Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

En guddommelig vækkelse (4), Salomo

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "En guddommelig vækkelse (4), Salomo"— Præsentationens transcript:

1 En guddommelig vækkelse (4), Salomo
1.Kong.kap.3:4-15 Salomo: En elsket søn Verdens fyrsten En fortvivlet frafalden Titel: En guddommelig vækkelse 4 – Salomo, en elsket søn, Verdens fyrsten og fortvivlet frafladen . Tema: Det kristne liv med et evangelistisk kald. Formål: At lade det Gamle Testamente vise hvordan Gud styrer verdenshistorien efter sin plan og samtidig taler til den kristnes åndelige liv i dag, når det drejer sig om personlig vækkelse i forholdet til Gud. Mål: At vise hvordan et liv med Gud kan blomstre, bære frugt og visne afhængig af ens tillid, lydighed og tjenersind overfor Ham. Tekst: 1Kong.3:6-14. Israels verdens fyrste par excellence Guds forvarsel der tegner konturerne af sin elskede Søn og verdenshersker Jesus Kristus (Åb.22:16) Jeg er Davids rodskud og ætling Et realistisk billede af et menneske, som Gud elskede, blev brugt af Gud på en usædvanlig måde og samtidig havde dybe karakter brist. Gud viser os igennem David hvordan menneskelig evner og brist kan blive brugt af Gud som udgangspunkt for hans virke. David fylder meget i Bibelen: 64 kapitler (1+2Sam.; 1K.; 1Kr.) 80 salmer (Salmernes bog) 144 kapitler utalige referencer til David i GT + NT (56) (1Sam.15:10-31:13; 2Sam.1-24; 1Kr.1:1-4:23 Davids linje; Davids liv; 73/80 Salmer bærer hans navn, 56 ref. til David i NT). JX: Jeg er Davids rodskud og ætling Åb.22:16

2 Hannah Samuel David Salomo
GT beretninger en historie på tre planer, der alle fletter sammen: Den enkeltes historie: - Hannah, Samuel, David, Salomon Israels historie (samtidig) Guds store Frelseshistorie (også samtidig) Serie over fire: (KLIK) 1. Hannah: Vækkelse i bøn 2. Samuel: Vækkelse i tjeneste 3. David: Vækkelse i vandringen med Gud 4. Salomon: Vækkelse fra frafald ILLUSTRATION: Regn i ørkenen på national plan. Israels frelseshistorie - En guddommelig vækkelse. Fra nulpunktet som svag, fragmenteret stat i Dommerperioden til en politisk, kulturel og åndelig stormagt under Salomon 120 år senere. Hvad var de åndelige vendepunkter der forårsagede dette og hvad kan jeg personligt lære af disse. En beskrivelse af hvordan Gud styrer igennem historien. Hvordan Gud igennem en lille kvindes hjerteskærende bøn begyndte en vækkelse der oprejste et folk igennem Guddommelig udvalgte åndelige ledere, der vendte kaos, uorden og opløsning til fremgang, opblomstring og storhed. I DAG. Den enkeltes frelseshistoire: At lade Guds Ånd bringe åndelig regn til ørkenen i vores liv. Denne gang: Åndelig regn og frodighed i forhold til mit personlige vandring med Gud

3 I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten.
1.Kongebog 3:4-15. Kongen tog til Gibeon for at ofre, for dér var der den store offerhøj; tusind brændofre bragte Salomo på alteret dér. I Gibeon viste Herren sig for Salomo i en drøm om natten. Gud sagde: ”Sig hvad jeg skal give dig!” Salomo svarede: ”Du har vist min far, din tjener David, stor godhed, fordi han vandrede for dit ansigt i troskab og retfærdighed og i hjertets oprigtighed imod dig; denne store troskab har du bevaret ved at give ham en søn, der i dag sidder på hans trone. Nu har du, Herre min Gud, gjort din tjener til konge efter min far David, skønt jeg er ganske ung og uerfaren. Tekst afsnit - En af milepælene i GT åbenbaring (gentaget næsten ordret i 1Kr.17). Dette er højdepunktet i Davids liv. Situation: David havde bragt Guds Ark (symbolet for Guds nærvær) til Jerusalem og ønskede at bygge en permanent bolig til den. Gud svar var Nej! – Tanken er god men bygherren er den forkerte. (Meget blod har du udgydt, og store krige har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mit navn, fordi du har udgydt meget blod på jorden for mine øjne 1Kr.22:8,7-10). I stedet vil Gud bygge David et hus – en dynasti af sønner der skal vogte Israel for Gud. Og en af hans udvalgte sønner ville bygge Gud et hus (Salomo 1Kr.22:9). Davids ydmyge taknemmelige tilbedelse. Guds pagt med David = PAGT udtrykker Guds hensigt + nåderige løfter om velsignelse. Han lover: et evigt Rige, en evig Trone og en evig Kongelinje. Pagten: Basis for det Messianske håb som blev opfyldt i JX i NT, Igennem Davids slægt ville Gud gennemføre det største indgreb i verdenshistorien, han ville sende sin egen Søn i syndige mænds skikkelse, født af Davids slægt, for at forsone og forløse menneskeheden fra synd og give dem mulighed for evigt liv. Her viser Gud hvordan han styrer sit folks historie til at tjene verdens frelsen.

