Præsentation er lastning. Vent venligst

Præsentation er lastning. Vent venligst

Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case

Lignende præsentationer


Præsentationer af emnet: "Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case"— Præsentationens transcript:

1 Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case
Morten Lind – Erhvervs- og Byggestyrelsen -

2 Adresser - en del af infrastrukturen
Infrastructure: ”A set of interconnected structural elements that provide the framework for supporting an entire structure …” (e.g. a city, nation or corporation). Wikipedia Introduction to the concept of ”Infrastructure”. It is obvious that street name and addresses were invented as a crucial element in the industrial society’s infrastructure. Today the recorded data on addresses is also an element in modern digital infrastructure e.g. in spatial infrastructures and infrastructure for e-Government. Adressesystemets vejnavne og husnumre er en uundværlig tilføjelse til samfundets transport-infrastruktur Addresses - ePSI Plus DK

3 Adresser - en vital del af infrastrukturen …
Bratislava, August 1968 Addresses - ePSI Plus DK

4 Adressedata - liv eller død …
Dagbladet BT 11. maj 2004 Addresses - ePSI Plus DK

5 1. Baggrund Adressedata som case

6 Adresser - siden 1970 - en offentlig opgave
Vejkode 0915 Kom.nr 413 Husnr. _14A Etage _1 Dørbet. tv__ Vejnavn og husnr. mm. Postnummer /-distrikt Hovedgaden 14A, 1. tv 3465 Grønby Addresses - ePSI Plus DK

7 Basisregister-koncept 1995-2000
Virksomhed juridiske enheder p-enheder… Adresse- system Adressedata betragtes som en fælles ressource Bygning, bolig, ejendom … Personregistre (CPR, sundhed, social, skat …) Addresses - ePSI Plus DK

8 Potentiel nytteværdi for den private sektor
Navigation, transport, logistik Bygning, bolig, ejendom … Virksomhed juridiske enheder p-enheder… Personregistre (CPR, sundhed, social, skat …) Offentlige basisdata Forskning og udvikling Forsynings- virksomheder Kunderelationer, marketing, lokalisering Adresse- system Stedbestemte og mobile services mv. Addresses - ePSI Plus DK

9 Addresses - ePSI Plus DK
“Adresseprojektet” Knr Vejk Husnr X-koord. Y-koord. Retn. , , _17A , ,08 175,0 Frivilligt, kommunal projekt: 2,3 mio. “hoveddørsadresser” blev forsynet med en præcis geografisk position på basis af digitale kort eller manuel digitalisering Addresses - ePSI Plus DK

10 2000: Status for offentlige adressedata
Potentiale 2,3 mio. adresser har præcise geografiske koordinater Data er etableret af den myndighed som har ansvaret Potentiel nytteværdi overstiger omkostningerne flerfold Data er lagret i et nationalt register (BBR) Barrierer Rettighedshavere/aftaleparter er 275 kommuner De juridiske forhold ifm. persondataloven ikke afklaret Ajourføring af data er ikke garanteret Resultat Markedet domineres af konkurrerende, private datasæt Addresses - ePSI Plus DK

11 Konkurrerende private datasæt
Sammenligning mellem kommunale adressedata og privat produkt baseret på egen dataindsamling Addresses - ePSI Plus DK

12 Inkonsistente adresseoplysninger
Adresseprodukt 1: Lærkevej 7A Adresseprodukt 2: Vestervej 10 Addresses - ePSI Plus DK

13 Addresses - ePSI Plus DK
Dødvande år 2000 Offentlige myndigheder har anvendt skattekroner på at etablere grunddata som er ”state of the art” … Private virksomheder (og andre offentlige parter) skriger på data – men må ty til ringere alternativer … 0 (nul) eksempler på landsdækkende brug af data … Kun én producent har aftale med et større antal kommuner Addresses - ePSI Plus DK

14 2. Øjeåbnere og frikøbsaftale
Adressedata som case

15 Addresses - ePSI Plus DK
Rejseplanen.dk 1999 Addresses - ePSI Plus DK

16 Addresses - ePSI Plus DK
Newcastle disease 2002 Addresses - ePSI Plus DK

17 Addresses - ePSI Plus DK
Nye 112 alarmcentraler 2001 Addresses - ePSI Plus DK

18 Aftale frikøb af offentlige data 2003
Forberedt af ”Bestyrelsen for Digital Forvaltning” Rapport om geodatasektor og barrierer Forhandlet mellem Finansministerium og kommunerne Aftale indgået i efteråret 2002 – trådt i kraft jan. 2003 Indhold af aftale: Pris på visse registerdata (BBR, ESR mv.) = 0 (nul) Adresser inkl. geografiske koordinater er også omfattet Datadistribution via Offentlig Informationsserver, OIS Brugerbetaling kun for distribution + evt. add-on-value NB: Tinglysningsoplysninger (afgift) er ikke omfattet Økonomisk kompensation kommuner ~ mio. kr. Addresses - ePSI Plus DK

