Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

ROMANTIKKEN 1800-1850.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "ROMANTIKKEN 1800-1850."— Præsentationens transcript:

1 ROMANTIKKEN

2 OM ROMANTIKKEN Perioden efter oplysningstiden
Oplysningstiden var realistisk, romantikken var idealistisk Forfattere begyndte at vende blikket indad Platons idealisme prægede romantikken Romantikken opstod som reaktion mod oplysningstiden Følelserne var kernen i tilværelsen De mest betydningsfulde forfattere udkom med deres værker

3 ROMANTIKKENS MEST BETYDNINGSFULDE FORFATTERE
S.S Blicher H.C Andersen Oehlenschläger Blicher er kendt for sine 4 store noveller: Brudstykker af en landsby degns dagbog, Sildig opvågnen, Hosekræmmeren og Præsten i Vejlby. I disse noveller er der en intens stemning, som Blicher især skaber gennem fortællepositionen, og i de tre førstnævnte er handlingens klimaks en kvindelig hovedperson, som ud fra forskellige udgangspunkter gennemlever et drama, der er opstået på grund af denne kvindes insisteren på at skabe sit eget liv. H.C.Andersen kender I, så fortæl mig noget om ham. Oehlenschläger skrev Guldhornene, som sit hovedværk, men er også kendt for Der er et yndigt land. Andre forfattere: Grundtvig: Oversættelse af SAXO, Ingemann: Historiske romaner og H.C. Ørsted: Ånden i naturen.

4 ROMANTIKKENS 3 DELPERIODER
Universalromantikken – Nationalromantikken – Poetisk realisme/Biedermeier– 1820 og frem…

5 UNIVERSALROMANTIKKEN 1800-1807
Guldalderen ( ) Velstand og gode tider i Danmark Panteisme – sammenhæng mellem gud og naturen Eksempel fra Indvielsen: Jeg sad paa pynten ved Sundets Bred, himlen smilte Og saa med længsel I dybet ned Bølgerne hvilte Da hælded Solen til Havets Bryst Og rundtom rødnede Luft og Kyst Guldalderen starter med et foredrag af Heinrich Steffens om sammenhængen mellem natur, historie og menneske. Slutter omkring 1850, da en del af forfatterne dør eller stopper deres virksomhed. Dualisme: (Tvehed) To substanser i universet: materie og ånd. Jorden er sansernes fængsel. Panteisme: Gud i alt. Gud i naturen, Gud i litteraturen, Gud i dig og mig. Organismetanken er universalromantikkens ord for helhedssynet på universet og livet. Begrebet dækker over, at alt hænger sammen, hele universet er en stor organisme, og alt er gennemtrængt af en altomfattende bevidsthed eller ånd. Den gennemløbende ånd identificeres med naturen og ikke med Gud.

6 NATIONALROMANTIKKEN 1807-1820
Danmarks krisetid I denne tid lagde man vægt på de danske værdier Man mindes de gode dage Vores nationalsang blev skrevet Ekspempel fra guldhornene: “I de gamle hensvundne Dage! Da det straalte I Norden, da Himlen var paa Jorden, giv et glimt tilbage!” Nationalromantikken beskæftiger sig med folk og folkekultur og kan også spores tilbage til Heinrich Steffens. NR betød store forandringer i Europa og ændrede politisk syn fra opbakning til fyrster konger til skepsis mod enevælden. Overgang til folkestyre. NR havde sin storhedstid sammen med den danske guldalder.

7 POETISK REALISME/BIEDERMEIER 1820-FREM
Igen økonomisk fremgang Fokus på harmoni, hygge og småborgerligt idyl Mere realisme end før hen Stilen var realistisk og småborgerlig idyl. Nøgleordene i Biedermeier er en fokusering på det private og det hjemlige. Det var på mange måder en modreaktion mod både oplysningstid og en radikalisering af det politiske. En Biedermeier blev karakteriseret som en filister, en småborger, der passede sig selv, lykkeligt ligeglad med verden udenfor. Udtrykket Biedermeier blev først brugt efter selve perioden i 1855 af et tysk makkerpar og almindeliggjort i år 1900.

8 Der er et yndigt land Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand
nær salten østerstrand.
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark,
og det er Frejas sal,
og det er Frejas sal.

Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
udhvilede fra strid
udhvilede fra strid.
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
bag højens bautasten,
bag højens bautasten.

 Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
og løvet står så grønt
og løvet står så grønt.
Og ædle kvinder, skønne mø'r
og mænd og raske svende
bebo de danskes øer,
bebo de danskes øer.

Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
som virker, hvad han kan
som virker, hvad han kan!
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå,
sin top i bølgen blå.

9 Den grimme ælling

10 Ørneflugt

11 Lektier Læs den grimme ælling Læs Ørneflugt Sammenlign de to tekster:
Find ligheder/forskelle i rejserne Find ligheder/forskelle i møderne med andre Find ligheder/forskelle i afslutningerne


Download ppt "ROMANTIKKEN 1800-1850."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google