Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Baggrunden for det moderne gennembrud:

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Baggrunden for det moderne gennembrud:"— Præsentationens transcript:

1 Baggrunden for det moderne gennembrud:

2 Romantik: Dualisme/nyplatonisme – skelnen mellem himmel og jord IDEALISME Organismetanken: bevidstheden om en fælles ånd (Schelling og Staffeldt) Lad ånden/guddommeligheden gennemtrænge dig (Oehlenschläger) inspirationen giver dig adgang til det guddommelige. Digteren er geniet – han har anelsen (H.C.A.)

3 Biedermeier: En kultur hvor fokus rettes indad mod familien og afskærmer fra det uhyggelige Sociale forhold skjules Politiske emner berøres ikke

4 Historiske forhold: Frederik 6. dør 1839 – hjælper til friere forhold. Christian d. 8. er dog imod en fri forfatning Frederik d. 7. kommer på tronen i 1848 og i 1849 får vi Grundloven.

5 1830-1870 Udvikling i industrien:
1847: Første jernbane mellem Roskilde og København 1851: Indførelse af frimærket 1854: Første telegraflinje 1857: Næringsfrihed, portene i København brydes ned, Privatbanken grundlægges 1861: Udbredelse af jernbanenettet

6 1830-1870 2 nye befolkningsgrupper: PROLETAREN – byarbejderklassen
NYRIGE – grossister og fabrikanter

7 Litterært: Romantisme: skuffelse over verden/ meningsløsheden, som kærligheden dog kan ophæve midlertidigt (Aarestrup) HORROR VACUI: angsten for det åbne/tomheden – alt fyldes ud eller overdrives for at man ikke skal komme igennem til det egentlige

8 1830-1870 Forfatteren bliver politisk Aviserne bliver meningsaviser
Studenten bliver central og politiseres Kampen om landet: slesvigske krige og 1864 Kvindebilledet tiltrækker opmærksomhed: Rahbek, Gyllembourg og Fibiger (kvindelige forfattere) skriver om intimsfæren, konflikterne og EMANCIPATION (frigørelse) Skolelærerlitteraturen for folket (via Grundtvig)

9 1870-1920 DET MODERNE GENNEMBRUD En reaktion på fortiden
Et opgør med idealismen Def: moderne, (fr. moderne, af lat. modernus ny, nyere, af modo nylig, af modus), hvad, der hører til den nyere tid; hvad, der hører til nutiden; nymodens; i overensstemmelse med tidens smag.

10 Det moderne gennembrud
Georg Brandes forelæsninger om det moderne gennembruds mænd 1871 Arbejderopstand i Paris og oprettelse af en socialistisk organisation = arbejderbevægelse Naturvidenskabelige gennembrud: opdagelse af det kvindelige æg 1828 Kunst, kultur og bevidsthed gør op med autoriteterne

11 Det moderne gennembruds opgaver:
Redegør for og forklar sammenhængen mellem perioden og begrebet: Besvarelsen skal udformes som en powerpointpræsentation 1. Friederich Nietzche og 'Guds død' 2. Søren Kierkegaard og Freud 3. Karl Marx og klassekampen 4. Darwinisme 5. Kønsdebat/handskedebatten 6. Litterær impressionisme 7. Naturalisme og realisme 8. Det folkelige gennembrud PPT´erne oploades i Lectio – under ‘2b da – historisk læsning’ og jeg sætter dem ind i vores wiki


Download ppt "Baggrunden for det moderne gennembrud:"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google