Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brugertilfredshed og styring

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brugertilfredshed og styring"— Præsentationens transcript:

1 Brugertilfredshed og styring
8. Semester 2007 Seminar 7, lektion 8 ved Henrik Lolle

2 Indhold Brugertilfredshed og brugerundersøgelser/tilfredshedsundersøgelser. Hvad er det for noget? Forskellige organisationsteoretiske briller Validiteten af tilfredshedsundersøgelser og forskellig brug af tilfredshedsundersøgelser. Dur ikke som absolut mål for kvalitet. Forskellige typer af valideringer ifm. Sammenligninger. To overordnede data-design – casekommuner og kvantitativt design. New Public Management og tilfredshedsundersøgelser. Konkrete eksempler på tilfredshedsundersøgelser i et styringsperspektiv. Finansministeriet + Lolle + Mouritzen, KL’s koncept, Center for Kvalitetsudvikling, Sejlflod Kommune. Afrunding og spørgsmål.

3 Hvad er undersøgelser af brugertilfredshed for noget?
Brugertilfredshed forsøger at indfange én bestemt kvalitetsdimension. Normalt skelner man mellem organisatorisk kvalitet, faglig kvalitet og brugerkvalitet. Offentlig og privat virksomhed Kvantitative og kvalitative brugerundersøgelser Brugerundersøgelser og borgerundersøgelser. Hvad er forskellen? ’Tilfredshed’ behøver ikke indgå i tilfredshedsundersøgelser

4 Forskellige organisationsteoretiske briller
Det rationelle perspektiv. Evalueringen i 60’ernes USA. Opblomstring og en rationel tro på socialteknologi Det politiske perspektiv. 70’ernes nedtur. Det kulturelle perspektiv. Den sociologiske nyinstitutionalisme.

5 Tilfredshed som absolut mål
Tilfredshed som et absolut mål er ikke nogen farbar vej. Dertil er der alt for lille viden om, hvad sådanne svar egentlig betyder. Spørgsmålet er, hvor tilfreds man er, når man er tilfreds. Herunder vises et spørgsmål angående tilfredsheden med folkeskolen, men fra to forskellige undersøgelser, og hvor spørgsmålet er stillet på forskellig måde, inkl. svarkategorier.

6 Validitet Men er der da tale om tilfældige svar, der ikke kan bruges til noget? Bjørn Lomborgs undersøgelse af tilfredshedsanalyser i Århus Amt Simple statistiske test med sammenligninger kan hurtigt vise, at der er andet end tilfældighed på spil. Sammenligninger af tilfredshedsaspekter Sammenligninger af serviceområder Sammenligninger af kommuner Sammenligninger af forskellige år (udvikling Andre typer af validitetscheck Sammenhængen mellem objektive servicemål og tilfredshed Sammenhængen mellem udgifter og tilfredshed

7 Datadesign Enkeltkommune eller -institution Komparativ analyse
Kvantitativ makroanalyse og multilevel analyse

8 Eksempler på brug Sejlflod Kommune
Center for kvalitet, Region Midtjylland Finansministeriet, KL mm.


Download ppt "Brugertilfredshed og styring"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google