Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

BP – dit og mit frihedsbrev. Muligt at leve et liv i frihed – pga

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "BP – dit og mit frihedsbrev. Muligt at leve et liv i frihed – pga"— Præsentationens transcript:

1 BP – dit og mit frihedsbrev. Muligt at leve et liv i frihed – pga
BP – dit og mit frihedsbrev. Muligt at leve et liv i frihed – pga. Jesu liv og død. Han vil leve igennem os” Når man læser Matthæus 5-7 – bliver man både draget til dem og gjort til skamme af dem. Der skinner et lys fra bjergprædikenen, der drager mig som en natsværmer til en projektør, men lyset er så skarpt, at det svider og brænder. Sidste uge: vejen til et velsignet liv – salige, markarios.. At blive anerkendt. Hvis Guds anderkendelse er vigtigere end menneskers, så vil vi tage imod budskabet i saligprisningerne? Beskriver den attitude og de karaktertræk, som Gud kan og vil velsigne.

2 ”Et liv der gør en forskel”!
Matthæus 5:7-16 Det kristne kald! Vi tænker ofte, at indflydelse kommer af magt og rigdom eller position. Jesus fortæller hans disciple, at de kan øve en massiv indflydelse på verden. En lille flok palistinensere kan påvirke hele verden. Deres indflydelse vil ikke bestå i det de har eller det de kan, men i dem de er. Derfor er det, at Jesus starter med, at beskrive hvilke mennesker disciplene skal være. Deres karaktertræk og attitude. Jeg synes ofte, at vi har forbundet mission og evangelisation med aktivitet.. Noget vi sætter i kalenderen… en rolle som vi går ind i og ud af.. Studiet af denne passage i BP – har givet mig et fornyet syn på hvordan Jesus har tænkt, at vi skal påvirke verden omkring os. I kraft af kaldet.. Guds riges kulturen.. Det Jesus er blevet i os.. Gør os anderledes.. Uanset om vi vil det eller ej – så påvirker vi.

3 Salige er de barmhjertige for de skal møde barmhjertighed
Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud. Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn. Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres. Salige er I, når man på grund af mig håner jer og forfølger jer og lyver jer alt muligt ondt på. Fryd jer og glæd jer, for jeres løn er stor i himlene; således har man også forfulgt profeterne før jer. Stå op og læse.. Rækkefølgen er ikke tilfældig. Det som sindelag som beskrives i hver saligprisning vokser naturligt – eller overnaturligt – ud af den foregående. Ser et mønster.. Den første og den sidste saligprisning – lover det samme: ”Himmeriget er deres” Et stilistisk virkemiddel. – inklusion – starte og slutte med det samme. Viser at det er et hele. Himmerigets normer..

4 I er jordens salt. Men hvis saltet mister
sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

5 ”Salige er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed”
Forskel på ”barmhjertighed (eleos) og ”nåde” (charis). Barmhjertighed er et hjerte for folk i behov. Ordet betyder også identifikation med et andet menneske. Man ser, hører og føler, som dette menneske. De opnår ikke barmhjertighed som en fortjeneste, men som nåde, da de selv har erkendt deres behov for barmhjertighed. Barmhjertighed er hjerte for folk i behov. I et ordstudie – kan vi se forskellen i grundsproget imellem nåde og barmhjertighed: Barmhjertighed (eleos) dealer altid med den smer vi ser omkring os, som er resultater af synd. Nåde (charis) dealer med vores egen synd og skyld. Den ene bringer lindring – den anden tilgiver. Den ene helbreder og hjælper – den anden renser og genopretter. Barmhjertighed er en af Guds egenskaber. Gud er en barmhjertig Gud. Gud er barmhjertig – så hans børn må være barmhjertige. Jesus udspecificerer ikke hvem vi skal vise barmhjertighed imod. Ill. Den barmhjertige samaritaner. Ill. Barmhjertig imod dem, der har såret og krænket os. Modsat verden, som tænker i hævn. Dem der viser barmhjertighed – skal selv opleve barmhjertighed. Ikke fortjeneste.. Men vi kan ikke modtage noget, som vi ikke er villige til at give videre. Hvis vi selv er blevet tilgivet – må vi også være villige til at tilgive andre. Mat.6:14,15 ”hvis i ikke tilgiver.. Vil jeres (kan jeres) himmelske far heller ikke tilgive jer..” Intet bevæger os til barmhjertighed, som erkendelsen af, at vi selv har brug for barmhjertighed. Intet beviser vores egen tilgivelse mere end vores parathed til at tilgive andre. Dem, der har erkendt sin fattigdom i ånden og har sorg over sin egen synd – erkender også sit behov for barmhjertighed. Ikke ”fejl-findere”, men ”nådes-givere”. En ny vækkelse – starter med en større barmhjertighed!

