Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Velkommen til informationsaften

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Velkommen til informationsaften"— Præsentationens transcript:

1 Velkommen til informationsaften
Program: 1. Ny Skole 1. august 2014 2. Låsby Skole 3. Fra børnehave til skole 4. Hvornår skal mit barn i skole? 5. En dag i 0. klasse 6. Skolens SFO 7. Skolebestyrelsesarbejdet 8. Forventninger og den gode klasse 9. Mulighed for at kigge ind i 0.klasse

2 Ny Skole 1. august 2014 Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

3 Ny Skole 1. aug. 2014 En længere og mere varieret skoledag - 30 timer/uge - fagopdelt undervisning og understøttende undervisning - bevægelse min. 45 min./dag - lektiehjælp - den åbne skole - fra undervisning til læring - inklusion

4 Ny Skole 1. aug. 2014

5 Stærke læringsfællesskaber Anerkendende pædagogik
Låsby Skole Stærke læringsfællesskaber Anerkendende pædagogik

6 Målsætning Låsby Skole – et godt sted at være for at lære
Vi vil være det bedste læringssted. Vi prioriterer derfor et højt fagligt niveau. Vi stiller krav til ledelsen, medarbejdere, forældre og børn, så vi udvikler børns mange kompetencer med det mål, at børnene opnår de bedste uddannelsesmuligheder efter folkeskolen. Vi giver gode, inspirerende rammer og mulighed for fordybelse, nysgerrighed, kreativitet og initiativ. Vi vil kvalificere samarbejdet. Vi vil bevare og udvikle et konstruktivt og åbent samarbejde. Vi forventer et højt engagement og et højt informationsniveau.

7 Målsætning Vi vil være et godt sted ’at være’.
Vi tager udgangspunkt i, at børn er forskellige og har forskellige behov. Vi prioriterer indlevelsesevne, selvværd, livsglæde, tolerance og mod til at deltage aktivt i fællesskabet. Vi vægter gode traditioner, kunstnerisk og kreativ udfoldelse og kulturelle værdier. Vi vil være en skole i udvikling. Vi er pædagogisk nytænkende. Vi er i front på it-området. Vi prioriterer udviklingen af de fysiske rammer.

8 Skolens forventninger
Velkommen til Låsby Skole - et godt sted at være for at lære Vi vil gerne give alle børn de bedste muligheder for trivsel og høj faglighed. Derfor forventer vi:

9 Skolens forventninger
At dit barn har en adfærd og en omgangstone, der bidrager til trivsel på skolen  At dit barn har fået tilstrækkelig mad og hvile At dit barn medbringer bøger, hæfter, skriveredskaber, idrætstøj mm. i forhold til udsendte beskeder og skemaer At dit barn er velforberedt og deltager i undervisningen At dit barn passer på skolens materiale At dit barn møder til tiden Og at du tager medansvar for klassens trivsel

10 Låsby Skole Afdelinger Afdeling B 3.-6.kl Afdeling A 0.-2.kl
Afdeling C 7.-9.kl Afdeling D

11 Afdeling A - indskolingen
Afdelingens fysiske placering – udearealer Timetal i 0. klasse Lærer – pædagogsamarbejdet Skoleintra Åbne uger Traditioner

12 Brobygning november Kommende 0.klasseforældre indbydes til informationsaften i november/december Digital indskrivning også til SFO

13 Brobygning januar Den digitale indskrivning skal være afsluttet senest den 15. januar 2014 på Ansøgning vedr. frit skolevalg sendes til den ønskede skole senest i uge Ansøgningsskema fås på skolen, hos Fagsekretariatet samt på

14 Brobygning februar Samtaler i børnehaverne mellem pædagoger og forældre om barnets skoleparathed Indhentning af tilladelse til at videregive relevante oplysninger. Besvarelse af ansøgninger vedr. frit skolevalg medio februar 2014

15 Brobygning april/maj Samtaler i børnehaven mellem 0.kl.klasseledere og pædagoger Klassedannelse Torsdag den 22. maj 2014 ”Skolebesøg” Klasselister offentliggøres sammen med indbydelse til indskrivningsdag Indbydelse til overgangssamtaler I ugerne 19 og 20 er kommende 0. klasser i SFO mandag til torsdag fra kl

16 Brobygning juni 0.klasseledere besøger institutionerne/skoven
Nye 0. klasser er på skolen en skoledag

17 Brobygning august/september
0.klasser på besøg i deres tidligere børnehave i SFO tid

18 Brobygning oktober Besøg på skolen af kommende 0. klasser
Pædagoger og 0.klasseledere mødes for tilbagemelding omkring overgangen fra institution til skole

