Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Kristus er opstanden! ”Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Kristus er opstanden! ”Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der."— Præsentationens transcript:

1 Kristus er opstanden! ”Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der kom et kraftigt jordskælv. For Herrens engel steg ned fra himlen og trådte hen og væltede stenen fra og satte sig på den. Hans udseende var som lynild og hans klæder hvide som sne. De, der holdt vagt, skælvede af frygt for ham og blev som døde. Men englen sagde til kvinderne: »Frygt ikke! Jeg ved, at I søger efter Jesus, den korsfæstede. Han er ikke her; han er opstået, som han har sagt. Kom og se stedet, hvor han lå. Og skynd jer hen og sig til hans disciple, at han er opstået fra de døde. Og se, han går i forvejen for jer til Galilæa. Dér skal I se ham. Nu har jeg sagt jer det.«

2 Kristus er opstanden! Og de skyndte sig bort fra graven med frygt og stor glæde og løb hen for at fortælle hans disciple det. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med et »God morgen!« Og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem: »Frygt ikke! Men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilæa. Dér skal de se mig.« (Matt.28,1-8)

3

4 Kristus er opstanden! Gud udøver ikke sin magt ved at gennemtrumfe sin vilje og få verden til at adlyde. Hans magt er kærlighedens magt; han vinder vore hjerter ved at give sig selv i kærlighed, så helt, at det koster ham livet.

5 Kristus er opstanden! Jesus: ”Jeg er ikke kommet for at lade mig tjene, men for selv at tjene og give mit liv som løsesum for mange.”

6 Kristus er opstanden! Jesu selvhengivelse i vores sted sprænger dødens magt. Da Jesus frivilligt går i døden, selvom døden intet krav har på ham, bryder mørkets system sammen.

7 Kristus er opstanden! Ånden kalder os ind i et helt nyt liv, hvor det ikke længere handler om mig og mit, men om Kristus. ”Ingen af os lever for sig selv, og ingen dør for sig selv; for når vi lever, lever vi for Herren, og når vi dør, dør vi for Herren. Hvad enten vi altså lever eller dør, tilhører vi Herren. Derfor døde Kristus og blev levende igen, for at han skulle blive herre over både døde og levende.” (Rom. 14, 7-9)

8 Kristus er opstanden! ”Jeg lever ikke mere selv, men Kristus lever i mig.” Fra et selv-centreret liv til et Kristus-centreret liv.

9 Kristus er opstanden! Den mest grundlæggende modsætning er ikke længere mellem at leve og at dø, men mellem at leve for sig selv og at leve for Kristus.

10 Kristus er opstanden! Liv og død i fysisk forstand er kun to faser og to forskellige måder at leve for Kristus og med Kristus. ”For jeg er vis på, at hverken liv eller død….kan skille mig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.” (Rom. 8,38)

11 Kristus er opstanden! Jesus er den nye Adam – den første af en ny menneskehed. Hans opstandelse indvarsler en ny tid - hvor hele skaberværket skal fornyes; en ny himmel og en ny jord, hvor alt det, som er til, skal afspejle Guds herlighed og Guds liv.

12 Kristus er opstanden! Jesus siger: “Jeg er opstandelsen og livet.
Den, som tror på mig, skal leve, om han end dør.”

13 Kristus er opstanden! Ja, sandelig opstanden!


Download ppt "Kristus er opstanden! ”Efter sabbatten, da det gryede ad den første dag i ugen, kom Maria Magdalene og den anden Maria for at se til graven. Og se, der."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google