6 ”Salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud.”
”Ren” betyder umixet, ublandet, udelt, – som rent klart vand. Rummer betydningen, at være fri for maske og fri fra at spille forskellige roller i forskellige dele af livet. At være autentisk og være den vi er. At leve gennemsigtet og med integritet. Renhed åbner vores øjne for Gud. Sal.51: David: ”Skab i mig et rent hjerte”. ”Lær mig sandhed i hjertedybet”. Rene motiver, tanker Oprigtighed. Hykleri – spille en rolle.. Bære maske. De rene af hjertet – har intet at skjule – og kan være totalt åbne. De tillader andre, at se lige igennem dem – og se dem, som de er. What you see is what you get. At bedrage forbliner os – mens renhed åbner vores øjne for Gud ”Det udelte hjerte – giver syn til det udelte øje”. Heb.12:14 – uden hellighed kan ingen se Gud.

7 ”Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn”
Ikke bare at være fredsommelig, men at være fredstiftende. Kan til tider kræve, at man går ind i konflikter eller skaber konflikter. Fred i bredeste forstand: søge løsninger, mindske spændinger, sikre kommunikation. Kaldes Guds børn fordi vi vil ligne Gud, som har forsonet verden med sig i Kristus. Springet fra ”renhed i hjertet” til ”det at stifte fred” er logisk.. En af de mest hyppige årsager til ufred og konflikt er fordægthed og forstilelse og hykleri. Mens integritet og åbenhed og oprigtighed er vigtige faktorer i al forsoning. Ikke velsignelse til de fredsommelige – men til dem, der stifter fred og formidler forsoning. Ifølge denne saligprisning er et meningen at alle kristne skal være fredsstiftere – i kirken og i samfundet! Rom.5:1 Gennem korset har Gud gjort det muligt for os, at have fred med Gud. Ef.2:14 Korset har nedbrudt de skel og det fjendskab som skilte mennesker. Det var ikke fred for enhver pris. Men en kostbar fred, der kostede Jesus livet. Et kald til fred på tre niveuer: indre fred, fred imellem mennesker og fred med Gud. 1. 2:kor.5:20 vi er kaldet til at forsone mennesker med Gud. Vi ved, at det er den eneste vej til virkelig og ægte fred indeni. 2. Vi er også kaldet til at forsone mennesker med hinanden. Det kan være konfliktfyldt arbejde. Ill. Martin Luther King. Diethrich Boenhofer: Forfatter til begrebet ”billig nåde” – ”billig fred” – at udråbe fred, hvor der ikke er fred – falsk profet og ikke et kristens vidne. Gud tilgiver os alle, hvis vi omvender os. Gud beder os om at gøre det samme. Luk.17:3 og 4 – ”hvis han angrer – så tilgiv ham”.. Hvordan kan vi tilgive en forsyndelse, hvis den hverken er angret eller erkendt? 3.

8 ”Salige er de, som forfølges på grund af retfærdighed, for Himmeriget er deres”.
Forfølgelse pga. retfærdighed – ikke dumhed. Forskellige grader af forfølgelse. Der er en velsignelse ved at lide for Jesus. Vi vil blive belønnet i himlen. Vi er i båd med Jesus. Vi er i båd med profeterne. Jesus går fra fredsstiftelse og forsoning til forfølgelse af modstand. Ikke alle der ønsker fred med os – bagtale, anklage os, modstå os.. Man skulle tro, at hvis man levede sit liv, som Jesus har beskrevet det, at man så blev populær i verden. Ikke altid tilfældet. Jesus har aldrig garanteret popularitet. Faktisk har Jesus advaret os om den tilstand kirken kan sove ind i, hvis alle snakker vel om os. Jesus har aldrig opfordret os til at søge forfølgelse og modstand – men han har sagt, at hvis den kommer, så skal vi holde ud. Modstand pga. Jesus - ikke pga. sekterisme, kriminalitet, dumhed.. Vise som slanger og uden svig som duer. Den første kirke havde folkets yndest. Ja vi skal fryde os over den. Ill. John Wesley – tegn på, at Gud er med mig. Sten i hovedet. Jesus siger, at vi skal glæde os over modstand og forfølgelse.. Og giver tre årsager til dette: Vi skal blive belønnet i himlen. ”Himmeriget er jeres” og ”Jeres løn skal blive såre stor” v. 12 Vi skal glæde os over, at vi oplever samme modstand som jesus oplevede. Et tegn på, at vores tro er ægte – profeterne blev også forfulgt. Modstand imod sandheden. Joh.15:18-20, 2.Tim.3:12.

