Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Videnskabelighed i praksis Psyke & Logos 18. Januar 2008 Morten Nissen Københavns.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Videnskabelighed i praksis Psyke & Logos 18. Januar 2008 Morten Nissen Københavns."— Præsentationens transcript:

1 Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Videnskabelighed i praksis Psyke & Logos 18. Januar 2008 Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku/mnissen

2 Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Videnskab vs. management Videnskab vs. praksis Videnskabelighed i praksis kan være  Erkendelse skabes (ude) i praksis  Praksis som utopi  At frigøre sandheden som findes i praksis  Videnskab er også en praksis  Idealer håndteres ad hoc og konkret  Sociale og teknologiske netværk  Begge dele  Sandheden i / om videnskabens praksis – i stedet for idealer?  Idealer og pragmatik – en klumpet mixtur? Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku/mnissen Videnskab vs. praksis

3 Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Narkoen ud af Byen  Modelkommuneprojekt 2004-7  Mål: Nedsætte tilgængelighed og forbrug af narkotika  Midler bl.a.:  Koordination mellem professionelle  Monitorering  Evidensbaserede metoder i undervisning  Evalueret af Muusmann Research & Counseling  Nedsat forbrug  Vellykket monitorering og kvalitetssikring  Lars Lykke: ”Når alle gode kræfter slår sig sammen, så virker indsatsen”. Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku/mnissen Evidens light I

4 Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Kritik: Balvig & Holmberg: ”Efter at have gennemgået evalueringen er det imidlertid vor vurdering, at denne på helt afgørende måder ikke opfylder de krav, man må stille til en effektevaluering, der skal kunne give et kvalificeret bud på, om projektet har levet op til den overordnede målsætning. Der mangler inddragelse af kontrolgrupper. Der er alvorlige problemer med repræsentativitet, parallelitet og svarprocenter i før- og eftermålingerne, og der er kritiske gyldighedsproblemer ved selve målingerne af de unges narkotikaforbrug. (…) “ “Det sikreste, der kan konkluderes, er, at de gennemførte effektevalueringer ikke gør det muligt overhovedet at vurdere, om man i projektet har opnået – det være sig helt eller delvist – den overordnede målsætning” (…) ”De iværksatte tiltag synes ikke i væsentlig grad – ja, formentlig slet ikke overhovedet – at have mindsket tilgængeligheden af eller de unges forbrug af narkotika i de 14 modelkommuner.” Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku/mnissen Evidens light II

5 Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper 3 scenarier  Kritikken tages til efterretning  Kritikken tilbagevises  Metoden revideres  …og et fjerde: Ingenting…  Balvig & Homberg: ”Flere af disse problematikker nævnes i evalueringsrapporterne m.v., men bortset fra parallelitetsproblematikken forsøges de ikke udbedret, og der tages ikke de nødvendige konsekvenser af dem” Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku/mnissen Evidens light III

6 Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Hvordan virker idealerne? Peter Dahler Larsen: Den rituelle refleksion Diskursiv ordning  strukturerer de grundlæggende begreber, tænkemåder, ordninger  Ian Hacking: ”dyb viden” Ideologisk interpellation  Dannelse som selvbevidste subjekter  Utopiske horisonter  Modernisme: Sandheden og selvet revolutioneres i en kritisk proces Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku/mnissen Virkninger af idealer

7 Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Videnskaben som almen praksis Prototype  Prototypisk praksis  Model  Almen relevans  Social engineering  Kritisk (kontinuitet og nyskabelse)  Begrebslig refleksivitet Konsekvenser  Konsistenskrav  Objektivitetskrav  Demokratikrav Videnskab: Refleksiv ideologiskabelse Morten Nissen Københavns Universitet www.psy.ku/mnissen Prototyper


Download ppt "Videnskab vs. praksis Evidens light Virkninger af idealer Prototyper Videnskabelighed i praksis Psyke & Logos 18. Januar 2008 Morten Nissen Københavns."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google