Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Informationsmøde vedr. skolestart 2013. Træd varsomt – her bliver mennesker til det allervigtigste for et menneske er at kunne klare sig selv – blive.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Informationsmøde vedr. skolestart 2013. Træd varsomt – her bliver mennesker til det allervigtigste for et menneske er at kunne klare sig selv – blive."— Præsentationens transcript:

1 Informationsmøde vedr. skolestart 2013

2 Træd varsomt – her bliver mennesker til det allervigtigste for et menneske er at kunne klare sig selv – blive selvhjulpen/kunne klare sig - det kræver uddannelse/skole Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Kommunens mindste Fællesskole - folkeskole Et skoledistrikt som består af 3 lokalsamfund – ca 20 km på langs – bustransport 0. – 6. årgang Børne – og juniorunivers

3 Fysiske rammer – udearealer Politisk beslutning - en matrikel i Hoptrup – en helhedsplan – et løft på de fysiske rammer – indskoling/SFO klar til august 2013 – hvor de fysiske og pædagogiske rammer vil blive i tråd med V/M indskolingsbygninger Børneunivers – 3 lokalområder - Transport samarbejde med daginstitutioner – en rød tråd fra 0 til 16/17år Udvikle et juniorunivers

4 mission – vision – værdigrundlag skole/SFO Missionen fortsætter – glade harmoniske børn, lyst til læring, tillid til sig selv og respekt for andre/hinandens forskelligheder – solide kundskaber og færdigheder Børnene oplever sig selv som en del af et fællesskab – alle børn har krav på at være i et fællesskab Visionen: At være en god og attraktiv folkeskole – den lokale skole i distriktet – den skole, man vælger

5 Værdier – som betyder at Respekt – dialog – faglighed – tryghed – helhed Et positivt og anerkendende menneskesyn – lyst og vilje til at lære og være Samarbejde – en naturlig del af hverdagen Tæt samarbejde mellem skole og SFO Møder forældre som engagerede og aktive medspillere i deres børns skoleliv

6 Har kompetente og dygtige medarbejdere, der møder børnene, der hvor de er, – er positive, har en humoristisk tilgang til tingene Skaber udviklende og stimulerende miljø, og sikrer optimal udnyttelse af de samlede resurser

7 Pædagogisk grundlag - organisering Folkeskoleloven Samordnet indskoling 0. – 2. årgang 3. – 6. kl. Har sat undervisningen i et udviklingspersektiv. Flere øjne giver flere muligheder for den enkelte elev/se potentialer - matcher den tværfaglige tilgang, som Haderslev Reformen bygger på – barnet i centrum - alle styrkende relationer er sat ind overfor at give eleverne de bedste faglige og trivselsmæssige muligheder, Rådgivningsteam til rådighed

8 Lovgrundlaget Ændringer af folkeskoleloven siden 2001 med relation til skolestart I 2008 fik kommunalbestyrelserne bemyndigelse til at træffe beslutning om rullende skolestart. I 2003 blev loftet for den daglige undervisningstid for børnehaveklasse til 3. klassetrin hævet til 6 klokketimer. I 2010 blev loftet hævet til 7 klokketimer. I 2003 blev der indført bindende mål og indholdsbeskrivelse for undervisning i børnehaveklassen. I 2008 blev undervisningspligten udvidet med et år, således at børnehaveklassen medregnes i undervisningspligten. I 2008 blev der ligeledes indført obligatorisk sprogvurdering i starten af børnehaveklassen, ligesom kommunerne blev forpligtet til at fastsætte mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne.

9 lovgrundlaget I 2010 blev der skabt øget fleksibilitet, i forhold til at læreruddannede kan undervise i børnehaveklassen. I 2010 blev bestemmelser om holddannelse på 1.-7. klassetrin udvidet til også at omfatte børnehaveklassen.

10 Haderslev Reformen Fra januar skal alle skoler i Haderslev tage stilling til fleksibel skolestart – kan betyde mange forskellige modeller på skoler, SFO` er og daginstitutioner i kommunen Vi er langt - vi er godt på vej Vi skal udvikle børneuniverset sammen med de 3 lokalområders daginstitutioner.

11 Haderslev Reformen Distrikt Syd Brobygning – et sammenhængende forløb fra børneunivers til ungeunivers ( fra 0 – 16 år) Vi ”slipper” ikke - vi er der – vi understøtter vi arbejder i team - mødes Pædagoger med i de 3 daginstitutioner

12 Indskrivning januar 2013 Indskrivning til den kommende børnehaveklasse foregår i ugerne 2, 3 og 4 (7. januar - 27. januar 2013). Indskrivningen foregår elektronisk. Klik på Digital indskrivning for at indskrive dit barn til skolestart. Det kræver NemID/digital signatur. Hvis du ikke allerede har NemID, kan du bestille det på kommunens hjemmeside. Du får endeligt besked om optagelse i skolen senest den 1. juni.

13 indskolingsmodel Stamhold – betyder at vi altid kan varetage et passende antal elever Undgår skiftende/svingende model fra år til år Ikke et eksperiment – inspiration, praksiserfaring og resultater som er videreudviklet og tilpasset Mat og dansk – kompetencehold – forskning


Download ppt "Informationsmøde vedr. skolestart 2013. Træd varsomt – her bliver mennesker til det allervigtigste for et menneske er at kunne klare sig selv – blive."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google