Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

A Review of Mobile HCI Research Methods Undersøger og review’er forskningsmetoder indenfor feltet ”Mobile HCI” Formål: At få overblik over nuværende praksis.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "A Review of Mobile HCI Research Methods Undersøger og review’er forskningsmetoder indenfor feltet ”Mobile HCI” Formål: At få overblik over nuværende praksis."— Præsentationens transcript:

1 A Review of Mobile HCI Research Methods Undersøger og review’er forskningsmetoder indenfor feltet ”Mobile HCI” Formål: At få overblik over nuværende praksis og for at identificere mangler -> forbedre fremtidig forskning Undersøgt 102 forskningsartikler Opdelt i otte forskningskategorier og fem årsager til forskning (Wynecoop og Conger).

2 Case studies Kan anvendes til afdækning af procesforståelse, eller til beskrivelse og forklaring af et specifikt fænomen. Ofte indsamles data, kan ske kvalitativt, kvantitativt eller observation. Der er ingen kontrol med opsætningen (naturlig/tilfældig). Kan ikke gentages Tidskrævende og generalisering er svær Indenfor Mobil HCI: Kan anvendes til at forklare fænomenet mobilitet eller hvorledes brugen af mobile enheder er i konteksten.

3 Field Studies Er ofte karaktiseret ved at blive udført i den ”virkelige verden”. Kontrollerbar – kan gentages. Data indsamles ved observationer og/eller interviews. Der kan indsamles en stor mængde data på forholdsvis kort tid. Igen garanti for at data er repræsentative. Indenfor mobile HCI: til evaluering af design og teori ved afprøvning i realistiske brugssituationer.

4 Action Research Forskeren deltager praktisk i ”situationen” samtidig med at denne evaluere resultatet. Omsætter teori til praksis. Førstehåndsviden. Mindsker objektets følelse af at blive iagttaget. Tidskrævende. Svært for forsker at være objektiv. Indenfor mobil HCI: Forsker kan opleve den ”rigtige verden”, hvorved fænomenets effekt kan evalueres.

5 Laboratory Experiments Kontrolleret miljø, opsat til formålet. Behøver dog ikke være i lab., blot skal omgivelserne være kontrolleret. Opsamling af forskellige data ved brug af forskellige antal eksperimentelle tilgange. Mulighed for at gentage sammen eksperiment. Giver god dataindsamling. Dog manglende lighed med den virkelige verden. Indenfor mobil HCI: evaluering af designideer, specificere produkter eller teorier om design. Evaluering af interaktion i kontrolleret miljø.

6 Survey Research Indsamling af data ved fx spørgeskemaer og/eller interviews. Store datamængder kan indsamles med forholdsvis lille indsats. Mulighed for at udlede en bred generalisering. Rimelighed sikkerhed for deltagernes objektivitet. Indenfor mobil HCI: indsamle generelle data omkring brugernes behov og/eller brugernes erfaring med et produkt eller design.

7 Applied Resaerch Bygger på ”test og fejlretning”. Man prøver sig frem igennem egne forestillinger. Den er meget målbevidst Der produceres et resultat, som kan måles med udgangspunktet. Indenfor mobil HCI: relevant til design og implementering af systemer, interfaces og teknik, hvor der er krav til performance, brugerinteraktion og brugertilfredshed.

8 Basic Research Udvikling af nye teorier eller studere velkendte problemer for hvilke hverken løsninger eller metoder er kendte. Altså man kender A og B – hvordan findes vejen fra A til B. Kan være dyr/tidskrævende og der er ingen garanti for en løsning Indenfor mobil HCI: afdække teoretiske områder, fx den basale forståelse for mobilitet. Til identificering af nye problemer eller mulige løsninger indenfor området.

9 Normative Writings Ikke-forsknings publikationer omkring et emne. Indeholder ideer, begreber og forslag, som er intuitive korrekte. Kan være subjektive beskrivelser af en situation, samt hvorledes denne virkede for forskeren. Kræver en lille indsats at producere. Begrænset teoretisk og refleksion og begrænset generalisering. Indenfor mobil HCI: kan anvendes til at beskrive hvad der gik godt og hvad ikke. Kan give inspiration til kommende forskning eller design.

10 Hvorfor forskning? Forståelse: fokusere på at finde meningen med det studerede fænomen f.eks. igennem afgrænsninger eller teorier udvikles fra opsamlet data. Udvikling: Forskning henimod udvikling af nye systemer. Videreudvikling: beskriver formålet af forskning der fokusere på forbedringer af eksisterende systemer.

11 Hvorfor forskning? Evaluering: Formålet er vurdere og validere produkter, teorier eller metoder. Beskrive: Fokusere på afgørende ønskelige egenskaber hos et produkt fx mobilitet.

12 Klassificering Udvalgt fra i alt otte konferencer og tidsskrifter fra år 2000-2002 De 102 artikler klassificeret af Kjeldskov 20 udtaget som stikprøve, klassificeret af Graham Alle 102 klassificeret og diskuteret af begge

13 Klassificering Case studies Field studies Action research Lab eks- periment Survey research Applied research Basic research Normative writings I alt Forståelse 34 1413218 Udvikling 25 45 52 Videreudv. 1 9 10 Evaluering 8 304 42 Beskrive 3 1 1 510 I alt 620 3285637132

14 Klassificering Mangel i forhold til Feltstudier. Tilbøjelighed mod lab. studier ved evaluering – lette og billigere end feltstudier. Mobil HCI har rødder i CS og HCI. Kun lille fokus på hvad der er brugbart og hvad der opfattes som problematisk af brugerne. Kun lille fokus på den virkelige kontekst og den ”virkelige verden”. Der fokuseres ikke meget på metoderne = metoderne ingen betydning. Dette har senere betydning for forskningen indenfor området.

15 Klassificering At felt studer anvendes til evaluering viser at denne også kan anvendes til udvikling. Mobilitet er svært at afprøve i et lab., da konteksten ikke skifter, skulle hellere være felt studier. Mangle på case og survey giver muligheder for ny forskning her. Kan med fordel anvendes til at indsamle data fra fx slutbrugere. Kan håndtere store mængde data. Grundlag for forskning indenfor metoder.


Download ppt "A Review of Mobile HCI Research Methods Undersøger og review’er forskningsmetoder indenfor feltet ”Mobile HCI” Formål: At få overblik over nuværende praksis."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google