Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden"— Præsentationens transcript:

1 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden

2 I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden

3 Månen går ind foran solen og giver solformørkelse. Fantastisk!
Én af Mars’ måner går forbi solen (set fra Mars)

4 ”I tro fatter vi, at verden blev skabt ved Guds ord,
så det, vi ser, ikke er blevet til af noget synligt.” (Hebr 11,3)

5 ”I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og var som Gud
”I begyndelsen var Ordet. Ordet var hos Gud og var som Gud. Ordet var til fra begyndelsen, sammen med Gud. Alt, hvad der er skabt, blev til ved det Ord.” ( Johs. ev. 1,1-3 på hverdagsdansk)

6 ”den Gud, som ved sit skaberord i begyndelsen dannede himlen og lod jorden stige frem af vandmasserne, er den samme Gud, som udryddede hele den daværende, onde verden gennem syndflodens vandmasser. Det samme skaberord fra Gud bevarer den nuværende jord og himmel indtil dommens dag, hvor alle oprørske og ugudelige mennesker skal tilintetgøres i en mægtig brand.” ( 2 Peter 3,6-7 på hverdagsdansk)

7 I begyndelsen Sammenlign med Kol 1,15-18:
”I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden.” (1 Mos 1,1) Sammenlign med Kol 1,15-18: ”I ham blev alting skabt” (v.16) ”Han er begyndelsen” (v.18) ”Jeg er Alfa og Omega, den første og den sidste, begyndelsen og enden.” (Åb 22,13)

8 Du ligner Gud! 1. Mosebog kapitel 1 til 3 Kapitel 1 vers 26-27:
Gud sagde: »Lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os! (…) Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. (Autoriseret oversættelse)

9 Du ligner Gud! 1. Mosebog kapitel 1 til 3 Når vi bliver bevidste om, hvad vi er skabt til, så ved vi også, hvad et sundt og godt menneskeliv er!

10 Skabt i Guds billede Vi ligner Gud … Af udseende
”Dette er Adams slægtsbog. Dengang Gud skabte mennesket, skabte han det, så det lignede ham. Som mand og kvinde skabte han dem, og han velsignede dem og kaldte dem menneske, da de blev skabt. Da Adam havde levet 130 år, fik han en søn, der lignede ham og var et billede af ham. Ham kaldte han Set.” (1 Mos 5,1-3) ”Den, der har set mig, har set Faderen” (Joh 14,9)

11 Skabt i Guds billede Vi ligner Gud … Af udseende I væremåde
”Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske at du husker på det, et menneskebarn, at du tager dig af det? Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Du har gjort det til hersker over dine hænders værk, alt har du lagt under dets fødder, får og okser i mængde, selv de vilde dyr, himlens fugle og havets fisk” (Sal 8,4-9)

12 Skabt i Guds billede Vi ligner Gud … Af udseende I væremåde
Fællesskab med Gud Fællesskab med mennesker Arbejde og hvile … men der er en forskel ! ”Nøjes med at være menneske” (Kierkegaard) Evig! Guds herlighed! Almægtig dommer! Allestedsnærværende! Gud er skaber og opretholder! Gud har liv i sig selv! (Joh 5,26)

13 Skabt i Guds billede GUD DIG ARBEJDE/HVILE MENNESKER


Download ppt "I begyndelsen skabte Gud himmelen og jorden"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google