Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Opsamling >> Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen >> Sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Bendix Knudsen Rum for.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Opsamling >> Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen >> Sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Bendix Knudsen Rum for."— Præsentationens transcript:

1 Opsamling >> Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen >> Sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Bendix Knudsen Rum for uformel læring, 28. april 2011

2 Workshops Hvad snakkede de om? "Partnerskaber lokalt" Facilitator: Helle H. Bjerregård, DFS "Nye målgrupper og læring” Facilitatorer: Stine Hohwü-Christensen og Agnethe Nordentoft, DFS "Kommunal politik” Facilitator: Per Paludan Hansen, DFS Rum for uformel læring, 28. april 2011

3 Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker I perioden 31. marts til 14. april 2011 blev landets kommuner spurgt om hvilke former for samarbejde der det seneste år har været mellem den lokale folkeoplysning og biblioteksvæsenet. 63 af 98 kommuner svarede på undersøgelsen. Grønne kommuner har haft samarbejde. Røde kommuner har ikke haft samarbejde. Grå kommuner har ikke svaret. Rum for uformel læring, 28. april 2011

4 Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker 44 kommuner angav, at der det seneste år har været samarbejde mellem folkeoplysning og folkebiblioteket Hvem har taget initiativ til samarbejdet?ProcentAntal Kommunen14%6 Folkebiblioteket75%33 En folkeoplysende organisation/aktør59%26 Andre11%5 Total100%44 Hvilken form for samarbejdsaktivitet(er) er i gang p.t. eller har været afholdt/planlagt i 2010/11?ProcentAntal Undervisningstilbud (kursus, evt. forløb, med en tilknyttet underviser)39%17 Foredrag75%33 Debatmøder48%21 Oplysningsaktiviteter i øvrigt (fx udstilling, event etc.)32%14 Andet23%10 Total100%44 Rum for uformel læring, 28. april 2011

5 Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker 44 kommuner angav, at der det seneste år har været samarbejde mellem folkeoplysning og folkebiblioteket Hvem bidrager helt eller delvist til finansieringen af aktiviteten/aktiviteterne?ProcentAntal Kommunen (udover det ordinære tilskud til de to parter)11%5 Folkebiblioteket89%39 Folkeoplysningsaktøren80%35 Ingen omkostninger i forbindelse med samarbejdet7%3 Andre7%3 Total100%44 Forventes samarbejdet at fortsætte?ProcentAntal Ja95%42 Nej0%0 Ved ikke5%2 Total100%44 Rum for uformel læring, 28. april 2011

6 Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker 19 kommuner angav, at der ikke har været samarbejde mellem folkeoplysning og folkebiblioteket i det seneste år Hvorfor har der ikke været samarbejde?ProcentAntal På grund af dårlige erfaringer med tidligere samarbejdsforsøg0%0 Ingen interesse fra folkeoplysningen21%4 Ingen interesse fra folkebiblioteket11%2 Vi mangler gode ideer til samarbejdsaktiviteter32%6 Manglende tilslutning/publikum/deltagere0%0 Andre årsager53%10 Total100%19 Rum for uformel læring, 28. april 2011

7 Samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Kommunerne blev ligeledes spurgt, om der er lavet formaliserede aftaler mellem de folkeoplysende organisationer og folkebiblioteket Er der lavet formaliserede samarbejdsaftaler mellem kommunens folkeoplysende organisationer og folkebiblioteket?ProcentAntal Ja10%6 Nej86%54 Ved ikke5%3 Total100%63 Rum for uformel læring, 28. april 2011

8 Hva' så nu? Afslutning og perspektivering DFS og DB - det fælles projekt • Vi samler op på konferencens resultater og lægger på nettet • Vi samler op på vores undersøgelse og formidler de gode eksempler på samarbejdet • Vi fortsætter samarbejdet og opfordrer alle andre til også at gøre det, f.eks. gennem fælles, lokale udviklingsplaner Rum for uformel læring, 28. april 2011

9 Folkeoplysning og folkebibliotek - er hinandens forudsætning og to sider af samme sag Samarbejde til gavn for alle Dansk Folkeoplysnings Samråd og Danmarks Biblioteksforening opfordrer til, at biblioteker og folkeoplysning øger samarbejdet lokalt i kommunerne. Resultatet er både højere kvalitet i de tilbud, borgerne kan benytte sig af og bedre udnyttelse af kommunens ressourcer til den livslange læring. Gennem dialog og konkrete aftaler mellem de to områder kan der opnås en bedre effekt af den fælles læringsindsats, til gavn for både jeres virksomhed, borgerne og kommunen. Fælles udviklingsplaner mellem folkeoplysning og folkebiblioteker Et styrket samarbejde via fælles udviklingsplaner vil blandt andet kunne bruges til at definere individuelle roller og specificere områder for samarbejde, hvorved både bibliotekerne og de folkeoplysende organisationer vil kunne udnytte de mange ressourcer udnyttes meget bedre. DFS og DB anbefaler, at et nyt udviklingsgrundlag for samarbejdet er et fælles mål om at styrke den enkelte borgers demokratiske deltagelse og medborgerskab. Dette grundlag omfatter lærings- og dannelsesprocesser for borgerne, som går på tværs af og opløser folkebibliotekets og folkeoplysningens traditionelle lærings- og dannelsesopgaver. Rum for uformel læring, 28. april 2011 Den fælles opfordring

10 Samarbejde mellem biblioteker og folkeoplysning Der er mange samarbejdsformer mellem de to områder, som har hver deres forskellige lokale udgangspunkter. Der kan eksempelvis peges på: • at de folkeoplysende organisationers aktiviteter finder sted på biblioteket • at de folkeoplysende organisationer trækker bibliotekerne ind i deres virksomhed og arrangerer læring- og undervisningstilbud, der ligger i forlængelse af bibliotekernes introduktionstilbud. Bibliotekerne og de folkeoplysende organisationer planlægger i fællesskab aktiviteter, der har fælles interesse. • at de folkeoplysende organisationer og bibliotekerne koordinerer aktivitetsplaner • at fælles aktiviteter markedsføres og gennemføres som fælles aktiviteter, f.eks. foredragsrækker og demokratirelaterede debatarrangementer samt inddragende aktiviteter. • at udnytte biblioteket som hvervested for nye kunder til undervisnings- og foreningsaktiviteter i de folkeoplysende organisationer Inspiration til samarbejdet kan bl.a. hentes i pjece og rapport fra samarbejdsprojektet ”Den kompetente borger” mellem biblioteker og folkeoplysning i Århus - dokumenterne kan ses på www.denkompetenteborger.dkwww.denkompetenteborger.dk Opfordring fra DFS og DB Derfor opfordrer DFS og DB til, at I lokalt tager initiativ til samarbejde og en fælles indsats på tværs af folkeoplysning og folkebiblioteker, gerne med en fælles udviklingsplan for livslang læring og medborgerskab for øje. Per Paludan Hansen Vagn Ytte Larsen Formand Dansk Folkeoplysnings Samråd Danmarks Biblioteksforening Rum for uformel læring, 28. april 2011

11 Tak for i dag Rum for uformel læring, 28. april 2011


Download ppt "Opsamling >> Direktør i Danmarks Biblioteksforening Michel Steen-Hansen >> Sekretariatsleder i Dansk Folkeoplysnings Samråd Trine Bendix Knudsen Rum for."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google