Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde på Mosedeskolen

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde på Mosedeskolen"— Præsentationens transcript:

1

2 Informationsmøde på Mosedeskolen
Mandag den 21. oktober 2013 kl Kl Velkomst og kort om aftenens program v/ Skoleleder Merete Hytting Kort info om skole og SFO v/ SFO-leder Gitte Boysen og Skoleleder Merete Hytting Den optimale skolestart og dagligdagen i 0.klasserne Om indskrivning og forældreintra v/ Børnehaveklasseleder Bonnie Billesø og skoleleder Merete Hytting Kl Festsal forlades. Besøg i 0. klasse undervisnings-fritidsdel. Der vil være personale i lokalerne, og der kan spørges om både skole og SFO. v/Bonnie Billesø, Susann Stauning, Mona Okholm og Hacer Eldeniz. Helen Frandsen, SFO. Rafeat Issa, SFO.

3 Hvem er vi? 705 elever 46 lærere 16 pædagoger 2 skolesekretærer
SFO Fritteren 705 elever 46 lærere 16 pædagoger 2 undervisningsassistenter 2 skolesekretærer 1 teknisk serviceleder 2 tekniske service- medhjælpere 1 SFO-leder 1 stedfortræder 1 viceskoleleder 1 skoleleder

4 Hvad står vi for? • Først og sidst skolens kerneopgave: Fokus på grundlæggende trivsel, faglighed og læring. • Vægtning af de praktisk/musiske fag – også i overbygningen • Inklusion er et indsatspunkt, der gælder for hele Greves skolevæsen. På Mosedeskolen er værktøjet Aktionslæring valgt. Kort fortalt: - Paradigmeskift i børnesyn - Er hesten død, så stå af - Forældresamarbejde om den enkelte elev, men også om klassen som gruppe. - En udvikling, der fortsætter • Derudover arbejdes der i Greve skolevæsen også med fokus på faglig læring, sundhed og trivsel, 1:1 projektet og innovation.

5 Tidsplanen Uge 40 Rådhuset (Center for Dagtilbud & Skoler) har lagt info på Greve Kommunes hjemmeside om indskrivning. Brev vedr. indskrivningen og invitation til infomødet er udsendt af skolen (inkl. folder om webindskrivningen). Uge 41-43 Annoncering i Sydkysten (11.10, og ). Uge 44 Info-møde afholdes mandag den 21. oktober kl i festsalen. Uge 45-46 Indskrivningen hjemmefra dagligstuen… via Nem ID. Forældrene indtaster selv elevoplysninger elektronisk hjemmefra. Se udsendt folder. Hvis ovenstående giver vanskeligheder, vil skolen kunne kontaktes og være behjælpelig, ring (eller kig ind 7.11 kl eller kl ). Uge 47 Skolen rykker de forældre, som ikke har svaret/indskrevet barnet. Uge 48 Indtastninger vedr. foreløbigt resultat af indskrivningen klargøres til rådhusets skolecenter (frist ). Det politiske udvalg behandler indskrivningen i uge 50. Januar 2014 Oplysningsskemaer vedr. overgang fra daginstitution til skole udsendes til forældrene. Uge 4-8 ca. Børnehaverne afholder møder med forældre, bl.a. ud fra oplysningsskemaerne. Uge 9 ca. Oplysningsskemaerne returneres til skolen senest mandag i uge 9. Marts 2014 Forældremøde i SFO 18. marts 2014, kl April 2014 Børnene starter i SFO’en 1. april 2014. Juni 2014 Kom og kig i børnehaveklasserne – afvent nærmere om dato i juni 2014. August 2014 Første forældremøde holdes: Mandag den 11. august 2014, kl Første skoledag for børnehaveklasserne: Tirsdag den 12. august 2014, kl Første skoledag for øvrige kl.: Mandag den 11. august

6 Forudsætninger for en god skolestart
For at skolestarten kan blive optimal, forudsætter det, at børnene har nogle færdigheder med sig. Det er væsentligt, at barnet … … kan koncentrere sig om en opgave, det selv eller andre har valgt … er selvhjulpen – kan klæde sig af og på, binde snørebånd og være medansvarlig for skoletaskens indhold … kan sit fornavn og efternavn … ved hvor det bor, og hvem der er i familien … kan holde styr på, hvor forskellige ting hører til – legetøj, bestik tøj … kan fortælle om oplevelser, så andre kan forstå det … kan sidde stille og lytte til en historie … kan modtage en besked og udføre den … kan holde rigtigt på en blyant … kan gå længere ture

7 ”På vej i skole” Se folderen Undervisningsministeriets hjemmeside

8 Digital indskrivning I Greve kommune foregår indskrivning til 0.klasse via internettet fra kommunens hjemmeside - se den udsendte folder. Vigtigt!

9

10 Forældreintra Siden 2009 har den primære skriftlige kommunikationsform i SkoleHjem-samarbejdet for undervisningsdelen været ForældreIntra, som nås via ForældreIntra skal bruges til … … spredning af generel information om klassen … dialog mellem skole og hjem … mulighed for oprettelse af debatfora Svartid på beskeder skal højst være 3 arbejdsdage. Al kommunikation forventes at foregå i en venlig og konstruktiv tone. Stærke følelser i spil? Brug den personlige kontakt.

11 Legegården

12


Download ppt "Informationsmøde på Mosedeskolen"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google