19 Fælles mål Sprog og udtryksformer Naturen og naturfaglige fænomener
Det praktisk musiske Bevægelse og motorik Sociale færdigheder Samvær og samarbejde

20 Fælles mål (

21 Fra børnehave ……………….til skole
Meget voksenkontakt Kommer og går på forskellige tidspunkter Aldersspredning Bliver fulgt Gode muligheder for hjælp til praktiske ting Skole: Mange børn pr. voksen Alle kommer og går på samme tid Samme alderstrin Kommer selv Mere selvhjulpen

22 Fra børnehave ……………….til skole
Mere uformel samvær/leg Ofte aktiviteter i mindre grupper Lærer indirekte gennem leg Skole: Mere struktureret dag Ofte fællesaktiviteter Lærer direkte ved hjælp af leg

23 Fra børnehave ……………….til skole
At være en af de små At bede om fri Børnehave: At være én af de store At holde en fridag

24 Hvornår kan jeg sende mit barn i skole???
Sociale Sproglige Motoriske Personlige

25 Hvornår kan jeg sende mit barn skole??? Sociale kompetencer:
Forældre kan: Motivere til at lære nyt Lade barnet lege med andre børn. Lade barnet deltage i fælles aktiviteter med andre børn Spille spil med barnet/ flere børn i en lille gruppe Øve sociale færdigheder Barnet bør: Have selvværd/tro på egne evner Kunne indgå i gruppesammenhænge Kunne overholde regler i leg og spil Kunne bede om hjælp og ”vente på tur” Svare når nogen henvender sig

26 Hvornår kan jeg sende mit barn skole??? Sproglige kompetencer:
Barnet bør: Kunne lytte og være opmærksom Kunne forstå en kollektiv besked Kunne forstå 2-3 beskeder samtidigt Kunne tale forståeligt Forældre kan: Læse for barnet og lade det genfortælle Læse og øve rim og remser Lade barnet fortælle om oplevelser Synge sammen med barnet Tale meget med barnet

27 Hvornår kan jeg sende mit barn skole??? Motoriske kompetencer:
Barnet bør kunne: Kaste og gribe en bold Hinke og stå på ét ben Klippe efter en streg Tegne et menneske Tegne sit eget navn Forældre kan: Give barnet legemuligheder, der stiller krav til kropslig udfoldelse Lege med barnet Lade barnet bruge blyant og saks

28 Hvornår kan jeg sende mit barn skole??? Personlige kompetencer:
Barnet bør: Være nysgerrig og have gå-på-mod Kunne koncentrere sig Kende alle væsentlige legemsdele Kunne sætte sig i andres sted Kende sit eget navn, efternavn, adresse, telefonnummer, familieforhold etc. Forældre kan: Tage barnet med i naturen Tale om legemsdele ved f.eks. påklædning Give barnet opgaver i hjemmet: dække bord, rydde af, skrælle kartofler, bage etc Lær barnet at tale med lav stemme – ”indestemme” Træn praktiske færdigheder

29 Og når det er sagt…… Vær stolt af det dit barn kan. Et positivt selvbillede er vigtigt, så ros så ofte du kan. Vær positiv over for skolen og lærer/pædagoger. Tal positivt om det, der skal ske i skolen. Lad være med at presse barnet – find jeres egen måde at støtte barnet på. Vær opmærksom på tegn, der tyder på, at barnet ikke har det godt. Børn udvikler sig i spring – så fortvivl ikke

30 En dag i 0. klasse

31 Skolens SFO

32 Skolebestyrelsens arbejde

33 Forventninger Skolens og jeres….

34 Hvornår trives dit barn ?
Hvad gør dit barn glad ? Hvornår trives dit barn ? Trivsel Trivsel, som fundament for en god skolegang.

35 Hvis alle børn trives….. Den gode klasse ???? Individet i
fællesskabet.

36 Mit barn trives når… Skriv eller tænk på situationer,
hvor du ved, at dit barn trives. MIT BARN HAR DET GODT, NÅR….. Alle i gruppen fortæller på skift , hvad de har tænkt eller skrevet om deres eget barn.

37 En god klasse er en klasse hvor……..
Tag hensyn til hvad I lige har hørt. Fuldfør sætningen: ”En god klasse er en klasse hvor….”

38 En god klasse er en klasse hvor…..


Download ppt "Velkommen til informationsaften"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google