Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

PSS-Promoting Social Skills

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "PSS-Promoting Social Skills"— Præsentationens transcript:

1

2 PSS-Promoting Social Skills
. PSS-Promoting Social Skills Fremme sociale kompetencer

3 Guide og Lektionsplaner
Eksempler med forslag til aktiviteter og ressourcer Projektrapport No: 5 Juli 2011 Dette projekt er finansieret med støtte fra EU-Kommissionen. Denne publikation afspejler alene forfatternes synspunkter, og Kommissionen kan ikke holdes ansvarlig for nogen form for anvendelse af informationerne heri.

4 Hvorfor ? ? ? ? ?

5 Hvorfor Livs beredskab Den Inkluderende Skole Gennemføre ungdomsuddannelse

6 Hvordan ?

7 Hvordan Denne plan er mere åben, varer længere tid og inkluderer andre definerede mål end de rent fagfaglige. … min bevidsthed om de dannelsesmæssige aspekter af undervisningen er blevet større og vil sikkert få betydning for fremtidig planlægning.

8 Hvordan ?

9 Hvad ? 6. Sociale kompetencer og medborgerkompetencer
Disse omfatter personlig, interpersonel og interkulturel kompetence og dækker alle former for adfærd der udruster den enkelte til at deltage effektivt og konstruktivt i samfunds- og arbejdslivet, og især i mere og mere sammensatte samfund, og til at løse konflikter hvor det er nødvendigt. Medborgerkompetencen udruster den enkelte til fuldt ud at kunne deltage i samfundslivet og er baseret på viden om samfundsmæssige og politiske begreber og strukturer, samt vilje til aktiv og demokratisk deltagelse.

10 Hvad ? 1. Udvikling af samarbejde, selvsikkerhed og integritet; teamsamabejde; forhandling, skabelse af tillid og evne til at føle empati. 2. Udvikling af modenhed: Håndtere stress/frustrationer konstruktivt; forstå og håndtere forskellen mellem personlige, offentlige og arbejdsmæssige kontekster. 3. Interesse i samfundsøkonomisk udvikling; interkulturel kommunikation; udvikling af evne til at kommunikere konstruktivt i en række forskellige miljøer/ omgivelser 4. Værdsætte forskellighed og respektere andre; være parat til at overvinde fordomme og udvise tolerance; udtrykke og forstå forskellige synspunkter og lære at gå på kompromis.

11 Hvad ? Kvalificeret selvbestemmelse
Kvalificering Selvbestemmelse Udadrettet Noget bestemt at lære Viden og kunnen Teori og praksis Kommunikations kompetence Social kompetence Relationsorientering Kunne vælge relevant kommunikation i situationen Indadrettet Selvvurderingskompet. Faglig selvforståelse At tænke sig om og forstå tankevariation Analyse og konsekvens forståelse Værens- og oplevelseskomp. At være til stede som sig selv Relationsforankring Oplevelsesbredde Affektforståelse og regulering I Tønnesvangs model ser det sådan ud – kommunikationskompetence omhandler at lære et sprog, bruge sin stemme og sin krop, dvs. verbal nonverbal og ekstraverbal. Indadrettet selvbestemmelse – værens og oplevelseskompetencen – for at kunne skabe tillid og - åbenhed og varme. Arbejdet med model 2000 og kendskab til selvpsykologiens teori om selvobjektfunktionen – giver anledning til at jeg sammen med et par kolleger begynder et udviklingsarbejde med lærerstuderende i praktik.

12 Validitet – hvorfor GUIDEN
Flere typer miljøer Lærere og elevers evalueringer Let at anvende Undervisningsmetoder Arbejdsformer Indhold Muligt at videreudvikle

13

14 Tak Vær så god


Download ppt "PSS-Promoting Social Skills"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google