4 Din tjener er midt i et folk, du har udvalgt, som er så stort, at det ikke kan tælles, og så mange at de ikke opregnes. Giv derfor din tjener et lydhørt hjerte, så jeg kan herske over dit folk og skelne mellem godt og ondt; for hvem kan herske over dit folk, som er så stort? Herren syntes godt om, at det var det, Salomo bad om, og Gud sagde til ham: ”Fordi du bad om dette og ikke om et langt liv, ikke om rigdom, ikke om dine fjenders død, men om evne til at høre, hvad der er ret, så vil jeg gøre, som du bad. Nu giver jeg dig så stor visdom og forstand i hjertet, at der aldrig tidligere har været og heller ikke siden skal komme nogen som dig. Tekst afsnit - En af milepælene i GT åbenbaring (gentaget næsten ordret i 1Kr.17). Dette er højdepunktet i Davids liv. Situation: David havde bragt Guds Ark (symbolet for Guds nærvær) til Jerusalem og ønskede at bygge en permanent bolig til den. Gud svar var Nej! – Tanken er god men bygherren er den forkerte. (Meget blod har du udgydt, og store krige har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mit navn, fordi du har udgydt meget blod på jorden for mine øjne 1Kr.22:8,7-10). I stedet vil Gud bygge David et hus – en dynasti af sønner der skal vogte Israel for Gud. Og en af hans udvalgte sønner ville bygge Gud et hus (Salomo 1Kr.22:9). Davids ydmyge taknemmelige tilbedelse. Guds pagt med David = PAGT udtrykker Guds hensigt + nåderige løfter om velsignelse. Han lover: et evigt Rige, en evig Trone og en evig Kongelinje. Pagten: Basis for det Messianske håb som blev opfyldt i JX i NT, Igennem Davids slægt ville Gud gennemføre det største indgreb i verdenshistorien, han ville sende sin egen Søn i syndige mænds skikkelse, født af Davids slægt, for at forsone og forløse menneskeheden fra synd og give dem mulighed for evigt liv. Her viser Gud hvordan han styrer sit folks historie til at tjene verdens frelsen.

5 Salomo vågnede og forstod at han havde haft en drøm.
Men jeg vil også give dig hvad du ikke bad om, både rigdom og ære, så der ikke vil være nogen som dig blandt konger, så længe du lever. Og hvis du vandrer ad mine veje og holder mine love og befalinger, sådan som din far David gjorde, vil jeg give dig et langt liv.” Salomo vågnede og forstod at han havde haft en drøm. Da han kom til Jerusalem, trådte han frem foran Herrens pagts ark. Han bragte brændofre og måltidsofre og holdt festmåltid for alle sine folk. Tekst afsnit - En af milepælene i GT åbenbaring (gentaget næsten ordret i 1Kr.17). Dette er højdepunktet i Davids liv. Situation: David havde bragt Guds Ark (symbolet for Guds nærvær) til Jerusalem og ønskede at bygge en permanent bolig til den. Gud svar var Nej! – Tanken er god men bygherren er den forkerte. (Meget blod har du udgydt, og store krige har du ført. Du skal ikke bygge et hus for mit navn, fordi du har udgydt meget blod på jorden for mine øjne 1Kr.22:8,7-10). I stedet vil Gud bygge David et hus – en dynasti af sønner der skal vogte Israel for Gud. Og en af hans udvalgte sønner ville bygge Gud et hus (Salomo 1Kr.22:9). Davids ydmyge taknemmelige tilbedelse. Guds pagt med David = PAGT udtrykker Guds hensigt + nåderige løfter om velsignelse. Han lover: et evigt Rige, en evig Trone og en evig Kongelinje. Pagten: Basis for det Messianske håb som blev opfyldt i JX i NT, Igennem Davids slægt ville Gud gennemføre det største indgreb i verdenshistorien, han ville sende sin egen Søn i syndige mænds skikkelse, født af Davids slægt, for at forsone og forløse menneskeheden fra synd og give dem mulighed for evigt liv. Her viser Gud hvordan han styrer sit folks historie til at tjene verdens frelsen.