19 Resultat af aftalen – 5 år efter
2005: Positiv evaluering – ingen kritik Jf. Servicefællsskabet for Geodata 2008: private producenter Integrerer og værdiforædler data 2008: ~1 mio. konsumenter fx brugere af GPS-systemer : Fra 0 til 1 mio. brugere En ren succeshistorie for brug af PSI! Addresses - ePSI Plus DK

20 3. PSI og Referencedata Adressedata som case

21 Ideen bag referencedata
Referencedata er data som opfylder tre funktionelle krav: De tilbyder en entydig identifikation, kategorisering eller indexering af brugerens information; De muliggør en forbindelse, sammenstilling eller sammenligning af informationer fra forskellige kilder; De danner en kontekst som gør det muligt for andre at forstå og tolke den information som bliver præsenteret. “Det er data som anvendes af næsten alle” Efter: INSPIRE "RDM Position Paper", Addresses - ePSI Plus DK

22 Eksempler på offentlige referencedata
Personnummer, registreringsnr., CVR-nr., adresse Bruges til identifikation og sammenstilling 3A Internationale branchekoder, E-numre Bruges til sammenlignende kategorisering Folketallet 1. jan, areal af adminstrative enheder Bruges til sammenligning v.hj.a index/nøgletal (Fælles nævnerværdi) Addresses - ePSI Plus DK

23 Ideen i offentlige referencedata (N:1)
Postbetjening Vejvisere/kort Markedsføring Folkeregistrering Mobile tjenester Statistik Lokalisering Forsyning, energi Borgerbetjening Beskatning Forsikring, kredit Ejendomshandel Transport Kundebetjening Beredskab, udrykning Sundhed Bilnavigation ADR 3A ... udgør et fælles grundlag for mange brugere og løsninger Addresses - ePSI Plus DK

24 Referencedata ~ infrastruktur
Danner en fælles ramme som muliggør sociale og økonomiske aktiviteter … men overlader det til borgere og virksomheder at udfylde rammen (= hvordan de vil bruge referencedata) Addresses - ePSI Plus DK

25 Referencedata - en definitiv version
Adresser Udtrykker ofte en forvaltrningsmæssig “sandhed” … Matrikel CPR … derfor giver det størst sikkerhed at der kun findes én definitiv version Addresses - ePSI Plus DK

26 Referencedata og INSPIREs principper
data skal kun indsamles én gang og bør vedligeholdes på det niveau, hvor det gøres mest effektivt Det skal være muligt ”sømløst” at samle data fra forskellige kilder og dele data mellem mange brugere og anvendelser information indsamlet på et niveau skal kunne udnyttes på de øvrige niveauer den information der er behov for til god administration bør være til stede og bredt tilgængelig, på betingelser der ikke modvirker den udbredte anvendelse Addresses - ePSI Plus DK

27 4. Afslutning og konklusion
Adressedata som case

28 Finansiering af fyrvæsenet (16-1700 årene)
Debat om marked og økonomiske principper: Offentlig eller privat finansiering Betragtelig investering Svært at identificere brugerne Konkurrence ikke hensigtsmæssig Samfundets (kongens) interesse: Søfartssikkerhed = rig handel Sømilitær betydning Nødvendig infrastruktur Addresses - ePSI Plus DK

29 Rene offentlige goder (Pure Public Goods)
I den økonomiske teori er et rent offentlig gode et gode som er ikke-rivaliserende og ikke-ekskluderbart Ikke-rivaliserende: Et individs forbrug reducerer ikke andres adgang til godet Ikke-ekskluderbart: Ingen kan effektivt ekskluderes fra brugen af godet Eks. 1: Fiskeri: Forbrug af fisk Eks. 2: at trække vejret: Forbrug af frisk luft Addresses - ePSI Plus DK

30 Samfundets interesse i PSI-referencedata
De nødvendige referencedata skal være til rådighed i en passende kvalitet, derfor er finansiering nødvendig Da brug af referencedata er “Non-rival” har samfundet ingen interesse i begrænset eller reduceret anvendelse Da brug af referencedata forbedrer troværdighed og effektivitet, bør anvendelsen tværtimod opmuntres! Eftersom ideen om referencedata strider mod ideen om alternative/konkurrerende datasæt, bør disse undgås Håndteringen af referencedata bør fremme rapportering og rettelser af fejl samt stadige kvalitetsforbedringer Addresses - ePSI Plus DK

31 Morten Lind – mli@ebst.dk Erhvervs- og Byggestyrelsen - www.ebst.dk
Addresses - ePSI Plus DK


Download ppt "Brug af offentlige referencedata - med adressedata som case"

Lignende præsentationer


Annoncer fra Google