Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Oplysningstiden.

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Oplysningstiden."— Præsentationens transcript:

1 Oplysningstiden

2 Oplysningstidens grundideer
Tillid til, at man gennem oplysning kunne skabe et bedre menneske og en bedre verden. Den menneskelige fornuft blev sat overfor fortidens overtro og religion. Opgør med enevælden og kirken og krav om folkestyre (den franske revolution) Kort sagt: Fornuft og viden skal og kan frisætte menneskene fra gamle traditioner og overtro, som repræsenteres af kirken og kongen.

3 Oplysningstiden i Danmark
Enevælden – Den ledende adel der var repræsenteret i ministerrådet. Gjorde alt hvad de kunne for at bekæmpe oplysningstankerne i Danmark. Alle bøger skrevet af oplysningsfolk var forbudte i Danmark Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant og Voltaire er de tre største oplysningsfilosoffer Oplysningstidens tanker slår igennem i Danmark meget senere end i resten af Europa.

4 Struenses storhed Tysk læge fra Halle, søn af en meget pietistisk præst, og fuldblods oplysningsmand Bliver ansat som kongens livlæge i 1769 under kongens rundrejse i Europa og vinder hurtigt hans fortrolighed. Regerede egenhændigt Danmark fra 1770 – 1772 Han brugte sin magt til at indføre en masse oplysningsvenlige love, som. F.eks. Ophævelse af censuren, afskaffelse af tortur og godsejernes revselsret. Og han lavede en masse økonomiske reformer, der skar i adelens privilegier, så der kunne blive råd til social hjælp til folket.

5 Struenses fald Struense havde mange fjender både arvedronningen og mange i den ledende adel var imod ham. Struense var heller ikke populær blandt folket, der anså det som en stor frækhed at en simpel borger styrede landet, og så endda en tysker. Kongens sindstilstand var ikke kendt af folket. Da han indførte betydelige besparelser i hærens bugetter fik han også hæren i mod sig og han blev arresteret d. 17. januar 1772 og henrettet få måneder senere.

6 Aktivitet! Arbejd sammen med sidemanden
Den der sider til højre er A og den til venstre er B I får 1 min til at overveje en problemstilling Derefter forklarer A og B lytter Når A er færdig med at forklarer giver B feedback. Rollerne byttes rundt.

7 Opgave! Overvej hvordan Danmark ville have set ud uden Struense
Overvej hvad der ville være sket hvis Struense ikke var blevet væltet

8 Romantikken i Danmark Romantikken er en historisk periode der strækker sig fra ca – 1850 Det gode, det sande og det skønne er romantikkens valgsprog. Hvor oplysningstiden var præget af den kølige fornuft og den håndgribelige verden, dyrkede romantikken hede følelser og fjerne idealer. Tre vigtige begreber for romantikken er natur, nationalisme og nordisk mytologi

9 Nationalisme Som en direkte reaktion på Struense affæren bliver dansk det officielle sprog ved hoffet og der bliver lavet regler om at udlændinge ikke kan arbejde i staten. Hvor man tidligere identificerede sig med sin stand bliver det nu nationaliteten man identificere sig ud fra. Sejren i treårskrigen i styrker danskernes følelse af at være et stærkt og uovervindeligt folk. Hele Europa bliver samlet i nationalstater, med et folk og et sprog. Digtere og forfattere hylder Fædrelandet og Modersmålet i litteraturen

10 Natur Hvad udad tabes må indad vindes… Tabet af Sønderjylland i 1864 fører blandt andet til opdyrkningen af den vestjyske hede. Blandt borgerskabet og adelen var det meget moderne at tage på søndagstur ud i den vilde natur. Litteraturen fremstiller Danmark som det idylliske bonde samfund, men virkeligheden er at Danmark står midt i industrialiseringen.

11 Nordisk mytologi Den nordiske mytologi spiller ikke den store rolle i historisk forstand. Den bliver brugt i litteraturen til at minde os om Danmarks storhedstid. Også på de nye folkehøjskoler spiller den nordiske mytologi og kærligheden fædrelandet og modersmålet en stor rolle.


Download ppt "Oplysningstiden."

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google