9 ”I er jordes salt! I er verdens lys”
Der tales til dem, der ved saligprisningerne er kaldet til den nåde, at følge efter Jesus. Gennem Jesu beskrivelse af disse 8 attituder og karaktertræk – har de godt nok fået indtryk af, at de er værdige til Guds rige. Men de kunne måske have fået et billede af, at de på samme tid er værdiløse og overflødige for livet her på jorden. Men nu tager Jesus bladet fra munden og erklærer, at disciplene er som det mest uundværlige gode på jorden. De er jordens salt – de ædleste stof, det største som jorden ejer. Uden dem kan jorden ikke længere bestå, for jorden bliver bevaret ved saltet. Salt er en livsnødvendighed. Værdifuldt. Brugt som betalingsmiddel: eng. Ord: ”salery” – løn kommer af salt. I er – jordens salt og verdens lys – ikke: ”I SKAL VÆRE”! Det står ikke disciplene frit for om de vil være salt eller ej. Det er ikke en opgave de får – bliv det.. Nej, de ER det, hvad enten de vil eller ej, i kraft af det kald – og den ånd. I ER salt – ikke: I HAR SALTET.. Ikke bare budskabet de har fået betroet – det er hele deres eksistens.. Det er denne nye eksistens som saligprisningerne omhandler. Når vi ser salt og lys, som en aktivitet vi skal udføre for at dulme vores religiøse samvittighed: - For meget.. Tabe salt ned i sovsen.. Skarpt lys i øjnene.. På motorvejen..

10 ”I er jordens salt” ”I er jordens salt” Modvirke forrådnelse
Skabe tørst ”I er jordens salt” Ethvert hjem brugte salt På Jesu tid – før dybfryseren – brugte mand salt til at beskytte kød imod forrådnelse. Modvirke forrådnelse.. Konservere.. Give smag.. Appetit på Gud.. Jeres tale skal være saltet.. Skabe tørst.. Give mennesker smag på Gud

11 mister sin kraft, hvad skal det så saltes med?
I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. Hvordan kan vi tabe salt effekt? Kemien fortæller os, at salt aldrig kan miste saltholdighed. Et meget stabil kemisk størrelse. Kan modstå stort set alle angreb. Men det er når det mixet med urenheder, at det bliver værdiløst og endda farligt. Den kristne saltholdighed – er den kristne karakter, som beskrevet i saligprisningerne. Bevar den siger Jesus – ellers ingen effekt. Når vores bekendelse ikke hænger sammen med vores liv: Når vi mister vores åndelige kraft. – når vi springer over de første fire saligprisninger – tror vi kan påvirke verden i egen kraft.. Når vi mister vores hellighed og karakter. – vi er kaldet til at leve radikalt anderledes end verden omkring os. ”ikke presses ind i verdens form”. Når vi mister kontakt til de mennesker og det samfund, som vi skal påvirke.

12 Salt gør ingen gavn hvis det er isoleret på krydderihylden
Salt gør ingen gavn hvis det er isoleret på krydderihylden. På krydderihylden – stå til pynt.. Taget frem ved særlige anledninger.. Pryde et bord. Hældes ud i dit nabolag.. På din arbejdsplads.. Gnubbe skuldre med dine kirkefremmede venner.. Når vi skaber en kristen subkultur.. Kirken bliver en klike.. Enclave.. ”hør hvor det stormer derude – her.. Er der fredfyldt og tyst”. Vi må lære at leve i den dobbelte nærhed – nær Gud og nær mennesker!

13 ”I er verdens lys” ”I er verdens lys”
I ER ikke.. BØR være.. Eller skal snart til at blive.. Ligesom at I har saltets SKJULTE effekt, så har i også lysets SYNLIGE indflydelse.

14 men i en stage, så det lyser for alle i huset.
I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Det lys, der lyser fra det kristne fællesskab – lyser op, som en by, der ligger på et bjerg – lyser hele området op.. En kirke, der flygter ind i USYNLIGHEDEN – er ikke længere en menighed i efterfølgelse.. Har fornægtet kaldet! Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Skæppen kan være menneskefrygt.. Eller ligedannethed med verden.. En SKÆPPE kirke eller en STAGE kirke?

15 så de ser jeres gode gerninger
Når vi ER gode nyheder og LEVER de gode nyheder, så vil vi stråle af Jesus til vores omgangskreds og de vil indse at Gud er god. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Hvordan skal vi lade vort lys skinne? – ikke se jer.. Men jeres gode gerninger.. Gennem GODE GERNINGER.. Pudsigt.. Ikke FORKYNDELSE… Hvilke gode gerninger? Dem Jesus selv har skabt i dem. Barmhjertigheden, integriteten, freden..sagtmodigheden.. Fattigdommen.. Resultatet af Kristi kors.. Af Guds riges kultur.. Af Åndens virke.. Naturligt og overnaturligt.. Havde det været alle mulige menneskelige dyder.. Eller lovgerninger – så ville disciplene have fået ære. men her vil alle se, at det er Faderen.. Gerninger, der dufter af Faderens nåde og kraft..

16 Gør du en forskel med dit liv?
Er du bevidst om din attitude og karakters indflydelse som lys og salt? Er du barmhjertig eller overlegen overfor andre mennesker i behov af hjælp? Lever du gennemsigtigt og ærligt overfor mennesker omkring dig? Er du med til at forsone andre med Gud og hinanden eller bidrager du til splid? Tør du at stå ved Jesus trods modstand? Hvad har Jesus talt ind i vores liv i dag? Bjergprædiken indtil nu: Vejen til Guds velsignelse! Vejen til positiv indflydelse i verden! Vejen til at bringe ære til vores himmelske far!


Download ppt "BP – dit og mit frihedsbrev. Muligt at leve et liv i frihed – pga"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google