6 ”Jeg vil grundfæste hans kongetrone til evig tid”.
Riget deles i to. I nord 10 stammer. I syd Juda + Benjamin + dele af Levi. Selvstændige Stammeområder En vækkelse af Guds Rige En guddommelig vækkelse. Fra nulpunktet som svag, fragmenteret stat i Dommerperioden til en politisk, kulturel og åndelig stormagt ved David over en periode af 33 år (37-70 år). Den Salvede, Messias, Kristus. Symbolsk blev David et billede på JX indføring af Guds Rige i hele verden. Salvelse: symbol på Guds udvælgelse, bemyndigelse, kraft og velsignelse. Alle menneskelige herskere har brist, kun JX som var fuldt ud menneske var uden fejl (Heb.4:15). I ham er alle guds løfter opfyldt og vil blive til virkelighed. Han kan derved give tilgivelse og kraft til at leve et nyt liv Igennem Davids liv ser vi JX liv reflekteret og samtidig lærer vi lektier om hvordan vi som kristne skal følge JX.

7 Salomo: En elsket søn Batseba fødte en søn, som David gav navnet Salomo. Ham elskede Herren 2.Sam.13:24 David ottende og yngste søn af Isaj født i Bethlehem. (kun negativ omtale fra familie medlemmer og blev ikke inkluderet i den vigtigste begivenhed af deres liv – Samuels besøg) 1041 David født år hyrdedreng salvet (?) 17 år hyrdedreng dræbte kæmpen Goliat, officer i Sauls hær. Geni (Renæsance mand) MUSIK Digter, musiker, instrument bygger. 73 salmer bærer hans navn, men flere er tilskrevet ham andre steder i Skrifterne. Flere er profetiske (Sl.16:10; 110:1-4 mest citeret i NT). MILITÆR krigs håndværk våbenbetjening (slynge) og videnskab. Forbiset, udstødt måske pga. sine evner > aggressivitet, lærte at skulle kæmpe sig til overlevelse og anerkendelse mod dem der var større og ældre end ham selv. Hyrdedreng (1Sam.17:12,15), David fandt glæden og trøst i at elske sine får. Ensomme dage alene med sine får, hvor lærte at drømme og reflektere over livet og Gud. Gud fandt ham i denne ensomhed og gav ham liv. Lærte tillid til Guds beskyttelse og beskyttede sine får med livet som indsats mod de vilde dyr. Fra denne ensomme skole udvalgte Gud ham til at blive Israels konge 15-17 år – tre hurtige afgørende vendepunkter. Vendepunkt 1: Salvet af profeten Samuel til at overtage som konge fra Saul, som havde svigtet Guds kald. Vendepunkt 2: Indgang i hoffet - Harpespiller for Saul (16:23) Vendepunkt 3: Besejrede kæmpen Goliat (17:19, 45-50). I tillid til Gud (17:26,45) tog udfordringen op om en tvekamp med Filister kæmpen Goliat, som ingen andre i Israel ville, og besejrede ham. Hyrdedrengen David var blevet en mand. DIG og MIG fra DAVID ILLUS Sissi ensomhed. Gud kan bruge det. Herren er min hyrde, mig skal intet fattes. Vanskelig, ikke vanskelig, vel tilpasset, utilpasset det eneste der gør en virkelig forskel til mennesker er den placering et menneske har i Guds liv. JX: JX skjulte år. Også fattig baggrund. Misforstået af sine egne men udviklede sit forhold til sin Himmelske Far. Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker Lk.2:12 Vækkelse - søg trøst i JX, udøs dit hjerte og syng din smerte ud. Vær klar til når Gud åbner nye døre.

8 Salomo: Verdens fyrsten Man har ikke fortalt mig halvdelen!
Din visdom og velstand overgår alle de rygter jeg hørte. 1.Kong.10:7 David udvikler sig som mand. Gud udvikler sin tjeners karakter. Davids alder år. Guds hårde skole år på flugt fra Saul, en fredløs > krigsherre og til sidst > lejesoldat til Filisterne Samuel dør. David havde grebet folkestemning i Israel. Han havde endda vundet Sauls børns kærlighed og derudover havde støtten af Israels landsfader Samuel. Kong Saul – Voksende jalousi overfor David, førte til at han frygtede ham som en rival og det førte til direkte forfølgelse. - Saul egne forsøg på at dræbe David eller få ham dræbt i kamp. - David måtte flygte Liv som jaget vildt i Judas ørken år efter år indtil han til sidst i desperation og vantro søgte ly og blev lejesoldat for Filisterkongen Akisj i Gat. En tid med enorm frustration, fare og meningsløs træden vande. Kongetronen syntes mindre og mindre sandsynlig, da meningsdannere i både Israel og Juda afviste ham. Men her opbyggede han også en disciplineret kampmaskine ud af skyldnere, kriminelle, desperate hensynsløse forbrydere. Svære forberedelses år der både belyste Davids karakter + evner : ædle (ift. Saul), kløgt og dygtige lederskab mørke sider brutale, hjerteløse og bedrageriske sider. Og Gud beskyttede David og han lærte at stole på ham som den mægtige Jahve Sebaot: Hærskareres Herre DIG + MIG fra DAVID David søgte hele tiden Guds vilje for sine beslutninger (1Sam.23:2,4; 30:8) Det vi lærer er at det er ikke så meget hvad vi gør for Gud der tæller, men hvad Gud er ved at gøre i vore liv. JX : ikke regnet, foragtet og forfulgt af sit eget folk. Prøvet i alle ting dog uden synd. Når livet er rigtig svær. Men Hans ædle sider strålede bare endnu stærkere frem uden nogen mørke, nedbrydende brist. Kulminere ved korsfæstelsen: Fader tilgiv dem de ved ikke hvad de gør Vækkelse - Trække på JX ressourcer til at klare vore kampe, overlad livets udfald til ham stolende på hans kærlighed.

