Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Scientific Investigation

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Scientific Investigation"— Præsentationens transcript:

1 Scientific Investigation

2 Problemformuleringen og Hypotesen
Problemformuleringen: Skal være et spørgsmål der er veldefineret, målbart og kontrollerbart. Hvad er årsagen til vand bliver til is. Hvorfor er græs grønt. Hypotesen: Du skal udvikle en hypotese, eller en mulig forklaring der besvarer dit spørgsmål. En hypotese er en "tentativ forklaring" for hvad vi observerer (Campbell, 1993). Mulige hypoteser for de ovenstående spørgsmål: Klorofyl i plantecellernes indre forårsager at græs bliver grønt. Vand krystaliseres ved temperaturen 0 graders Celsius.

3 Eksperimentets variable De afhængige, uafhængige og kontrollerede
Når du sætter et eksperiment op, kan de omfatte afhængige, uafhængige og kontrollerede variabler. Det afhængige er det, der bliver målt, altså det man forventer vil blive påvirket under eksperimentet. For eksempel kan man ønske at studere kaffebønner vækst. Mulige afhængige variable indbefatter: antal bønner, vægten af planten, bladenes overfladeareal, tid til modning, højde af stænglen. Uafhængige - er det, som kan varieres under eksperimentet, det, som man mener vil påvirke den afhængige variabel. I vores kaffe bønne eksempel omfatter mulige uafhængige variable: mængden af ​​gødning, gødningstype, temperatur, mængden af ​​H2O, daglængde, alle disse kan påvirke antallet af bønner, vægt af anlægget, bladareal, etc. Da du har brug for at vide, hvilken faktor der påvirker den afhængige variabel (r), kan der kun være én uafhængig variabel. Undersøgeren skal vælge den, han / hun mener er vigtigst. Der kan være mange afhængige variable, men det er vigtigt at udvælge den, som han / hun mener er den vigtigste indikatorer for kaffebønne vækst. Kontrollerede variable. Du skal afvikle et kontrolleret forsøg – andre variabler skal forsøges holdt konstant. Da undersøgeren ønsker at studere virkningen af ​​en bestemt uafhængig variabel, skal man eliminere muligheden for, at andre faktorer påvirker resultatet. For eksempel skal den ovenfor videnskabsmand sikre sig, at ingen forskelle i type gødning anvendes eksisterer, eller mængden af ​​H2O, variationer af temperatur eller daglængde eksisterer.

4 Process Arbejdet med videnskabelige artikler omfatter:
Relatering til andre artikler inden for samme forskningsområde. Diskussion med fagkollegaer Egne ideer og ønsker. I arbejdet skal fastholdes ønsker om: Regulere de uafhængige variable så det ønskede resultat opnås Gentage forsøg tilstrækkeligt mange gange, så resultatet kan siges at være konsistent Evt. afholde ”kontrol” forsøg.

5 Antagelser Gør meget gerne antagelser.
Også selv det viser sig at antagelserne ikke holder. Det er vigtig at kunne se, hvilke antagelser (hypoteser) undervejs i arbejdet der ikke holdt. Skriv derfor også om antagelser der ikke holder.

6 Protokol og Data evaluering

7 Konlusion Du skal altid have en konklusion, der svarer på opgavens hovedspørgsmål (problemformulering) og hypoteser. I svaret på konklusionen kan du referere til de undersøgelser du har gennemført i opgaven.

8

9 Performance, testability og correctness
Tænk på vores øvelse, da vi talte kvalitet, hvor I skulle rate jeres anden semester opgave i forhold til Correctness. Hvor validt er det svar jeres program giver? I forhold til opgavens specifikation ? Funktionelt: Input i forhold til output Partielt: Hvis programmet giver et svar, er det så korrekt ? Totalt: Altid svar og altid korrekt. Testability: Efficiency: Denne gang er det jeres

10 Kundens fokus ændres over tid. Software Engeneering
Ved leverings tidspunkt: Kunden fokuseret på kvalitetet. Dvs. om systemet afvikler korrekt, pålideligt og effektivt. Senere: Om systemet er nemt at vedligeholde, og videreudvikle og teste. På endnu længere sigt fokuserer kunden på, om systemet kan porteres til andre platforme og nye versioner af hardware og operativsystemer, - som hvor nemt det kan interface med andre systemer.

11 Testability. Decreasing by time

12 Sommerwille kap 27 Kvalitet
Kapitel Omhandler kvalitets reviews. Hvad skal reviewes ? Problemformulering, hypoteser, kode, projektplan, testopstilling og arbejdsprocess? Udvælg selv, hvad i ønsker reviewet. Anbefaling: Alt arbejde som i anser for nogenlunde bearbejdet. Skal afholdes fredag den 26 oktober. Hvis lige antal grupper: Gruppe 1 og 2 reviewer hinandens arbejde. 3 og 4 hinandens arbejde. Hvis ulige antal grupper: Gruppe 1 reviewer gruppe 2. Gruppe 2 reviewer gruppe 3 osv. Sidste gruppe reviewer gruppe 1. Review roller: Arkitektur: Design: Kode: Review Record:


Download ppt "Scientific Investigation"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google