Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013."— Præsentationens transcript:

1 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
Velkommen til Åløkkeskolen  Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams Børnehaveklasseleder: Elsebeth Madsen SFO-leder: Søren Toft Jepsen Souschef: Hans Christian Petersen Skoleleder: Alice Markussen Aftenens program Orientering om Åløkkeskolen v. Alice Orientering om Forårs-SFO og SFO generelt v. Søren Indholdet i børnehaveklassen v. Elsebeth og Nicoline ”Åbent hus” og rundvisning i børnehaveklassen samt spørgsmål. lice

2 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
Velkommen til Åløkkeskolen · 280 børn på 0. – 6. klassetrin samt to modtagelsesklasser ·  40 Ansatte · Fællesledelse med Vestre Skole, hvor eleverne fortsætter deres skolegang efter 6. klassetrin · Fælles for begge skoler er Cooperative Learning og Interaktive tavler og fællesaktiviteter på klassetrinnene på på tværs af skolerne fra 0. – 6. klassetrin

3 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
Værdigrundlag · Åløkkeskolen er vores skole · Vi lærer og udvikler os i inspirerende rammer · Vi skaber fællesskaber og rummer mangfoldighed · Vi tager ansvar og har indflydelse · Vi arbejder på livet - løs

4 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
Mål At skabe en fleksibel skole, der fremmer lysten til at lære At bibringe alle sociale færdigheder og kompetencer, så vi lærer at opbygge og vedligeholde små og store fællesskaber

5 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
Sådan har vi det sammen Vi har to ordensregler: · I skal vise hensyn til hinanden og gerne hjælpe hinanden, når der er brug for det. · I skal være med til at passe på skolen og alt, hvad der er i den.

6 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
Struktur Vi har organiseret os i årgangsteam og storteam. Lærerne underviser hvert år i enten Team 0123 eller i Team 456, men kan "brede sig" over flere årgangsteam. Medarbejderne i SFO er primært engageret i et klasseteam. Svarer til fase-opdeling i folkeskoleloven. Ansatte bliver mere kvalificerede til at arbejde med enten ”de små” eller ”de store” Børn, forældre og lærere kan få mulighed for en ”ny start” Lærere og pædagoger arbejder i selvstyrende teams

7 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
DSS Den Sammenhængende Skoledag. Alle 0. – 3. klasser møder 8.00 og går i SFO kl Der er fælles frikvarter for alle på Åløkkeskolen kl – Årgangsteamene laver selv skemaet og der kan forekomme ændringer i løbet af året.

8 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013.
DSS Den Sammenhængende Skoledag. Tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger på årgangen. I Den Sammenhængende Skoledag er der udvidet læringstid. Det betyder et øget samarbejde mellem lærere og pædagoger, ligesom der er fokus på at skabe helheder og sammenhænge mellem skole, hjem og fritid. Nuværende skoleår er et prøveår. Vi har mulighed for at justere.

9 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/1013/6 – 2013.
DSS Den Sammenhængende Skoledag Mål for læring og undervisning: Vi vil skabe rammer i den sammenhængende skoledag som understøtter undervisningsdifferentiering, fordybelse, tværfaglighed og inklusion Mål for sundhed og trivsel: Vi vil i den sammenhængende skoledag skabe mulighed for at sætte fokus på børnenes mentale og fysiske sundhed Vi vil styrke barnets sociale kompetencer ved at arbejde helhedsorienteret om det enkelte barn og grupper af børn Mål for fællesskaber: Vi vil styrke samarbejdet mellem nærmiljø, forældre, elever og personale for at styrke store og små fællesskaber  Mål for læring og undervisning, fællesskaber: Vi vil styrke de kreative fag ved at indgå i samarbejde med eksterne aktører Mål for læring og undervisning, sundhed og trivsel, fællesskaber: Vi vil have en glad hverdag

10 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 13/6 – 2013.
Cooperative Learning på Åløkkeskolen Undervisning med samarbejdsstrukturer 4 grundprincipper: Samtidig interaktion Positiv indbyrdes afhængighed Individuel ansvarlighed Lige deltagelse Kaldet SPIL-principper Stillesignalet: Cooperativ Learning har det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø for både elever og lærere. Det er nemt at anvende – og det virker!

11 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 13/6 – 2013.
12 gode råd til nye forældre. Tal pænt Tal altid pænt om skolen, lærerne, kommeraterne og deres familier i børnenes påhør. Lav aftaler Aftal at forældre taler sammen, hvis der er problemer mellem børnene. Lav et regelsæt om, hvordan konflikter i klassen håndteres. Vær social Få etableret et klasseråd allerede fra 0. klasse. Klasserådet koordinerer arrangementer, ture og fælles oplevelser. Fødselsdage Lav fra starten aftaler om principper for fødselsdage i klassen. Holder man for alle? For drengene / pigerne? Hvor mange penge må gaven koste? Sæt tid af Ved afhentning af børn hos kammerater, sæt da tid af til en gang forældrekaffe. Kom på skolen Bak op om skolens arrangementer. Kom altid til forældremøder, klassearrangementer, skolearrangementer. Jo bedre forældresamarbejdet fungerer, jo bedre fungerer klassen.

12 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 13/6 – 2013.
12 gode råd til nye forældre Lær jeres børn at møde til tiden Kom altid i god tid om morgenen. Det giver børnene en god start på dagen. Giv de voksne besked Giv de voksne i klassen besked om stort og småt der er vigtigt for at jeres barn får en god skoledag. Hjælp hinanden Vær behjælpelig ved klassens og skolens arrangementer og tilbyd at tage andre børn / familier med. Bed heller om hjælp, end at blive væk. Vær åben Hjælp dit barn til at leg med forskellig i klassen, selvom man har bedstevenner, Det er godt for sammenholdet i klassen. Skab gode traditioner Skab gode traditioner i klassen. Lav et par arrangementer årligt med elever, forældre og lærere. Hold fast i traditionerne igennem hele skoleforløbet. Vær nysgerrig Vær interesseret i, hvad dit barn laver i skolen og i SFO. Giv og få gode ideer til fritidsaktiviteter af hinanden. Jeres børn kan godt lide at have nogen at følges med.

13 Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 13/6 – 2013.
Hvad sker i fremtiden. Indskrivning d. 4/11 – 17/11 Alle børn starter i Forårs-SFO 1/3 2014 Første skoledag for alle nye 0. klasses børn Onsdag d. 13. august kl. 9 – 11 Børnehaveklasselederne og SFO-leder fortæller om alt andet


Download ppt "Møde for nye forældre på Åløkkeskolen d. 31/10 – 2013."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google