9 Salomo: En fortvivlet frafalden
”Endeløs tomhed, sagde Prædikeren. Endeløs tomhed, alt er tomhed”. Præd.1:1-2 Konge 37 år – 70år. Den foragtede, udstødte hyrdedreng blev hele Israels konge. Enorm succes fra lokal mindre krigsherre til storkongen over et mægtigt imperium på mindre end 10 år ( ). Krigs evner. Leder evner. Evnen til at vække folkets drømme og dybe loyalitet Efter Sauls død, 7½ år konge af Juda i Hebron. Borgerkrig med Sauls hus. Israels stammer ønskede ham. år etablerede Israel som mellemøstens Storrige. Systematisk og succesfuld overtagelse eller underlagde alle nabo magterne omkring Israel. Styrede karavaneruterne fra Asien til og fra Afrika. 1004 David indtager Jerusalem (2Sam.5), Davids by + slår Filisterne i to afgørende slag (2Sam.6). Konge af Israel fra et nyt forenet hovedstad, Davids by (2Sam.5:7). Jerusalem var uafhængigt af alle stammerne. 1003 Bringer Arken til Jerusalem, Jerusalem, Guds by. Guds Ark ført til dets hvilested, hans hovedstad gjort til Guds stad og gudsdyrkelsens centrum (2Sam.6; 1.Kr.6:6) Gud indgår pagt med David (1Sam.7). 1000 David (40+ år) nyder sine sejre og velsignelser. Evnen til også indfange ethvert kvinde hjerte IDOLEN – Saul har slået tusinder men David titusinder. Hvad datidens konger ønskede fik de (jord, hustruer etc.) men ikke iblandt Guds folk (2Sam.12:1-12). 1. Davids ægteskabsbrud med Batseba (Hustru til Urias en af Davids elite officer) Gud er ren Igennem Natan afslørede Gud Davids synd. David erkendte dens afskyelighed, angrede, (Sl.51; …)bekendte og omvendte sig og oplevede Guds tilgivelse (2Sam.12:13-23), 5 ord ”Jeg har syndet imod Herren”. ”David, Gud har tilgivet din synd” Han er Jakobs Gud. Total tilgivelse og åndelig genoprettelse, ingen pral i os. Førte med sig frygtelige konsekvenser i Davids familie. Gud sikrer ikke din emotionelle velbehag men stadig Pagt. Hovmod Folketællingen 24:2 > Den store plage døde. Indsamlingen og forberedelserne til Templet, skatte, musikken, tempel tjensten. Alderdom., en gammel, svag mand men Sikrede arvefølgen til Salomo, Guds udvalgte (1Kr.22:6-10). 971 David dør 70 år gammel, DIG + MIG fra DAVID Davids hengivenhed til Gud. (Arken til Jerusalem). Han anerkendte Gud som Israels Storkonge og sig selv som dennes underkonge. Han vidste nemlig at al varig myndighed og velsignelse kom fra Gud. Hna vidste han skyldte Gud sit liv. Vore sejre skal tilskrives Guds nåde og ære. David var synder ligesom os. Det er Godt at vide at ser ind i vores liv. Han kender det ækle og afskyelige i os.Vi har syndet men hvis vi søger Guds tilgivelse kan vi finde den. Det eneste et menneske kan ofre til Gud er hans tillidsfulde hengivenhed. Jeg – du forholdet og blive Guds tempel. JX har indgået PAGT med os kommet for at dø for at vi kan blive tilgivet og bliv gjort til mennesker som David, ”et menneske efter Guds hjerte” . (1Sam.13:14) Vækkelse - Trække på JX ressourcer så Gud kan begynde eller fortsat skrive sin vidunderlig fortælling igennem vore liv til Hans ære.

10 Blomstring Frugtbarhed Goldhed

11 ”Han redder den fattige, der råber om hjælp, og den nødstedte som ingen hjælper”.
Salme 72:12


Download ppt "En guddommelig vækkelse (4), Salomo"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google