Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Rullende skolestart August 2010. Forældre samt personale i daginstitutionerne Velkommen til orienteringsmøde 10. februar kl. 19-21.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Rullende skolestart August 2010. Forældre samt personale i daginstitutionerne Velkommen til orienteringsmøde 10. februar kl. 19-21."— Præsentationens transcript:

1 Rullende skolestart August 2010

2 Forældre samt personale i daginstitutionerne Velkommen til orienteringsmøde 10. februar kl. 19-21

3 •Velkomst og præsentation •Baggrunden for indførelse af rullende skolestart •Rullende skolestart fra august 2010 •Det videre forløb •Eventuelt …slut kl. 21 Dagsorden

4 Baggrund •Forsøg i folkeskolen med rullende skolestart siden 1998. •Regeringens skolestartsudvalg anbefaler i rapporten "En god skoleststart" februar 2006 ændringer til folkeskoleloven. •Kommunalbestyrelsen i Ikast-Brande kommune beslutter 28/4 2008 at iværksætte rullende skolestart på min 2 skoler.

5 Baggrund •Rullende skolestart betyder individuel skolestart på baggrund af barnets alder, og i aldersintegrerede hold. •Skolestarten bliver en individuel oplevelse hvor det enkelte barn og familien er i centrum.

6 Baggrund •Pædagogisk udnyttelse af den sociale og faglige læring der finder sted når et barn optages i en etableret gruppe af "erfarne" elever - medlæring. •Børn på samme alder udvikler sig forskelligt, hvilket stiller store krav til undervisningsdifferentiering. •Krav om rummelighed og individuelle undervisningsplaner medfører et behov for en mere fleksibel organisationsform. •Barnets behov styrer organiseringen

7 Baggrund •Barnet starter i skole umiddelbart efter de er fyldt 6. år. •Der er indtages børn mindst 6 gange om året - ingen børn starter alene. •Børn ruller ind i SFO samme tid, som de ruller ind i skolen.

8 Indskolingsmodel AldersintegrationNiveaudeling Hjemme Ude Hjemme Ude Stabilitet og sammenhæng Dynamik og differentierede udfordringer Stabilitet og sammenhæng Dynamik og differentierede udfordringer

9 Et basishold består af ca. 30 elever og 2 primære voksne Basisholdet er delt i 2 basisgrupper En basisgruppe består af ca. 15 elever og 1 voksen Basishold Basisgruppe 2 1 voksen Ca. 15 elever Basisgruppe 1 1 voksen Ca. 15 elever Aldersintegrerede basishold

10 Niveaudelte hold 3 2 1 DanskDansk MatMat 3 2 1 Ca. 2 voksne på hvert faghold. Ca. 30 elever på hvert faghold

11 Skolens rum Basishold -Hjemmetid til træning -Fælles temaer -Det sociale og dannelse -Natur/teknik og Kristendom Niveaudelte Faghold -Eks. Dansk 1 -Eks. Matematik 3 Fri tid i frikvarter og SFO Selvbestemte sociale grupper? -Samvær -Leg Interessehold ifm. Tilbudsfag Selvbestemte rum f.eks. Værkstedsarbejde Ydre bestemt Pligt SelvbestemtLyst HjemmeUde

12 Makkerordning Inden et barn starter i indskolingen vil barnet få tildelt en makker. En makker kender til dagligdagens vaner og rutiner. En makker er en hjælper og en ven. Makkerordningen •skaber tryghed for det enkelte barn og dets forældre. •giver den ’store/erfarne´ elev selvværd og værdi. •giver den ’lille’/nye en ven og en base. •giver en naturlig lyst til læring/skolearbejde (at gå i makkerens fodspor) Alle børn bliver på et tidspunkt makker for et andet barn. Alle lærer om, hvad det indebærer at være en god makker.

13 Obligatorisk tid 7.45-8.15 ”Fællesbånd” på basis hold 8.15 - 9.15 Faghold Praktisk-musisk dagFaghold Pause 9.15-9.45 9.45 - 10.45 Faghold Idræt, billedkunst og musik Faghold Slut 11.15 Basishold Pause 10.45-11.15 Basishold Idræt, billedkunst og musik Slut 12.30 SFO Pause 11.15-11.45 SFO Basishold Fri tid Slut 13.25 SFO Tilbudsfag SFO Slut kl. 16.45 Dagens struktur

14 Skole-hjemsamarbejde • •Hvert barn har en kontaktvoksen, som er den der har den primære kontakt til hjemmet. • •2-3 samtaler om året. Samtalerne afvikles fleksibelt i forhold til det enkelte barn. SFO-pædagog og faglærere kan deltage i samtalerne efter behov. • •Forældremøder/ afholdes for hele basisholdet. • •Når barnet er startet i skolen, får hjemmet besøg af den kontaktvoksen barnet har tilknyttet. • •Der udarbejdes en ny type kontaktbog eller lignende. Vi forestiller os, at denne er bindeled mellem alle voksne omkring barnet.

15 Lokalefællesskab •Hver basisgruppe har et dobbeltlokale til rådighed i både skole og SFO tid. Det lokale er ”hjemme”. •Lokalerne benyttes også til fagopdelt undervisning på niveaudelte faghold. Eleverne er ”ude”. •Storrummet? •De øvrige lokaler?

16 "Overblik" – skoleåret 2010-2011 •3. klasse indgår ikke det første år •Elevtallet 0.-1.-2. klasse forventes at være ca. 92 •Der bliver 3 basishold •Alle elever får 23 lektioner pr. uge •Der vil være to voksne på det meste af tiden •Lærere og pædagoger samarbejder

17 Skolestart 1. år •12 børn begynder i skole d. 11. august •Introduktionsforløb i Fristedet •Børnene integreres gradvist på holdene •Senest 23. august er de fuldt integreret på holdene •4 børn begynder i skole og SFO fredag d. 1. oktober •3 børn begynder i skole og SFO tirsdag d. 1. december •1 barn og januarbørnene begynder i skole og SFO tir. d. 1. februar

18 Informationsmøder mv. 10. maj informationsmøde for nuværende 0. og 1. årgang 8. juni informationsmøde for kommende 0. årgang Børn der er født i første halvår 2005 –Informationsmøde om rullende skolestart d. 18.marts 2010 –Indskrivning d. 22. marts 2010

19 Eventuel Eventuelt Tak for i aften


Download ppt "Rullende skolestart August 2010. Forældre samt personale i daginstitutionerne Velkommen til orienteringsmøde 10. februar kl. 19-21."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google