litteraturen Ressourcer (personer, penge) Traditioner / lovgivninger Forsøgspersonerne

24


Download ppt "Forskellige studietyper"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google